Snoei populieren Dubbelsteynlaan Oost

We gaan de populieren aan de Dubbelsteynlaan Oost, in het gedeelte tussen de Lindelaan en de Haaswijkweg Oost, fors snoeien.

De snoeiwerkzaamheden vinden plaats van 1 tot en met 19 maart 2021. Onderzoek heeft aangetoond dat de stabiliteit van de bomen afneemt. Daardoor zouden ze bij een storm kunnen omwaaien. Ook waaien er geregeld dikke takken uit de bomen op de weg. Door de bomen fors te snoeien, vangen ze minder wind. Hierdoor worden ze stabieler. Omdat we veel takken wegzagen, waaien er ook minder takken uit de bomen. Deze manier van snoeien heet 'kandelaberen'. De boom krijgt het uiterlijk van een kandelaar. Er zijn al 5 populieren aan de Dubbelsteynlaan Oost, nabij de Hazelaarlaan, op deze manier gesnoeid. Dit geeft een indruk van hoe de bomen er na de snoei uit komen te zien.

Pilot/proef

De gemeente wil met deze snoeiwijze ervaring opdoen of het mogelijk is om oude/instabiele bomen langer te behouden. Deze vorm van snoeien vraagt meer onderhoud. Op het eiland van Dordrecht staan veel populieren. Mogelijk kunnen we langer van de grote, hoge populieren genieten. De verwachting is dat na de forse snoei de bomen nog 10 tot 15 jaar kunnen blijven staan. Sommige bomen hebben moeite om weer nieuw blad te maken na zo'n stevige snoeibeurt. Het kan zijn dat de boom dan alsnog afsterft. De gemeente zal dus periodiek de bomen blijven controleren of de veiligheid nog voldoet. 

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden sluiten wij de weg in beide richtingen af. Met borden geven wij een omleidingsroute aan. Voor bewoners van de Hazelaarlaan maken wij een uitzondering, zodat zij toch de straat in en uit kunnen. We zetten een verkeersregelaar in om dit in goede banen te leiden.
Ook voor leveranciers aan de winkels op het Damplein maken we een uitzondering. Vrachtauto's mogen na goedkeuring van de verkeersregelaar ter plaatse het afgesloten wegvak passeren. In verband met het vrijmaken van de weg kan er enige wachttijd ontstaan.

We hebben de bewoners van het gebied waar de snoeiwerkzaamheden plaatsvinden per brief geïnformeerd. Ook hebben we de winkeliers van het Damplein per brief geïnformeerd, zodat zij hun leveranciers kunnen informeren over de werkzaamheden. 

Meer informatie

Hebt u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met de heer A. Plaisier. Hij is projectcoördinator bij de gemeente Dordrecht. U kunt hem bereiken via e-mail of via het telefoonnummer van de gemeente: 14 078.