Salviaveld

Een plek voor de buurt met opties om te sporten en met meer kansen voor planten en dieren.

Een team van bewoners heeft het initiatief genomen om een plan te maken voor het Salviaveld. Zij noemen zich de Salvieurs.

Wat hebben de initiatiefnemers gedaan

De Salvieurs hebben in overleg met bewoners, de wijkvereniging en de gemeente een plan gemaakt. Zij willen het Salviaveld mooier maken met een leuke speelplek voor kinderen. Een plek voor de buurt met opties om te sporten en met meer kansen voor planten en dieren. Dit plan heeft in maart 2019 een positief advies gekregen van de AKOR (adviescommissie kwaliteit openbare ruimte).

Locatie

Luchtfoto Salviaveld Zuidhoven

Het Salviaveld ligt tussen de straten Salvia en Campanula.

Speelplek

Een belangrijk onderdeel van dit plan is het maken van een speelplek voor kinderen. De wensen van kinderen en ouders zijn in 2018 verzameld. Met die wensen zijn ze in overleg gegaan met de gemeente. In de zomer is de speelplek aangelegd en het resultaat mag er zijn.

Speeltoestellen Salviaveld Zuidhoven

Inrichting van het veld

In december planten we 31 bomen. Dit zijn bomen die door omwonenden zijn uitgekozen en voor een deel betaald. Het andere deel is door de gemeente betaald. De voetbaldoelen krijgen een andere plek zodat er weer gevoetbald kan worden. Om wateroverlast te voorkomen op het pad vanaf de Campanula en langs het pad op het veld, worden er maatregelen genomen. Ook komen er nestkasten om meer vogels een aantrekkelijke plek te bieden. Ook zal het veld worden ingezaaid met bloeiende planten, met uitzondering van het voetbalveld.

Ontwerptekening van Salviaveld

Boomplant feestje

De Salvieurs organiseren samen met de Zuidhovenkerk een feestje om de bomen te planten.

  • Datum & tijd: zaterdag 14 december 2019 van 13.00 tot 16.30 uur
  • Locatie: Salviaveld en Zuidhovenkerk

Werkplaats aannemers riolering en bestrating

Langs de stoep van Salvia staat nu een werkplaats. Dit gedeelte kan nog niet aangepakt worden. De werkplaats blijft staan tot het voorjaar 2021.

Vragen over dit project? Neem contact op via e-mail wijkzuidhovensalviaveld@yahoo.com.
Vragen aan de gemeente? Neem dan contact op met de projectmanager, per e-mail naar Annet ter Huurne of via telefoonnummer 14 078. Dit project grenst aan het project Zuidhoven. U vindt meer informatie over dit project op www.dordrecht.nl/zuidhoven.