Riouwstraat

De gemeente vervangt de riolering in de Riouwstraat en omliggende straten. Een jaar later zijn er herbestratingswerkzaamheden.

Helaas is het niet mogelijk om beide werkzaamheden te combineren omdat na de aanleg van de riolering de grond mogelijk nog iets zakt.

Wat gaan wij doen?

We vernieuwen de riolering in de volgende straten:

  • Riouwstraat
  • Javastraat (gedeelte tussen Riouwstraat en Oranjelaan)
  • Sumatrastraat (gedeelte tussen Riouwstraat en Celebesstraat)
  • Celebesstraat (gedeelte tussen Javastraat en Bankastraat)
  • Bankastraat (gedeelte tussen Celebesstraat en Denpasarstraat)

Bekijk het gebiedsoverzicht op de kaart (pdf, 716 kB)

Door zettingen en verkeersbelasting na aanleg van de riolering, kan de sleuf van de riolering nog iets zakken. Om die reden wordt de rijbaan eerst tijdelijk bestraat. Eind 2018/begin 2019 volgt de definitieve bestrating. De gebakken klinkers in de rijbaan worden zoveel mogelijk hergebruikt. De tegels en betonklinkers vervangen we door nieuw materiaal. Behalve bovengenoemde straten krijgt ook de Borneostraat een nieuwe bestrating.