Reigerstraat en Aalscholverstraat

In de buurt van de Reigerstraat-Aalscholverstraat gaan we het riool vervangen. Het oude riool verkeerd in slechte staat.

In 2019 hebben we het riool in de Reigerstraat, de Aalscholverstraat en aansluitende straten vervangen. Daarna hebben we een tijdelijke verharding aangebracht. Normaal brengen we dan een jaar later de definitieve verharding aan. Dit doen we om de plaatselijke zakking van de ondergrond te herstellen. Daar waar een kuil ontstaat, vullen we deze weer aan. De nieuwe verharding is dan weer strak en gelijk.

De omgeving van de Reigerstraat en Aalscholverstraat is in de loop der tijd gezakt. In het algemeen is de zakking in de Aalscholverstraat groter dan in de Reigerstraat. We gaan deze zakking deels weer herstellen. Zo wordt het hoogteverschil tussen de drempel van uw deur en de straat minder groot.

Wat gaan we doen?

De parkeervakken worden breder. In de loop der jaren zijn de auto's breder geworden. Vroeger waren de parkeervakken 1,8 meter breed en nu wordt dit 2 meter. De ruimte gaat ten koste van de breedte van de rijweg. Een smalle rijweg draagt bij aan de beperking van de rijsnelheid van de auto's.

Kruisingen waar u voorrang moet verlenen aan verkeer van rechts uit de zijstraat leggen we verhoogd aan. Hierdoor ontstaat een soort drempel als u de kruising oprijdt.

We maken het groen en kleurrijk

Figuur 1: BankastraatWe streven ernaar om meer groen in de wijk aan te brengen. Ook willen we de bomen beter in het straatwerk plaatsen. We planten ongeveer 80 nieuwe bomen in de straten. Om elke boom brengen we een groenvak aan. Dat is beter voor de boom.

Figuur 2: RiouwstraatDe wortels krijgen zo meer lucht en ruimte. We kleden het vak rond de boom aan met kleurrijke planten. Bijvoorbeeld ooievaarsbek, goudaardbei, daglelie, kleine maagdenpalm en andere soorten. Dit levert een bijdrage aan de biodiversiteit en maakt de straat kleurrijk.

Hoe kunnen we de buitenruimte indelen?

Figuur 3: van Adelaarstraat tot FloresstraatDe zogenoemde 'hofjes' tussen de Reigerstraat en de Noordendijk sluiten we aan op de Reigerstraat als normale zijstraten. Nu zijn dit inritten. De bewoners van de hofjes hebben eind 2019 voorstellen ontvangen over de indeling van de openbare ruimte.

Figuur 4: van Floresstraat tot AalscholverstraatHet voorstel met de meeste stemmen hebben we verwerkt in het nieuwe ontwerp. In de nieuwe situatie hebben we zoveel mogelijk groen verwerkt. Met de beplanting houden we rekening met de schaduwplekken.

Figuur 5: aansluiting Reigerstraat met AalscholverstraatIn figuur 3 hebben we de aansluitingen met de Reigerstraat en de Fuutstraat weergegeven met grijze vlakken. De bestrating voeren we uit met verhoogde grijze klinkers. Op het kruisingsvlak gelden de normale voorrangsregels voor het verkeer.

 

 

 

 

Figuur 6: Fuutstraat en Waterhoenstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Waterhoenstraat en Kievitstraat

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: MeerkoetstraatDe Meerkoetstraat wordt tussen de Bankastraat en de Aalscholverstraat éénrichtingsverkeer.

 

 

 

 

Figuur 9: HalmaheirapleinHet Halmaheiraplein wordt tussen de rotonde Bankastraat en Reeweg-Oost een fietsstraat.
De rijweg bestaat uit een rode asfaltverharding. Het verbindt de fietstunnel onder het spoor met de brug naar het sportpark. Auto's zijn te gast op dit stuk straat.  

Aanleg stadspark Reeweg

Figuur 10: brugverbinding naar stadsparkOp het sportterrein Reeweg-Oost richten we een deel van het sportpark aan de zijde van de Noordendijk in als stadspark. Het stadspark verbinden we met de Vogelbuurt met een voet-fietsbrug.
De brug is gepland over het Molendiep aan de achterzijde van de flats langs de Waterhoenstraat.

Meer informatie over de herinrichting van het Reewegpark van sportvelden naar stadspark.

Bewonersbijeenkomst

We hebben nu de plannen uitgewerkt. Deze willen wij aan u voorleggen. We organiseren op zaterdagmiddag 17 juli van 12.00 uur tot 14.00 uur een bijeenkomst. We zetten een partytent op in de Fuutstraat op het punt waar de Reigerstraat op de Aalscholverstraat aansluit.

In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen kunnen we 1,5 meter afstand houden. U bent van harte welkom.

Meer informatie

Kunt u niet bij de bewonersbijeenkomst op 17 juli aanwezig zijn? Op deze website vint u informatie. Hebt u vragen of aanvullingen, dan kunt u een mail sturen.

Na de schoolvakantie zetten we nog een keer de tent op. Dan presenteren wij het definitieve plan. Ook informeren wij u over de planning en de fasering van het werk.