Reigerstraat en Aalscholverstraat

In de buurt van de Reigerstraat-Aalscholverstraat hebben we het riool vervangen. We gaan nu de straten inrichten.

In 2019 hebben we het riool in de Reigerstraat, de Aalscholverstraat en aansluitende straten vervangen. Daarna hebben we een tijdelijke verharding aangebracht. Normaal brengen we dan een jaar later de definitieve verharding aan. Dit doen we om de plaatselijke zakking van de ondergrond te herstellen. Daar waar een kuil ontstaat, vullen we deze weer aan. De nieuwe verharding is dan weer strak en gelijk.

De omgeving van de Reigerstraat en Aalscholverstraat is in de loop der tijd gezakt. In het algemeen is de zakking in de Aalscholverstraat groter dan in de Reigerstraat. We gaan deze zakking deels weer herstellen. Zo wordt het hoogteverschil tussen de drempel van uw deur en de straat minder groot.

Wat gaan we doen?

De parkeervakken worden breder. In de loop der jaren zijn de auto's breder geworden. Vroeger waren de parkeervakken 1,8 meter breed en nu wordt dit 2 meter. De ruimte gaat ten koste van de breedte van de rijweg. Een smalle rijweg draagt bij aan de beperking van de rijsnelheid van de auto's.

Kruisingen waar u voorrang moet verlenen aan verkeer van rechts uit de zijstraat leggen we verhoogd aan. Hierdoor ontstaat een soort drempel als u de kruising oprijdt.

We maken het groen en kleurrijk

Figuur 1: BankastraatWe streven ernaar om meer groen in de wijk aan te brengen. Ook willen we de bomen beter in het straatwerk plaatsen. We planten ongeveer 80 nieuwe bomen in de straten. Om elke boom brengen we een groenvak aan. Dat is beter voor de boom.

Figuur 2: RiouwstraatDe wortels krijgen zo meer lucht en ruimte. We kleden het vak rond de boom aan met kleurrijke planten. Bijvoorbeeld ooievaarsbek, goudaardbei, daglelie, kleine maagdenpalm en andere soorten. Dit levert een bijdrage aan de biodiversiteit en maakt de straat kleurrijk.

Hoe kunnen we de buitenruimte indelen?

Figuur 3: van Adelaarstraat tot FloresstraatDe zogenoemde 'hofjes' tussen de Reigerstraat en de Noordendijk sluiten we aan op de Reigerstraat als normale zijstraten. Nu zijn dit inritten. De bewoners van de hofjes hebben eind 2019 voorstellen ontvangen over de indeling van de openbare ruimte.

Figuur 4: van Floresstraat tot AalscholverstraatHet voorstel met de meeste stemmen hebben we verwerkt in het nieuwe ontwerp. In de nieuwe situatie hebben we zoveel mogelijk groen verwerkt. Met de beplanting houden we rekening met de schaduwplekken.

Figuur 5: aansluiting Reigerstraat met AalscholverstraatIn figuur 3 hebben we de aansluitingen met de Reigerstraat en de Fuutstraat weergegeven met grijze vlakken. De bestrating voeren we uit met verhoogde grijze klinkers. Op het kruisingsvlak gelden de normale voorrangsregels voor het verkeer.

 

 

 

 

Figuur 6: Fuutstraat en Waterhoenstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Waterhoenstraat en Kievitstraat

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: MeerkoetstraatDe Meerkoetstraat wordt tussen de Bankastraat en de Aalscholverstraat éénrichtingsverkeer.

 

 

 

 

Figuur 9: HalmaheirapleinHet Halmaheiraplein wordt tussen de rotonde Bankastraat en Reeweg-Oost een fietsstraat.
De rijweg bestaat uit een rode asfaltverharding. Het verbindt de fietstunnel onder het spoor met de brug naar het sportpark. Auto's zijn te gast op dit stuk straat.  

Aanleg stadspark Reeweg

Figuur 10: brugverbinding naar stadsparkOp het sportterrein Reeweg-Oost richten we een deel van het sportpark aan de zijde van de Noordendijk in als stadspark. Het stadspark verbinden we met de Vogelbuurt met een voet-fietsbrug.
De brug is gepland over het Molendiep aan de achterzijde van de flats langs de Waterhoenstraat.

Meer informatie over de herinrichting van het Reewegpark van sportvelden naar stadspark.

Bewonersbijeenkomsten

Op zaterdag 7 juli en zaterdag 11 september hebben we bijeenkomsten georganiseerd met de bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we de bewoners geïnformeerd over de inrichting van de Reigerstraat en de Aalscholverstraat met zijstraten. De bijeenkomst van zaterdag 11 september was in samenwerking met woningcorporatie Woonbron en het Vogelnest. Het Vogelnest informeert de bewoners over klimaatadaptatie en groen rond de woning. Het Vogelnest kan bewoners helpen om hun voortuin klimaatvriendelijk in te richten, waarbij de voortuin zonder kosten beplanting krijgt en op de juiste hoogte met het straatpeil wordt aangelegd. Een team van het Vogelnest is alle deuren langsgegaan om de bewoners te informeren over een geveltuin.

Meer informatie

Half november starten we met de inrichting van de straten. We beginnen in de Reigerstraat. Daarna volgt de Aalscholverstraat richting het Halmaheiraplein. Het werk duurt tot ongeveer september 2022. Als uw tuin grenst aan de straat moet u de begroeiing terugsnoeien tot de rand van het trottoir. Dat is nodig zodat de aannemer zijn werk kan uitvoeren.

Hebt u vragen, dan kunt u deze via e-mail sturen.   

Fases van het werk

Het werk in verloopt in fases. In onderstaand overzicht ziet u per fase in welke week wij verwachten dat het werk in deze fase gaat starten. Het is een indicatie wanneer er bij u voor de deur wordt gewerkt. Door het weer en andere oorzaken kan het voorkomen dat we iets eerder zijn of een week later. De planning passen we geregeld aan.

Onderstaand is de fasering Reigerstraat

Fase 3: gereed
Fase 4: gereed
Fase 5: gereed
Fase 6: gereed
Fase 7: gereed
Fase 32: week van 27 april 2022
Fase 33: week van 5 mei 2022
Fase 34: week van 13 mei 2022
Fase 35: week van 23 mei 2022
Fase 2: week van 15 juni 2022
Fase 1: week van 27 juni 2022
Fase 8: week van 29 september 2022

Fasering werk Reigerstraat deel 1

 

Onderstaand is de fasering Fuutstraat en de Waterhoenstraat en het bijbehorende deel van de Aalscholverstraat.

Fase 20: week van 24 februari 2022
Fase 14: week van 7 maart 2022
Fase 15: week van 28 maart 2022
Fase 16: week van 6 april 2022
Fase 17: week van 28 april 2022
Fase 18: week van 3 mei 2022
Fase 19: week van 10 mei 2022
Fase 21: week van 23 mei 2022
Fase 9: week van 11 oktober 2022
Fase 10: week van 13 oktober 2022

Fasering werk Reigerstraat deel 2

 

Onderstaand is de fasering Kievitstraat en de Aalscholverstraat tussen de Kievitstraat en de Waterhoenstraat.

Fase 23: week van 7 februari 2022
Fase 12: week van 14 februari 2022
Fase 13: week van 24 februari 2022
Fase 22: week van 27 mei 2022
Fase 24: week van 9 juni 2022

Fasering werk Reigerstraat deel 3

 

Onderstaand is de fasering van de Meerkoetstraat, het Halmaheiraplein en het deel van de Aalscholverstraat tussen de Kievitstraat en het Halmaheiraplein.

Fase 11: week van 1 februari 2022
Fase 25: week van 6 juli 2022
Fase 31A: week van 25 juli 2022
Fase 31B: week van 1 augustus 2022
Fase 31C: week van 10 augustus 2022
Fase 30: week van 15 augustus 2022
Fase 29: week van 1 september 2022
Fase 28: week van 6 september 2022
Fase 27: week van 14 september 2022
Fase 26: week van 22 september 2022

Fasering werk Reigerstraat deel 4