Reigerstraat-Aalscholverstraat

In de buurt van de Reigerstraat-Aalscholverstraat gaan we het riool vervangen. Het oude riool verkeerd in slechte staat.

Wat gaat er gebeuren?

De oude rioolbuizen vervangen we door twee nieuwe riolen. Er komt één rioolbuis voor het afvoeren van vuil water uit uw woning (keuken, badkamer en toilet). Daarnaast komt er één rioolbuis voor het regenwater.

De rioolbuizen liggen in de rijweg. Daarom is het nodig dat we alle straatstenen verwijderen. Als het nieuwe riool er ligt, maken we de straat en de parkeerplaatsen tijdelijk dicht.  Zo kan de grond goed nazakken. Dit nazakken duurt ongeveer een jaar. Daarna brengen we de hele straat opnieuw en op de juiste hoogte aan. 

Herinrichting

De verwachting is dat we in begin 2021 kunnen beginnen met de herbestrating. De omwonenden krijgen een uitnodiging voor een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst laten we zien hoe die nieuwe bestrating er uit komt te zien.

Overlast

Het vervangen van het riool zorgt helaas voor rommel, ongemak en overlast. Dat kunnen we helaas niet voorkomen. Wij hopen op uw begrip.

Bereikbaarheid woningen

Alle woningen blijven te voet bereikbaar. Auto's kunnen tijdens de herinrichting op andere plekken in de wijk geparkeerd worden.

Huisvuil

Als het nodig is, komt er een tijdelijke oplossing voor het aanbieden van huisvuil. HVC of de aannemer brengt omwonenden hiervan op de hoogte. 

Fases

Het vervangen van het riool gebeurt in fases. De fases 1 t/m 15 zijn klaar. De fases 16 en 17 zijn nu aan de beurt en de fases 18 en 19 volgen daarna. Het kan voorkomen dat de volgorde van de fases of de tijd dat de aannemer bezig is, verandert. Hieronder leest u wanneer uw straat aan de beurt is en hoe lang het werk gaat duren. De aannemer stuurt omwonenden hierover van te voren een brief.  

Onderstaande planning is voorlopig. De werkzaamheden kunnen uitlopen.
Fase  Start Klaar
Fase 16 – 17: Meerkoetstraat   19-03
Fase 18 - Waterhoenstraat 12-03 2-04
Fase 20: Fuutstraat 27-03 16-04
Fase 21: Fuutstraat  8-04 21-04
Fase 9: Reigerstraat 14-04 29-04
Fase 12: Reigerstraat 20-04 7-05
Fase 22: Aalscholverstraat 29-04 18-05
Fase 23: Waterhoenstraat  11-05 4-06
Fase 24: Aalscholverstraat 27-05 15-06
Fase 25: Kievitstraat  9-06 30-06
Fase 26: Aalscholverstraat  23-06 9-07
Fase 27: Aalscholverstraat 8-07 29-07
Fase 28: Halmaheiraplein  27-07 10-08
Fase 29: Halmaheiraplein  31-07 17-08
Fase 30: Aalscholverstraat  6-08 21-08
Fase 19: Fietshelling vanaf Noordendijk 17-08 21-08


    Kaartje met een overzicht van de verschillende fases van de rioleringswerkzaamheden per straat.  

Planning

De rioleringswerkzaamheden zijn ongeveer in november 2020 klaar.


Vragen over de uitvoering

Verheij Infra bv uit Sliedrecht voert het vervangen van het riool uit. Heeft u vragen over de uitvoering of planning? Elke dinsdagmiddag tussen 13.00-15.00 uur kunt binnenlopen in het schooltje op de hoek Reigerstraat-Aalscholverstraat. 

Algemene vragen of informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de projectcoördinator van de gemeente, mevrouw M. Noorlander. Zij is bereikbaar via 078 770 4624 of via e-mail.