Reewegpark: van sportpark naar stadspark

Het Reewegpark wordt een koel en groen park. Om te sporten en ontmoeten. Met meer kansen voor planten en dieren. Bewoners van de wijken rondom het nieuwe park vragen we om mee te denken over de inrichting.

Meer groen is niet alleen goed voor mens en dier, het werkt ook tegen hitte en wateroverlast. Daarom vormen we in 2022 een deel van het sportpark Reeweg om tot groen recreatieterrein: het Reewegpark.

Een mooi groen park waar jong en oud kan sporten, spelen, recreëren en ontmoeten.

Inrichting

Bewoners van het Reeland en Stadspolders hebben meegedacht over de inrichting van het nieuwe stadspark. De belangrijkste punten die zij aangeven:

  • een plek om tot rust te komen
  • een plek om van de natuur te genieten 
  • ruimte voor sport- of culturele activiteiten buiten
  • een plek waar je kunt leren en ontmoeten, vol bijzondere bomen, planten en dieren

Alle ideeën en reacties hebben we verwerkt in een plan voor de inrichting van het stadspark. Wilt u weten hoe het eruit komt te zien? Download het voorlopig ontwerp hier (pdf, 2 MB).

Planning

De voorlopige planning voor de aanleg van het park:

  • november 2022: realisatie brug
  • november 2022 / maart 2023: grondwerk en starten met de inrichting van het Reewegpark
  • maart 2023: park gereed en opening brug   

Locatie

Het nieuwe park komt op een deel van het sportpark onderaan de Noordendijk. Om het park vanuit de Vogelbuurt goed te kunnen bereiken, leggen we een brug voor voetgangers en fietsers aan. De brug komt over het Molendiep aan de achterkant van de flats langs de Waterhoenstraat.

Op de luchtfoto's ziet u waar het Reewegpark en de brug komen:

Locatie Reewegpark Locatie brug

Werkzaamheden

De brug

De brug achter het flatgebouw in de Waterhoenstraat ligt er op dit moment wat verlaten bij. De bouw is helaas vertraagd. Dit komt omdat 2 van de 4 liggers een klein beetje doorbuigen. Wij gaan 2 nieuwe liggers plaatsen. Daarna kunnen we de brug afbouwen en de leuningen plaatsen.

We denken eind november de werkzaamheden af te kunnen ronden. Dan is de brug klaar, maar we nemen de brug nog niet in gebruik. We starten namelijk met de aanleg van het nieuwe park.

Reewegpark

We gaan eerst de grond vlakmaken. Ook brengen wij een duiker aan. Dat is een buis die sloten met elkaar verbindt. Langs het sportpark komt een sloot tot aan de sporthal. We moeten deze sloot verbinden met de sloot rond de sporthal om stromend water te krijgen. Door de doorstroming blijft het water in de sloot fris.

Er komen ook looppaden in het park. We maken een hoofdpad dat verbonden is met de brug. Deze sluit aan op de Fuutstraat. Ook komen er struin paden. Dit zijn smalle paden om door het park te lopen.

Groen en natuurlijk

We willen graag meer planten en dieren in het gebied en de biodiversiteit vergroten. Biodiversiteit betekent meer verschillende soorten planten en dieren. Er komt ruimte voor dieren om te rusten, te broeden en te verblijven. Het park krijgt een natuurlijke uitstraling. De bestaande bomen en bosschages blijven dan ook zoveel mogelijk bestaan. Er komen ook nieuwe bomen en struiken.

Dit doen we verder

Verder maken we een veld in de vorm van een cirkel, ingesloten door grondophopingen. Trimclubs kunnen dit veld gebruiken en voor balspelen. Er komt ook een kruidentuin aan de zijde van de sporthal. Mogelijk komen op de scheiding tussen de kruidentuin en het ronde speelveld speeltoestellen geplaatst. We gaan hier nog naar kijken.

Onderzoek

Onderzoekcentrum Drechtsteden doet onderzoek naar het Reewegpark. Zij kunnen uw hulp goed gebruiken. Wat vindt u belangrijk? U kunt de vragenlijst op de website van Onderzoekscentrum Drechtsteden invullen.

Vragen?

Vragen over de plannen voor het Reewegpark mailt u naar wijkmanagers@dordrecht.nl.