Reewegpark: van sportveld naar stadspark

Het Reewegpark wordt een koel en groen park. Om te sporten en ontmoeten. Met meer kansen voor planten en dieren. Bewoners van de wijken rondom het nieuwe park vragen we om mee te denken over de inrichting.

Kinderen vliegerenMeer groen is niet alleen goed voor mens en dier, het werkt ook tegen hitte en wateroverlast. Daarom vormen we in 2021 een deel van het sportpark Reeweg om tot groen recreatieterrein: het Reewegpark.

Een mooi groen park waar jong en oud kan sporten, spelen, recreëren en ontmoeten.

Inrichting

Bewoners van het Reeland en Stadspolders hebben meegedacht over de inrichting van het nieuwe stadspark. De belangrijkste punten die zij aangeven:

  • een plek om tot rust te komen
  • een plek om van de natuur te genieten 
  • ruimte voor sport- of culturele activiteiten buiten
  • een plek waar je kunt leren en ontmoeten, vol bijzondere bomen, planten en dieren

Alle ideeën en reacties verwerken we in een plan voor de inrichting van het stadspark. Dat presenteren we na de zomervakantie op een bijeenkomst voor bewoners.

Planning

De voorlopige planning voor de aanleg van het park:

  •       november 2021: start werkzaamheden brug (klaar: eind 2021)
  • eind 2021: start inrichting van het park met de aanleg van paden en het uitvoeren van het grondwerk
  • voorjaar 2022: aanleg beplanting van bomen en heesters en inzaaien van gras
  • april 2022: afronden werkzaamheden park   

Locatie

Het nieuwe park komt op een deel van het sportpark onderaan de Noordendijk. Om het park vanuit de Vogelbuurt goed te kunnen bereiken, leggen we een brug voor voetgangers en fietsers aan. De brug komt over het Molendiep aan de achterkant van de flats langs de Waterhoenstraat.

Op de luchtfoto's ziet u waar het Reewegpark en de brug komen:

Locatie Reewegpark Locatie brug

Sporten en ontmoeten

Samen met de bewoners van de omliggende wijken hebben we nagedacht over hoe het park eruit gaat zien. In ieder geval komt er ruimte voor sport, spel en recreatie. Maar ook voor rust en ruimte voor mens en dier.

Mensen trainen  Stelletje in het gras  Een reiger bij het water

Groen en natuurlijk

Wandelpaadje door het groenWe willen graag meer planten en dieren in het gebied en de biodiversiteit vergroten. Biodiversiteit betekent meer verschillende soorten planten en dieren. Er komt ruimte voor dieren om te rusten, te broeden en te verblijven. Het park krijgt een natuurlijke uitstraling.

Ideeën

Voor de mogelijkheden hebben we een overzicht van ideeën gemaakt. Ook bewoners van de omliggende wijken hebben hun ideeën voor het park met ons gedeeld. Bekijk het overzicht van ideeën of download de Ideeënplaat Reewegpark (pdf, 2 MB).

Vragen?

Vragen over de plannen voor het Reewegpark mailt u naar wijkmanagers@dordrecht.nl.