Planetenlaan - onderhoud

Na de renovatie van winkelcentrum Sterrenburg is het tijd voor het onderhoud van de Planetenlaan.

Het winkelcentrum Sterrenburg is gerenoveerd en de buitenruimte rond het gebouw langs de Planetenlaan is ingericht. Nu is het tijd voor onderhoud aan het asfalt van de Planetenlaan. Dat hebben we uitgesteld tot na de bouw, zodat we schade gelijk met het onderhoud kunnen herstellen.

Doel

We vervangen de bovenlaag van het asfalt. Centraal voor de hoofdingang van het winkelcentrum komt een voetgangersoversteekplaats. De bestaande oversteekplaats verplaatsen we en de bushalten passen we aan. We verplaatsen ook de lichtmasten of voegen extra masten toe. Om de verkeersveiligheid te verhogen maken we een fietspad aan de overkant van het winkelcentrum.

Ontwerp

Ontwerp aanpassingen PlanetenlaanDe gemeente heeft een ontwerp gemaakt van de aanpassingen aan de Planetenlaan. Dat willen we voorleggen aan de bewoners, gebruikers en de winkeliers van het winkelcentrum.

Daarvoor zijn we op donderdag 9 juni van 15.30 uur tot 19.00 uur met tekeningen in het winkelcentrum Sterrenburg. We staan op de eerste verdieping naast de Action bij Hitzi Hair.

Tekeningen

Klik op de afbeeldingen voor een grotere versie.

Op de bovenste tekening ziet u de nieuwe indeling van de Planetenlaan. In roze de bestaande gebouwen en in grijs de rijweg.

Nieuw fietspadFiguur 1 (bij de aansluiting met de Plutolaan): langs de bovenzijde van de weg maken we vanaf de Galileïlaan een vrijliggend fietspad. Delen van het fietspad krijgen rood asfalt, daartussen is het asfalt zwart. De rijweg krijgt een nieuwe asfaltlaag. Tussen de rijweg en het fietspad komt een groenstrook met een haag. 

Voetpad en bomenFiguur 2 (Bij de aansluiting met de Venuslaan en de uitrit van het parkeerterrein bij de hoge flat komen): hier komen fietsstroken langs de rijbaan. We verschuiven het trottoir in de buitenbocht iets naar beneden om meer ruimte te bieden aan de bomen. De bomen komen daar in een groenstrook.

Uitvoering - rectificatie

We melden eerder dat we het project in het najaar van 2022 gaan uitvoeren. Door uitloop van de voorbereiding kunnen we het project niet voor de kerst van dit jaar opleveren. We moeten de bovenlaag van het asfalt vernieuwen. Dit kan pas na 15 maart 2023 gebeuren. We gaan volgend voorjaar het werk uitvoeren.

Het werk zal ongeveer 6 weken duren. We verdelen de uitvoering in fasen. Het winkelcentrum blijft bereikbaar. Voor de bevoorrading van de winkels maken we met de winkeliers een plan en afspraken. Ook houden we rekening met de bereikbaarheid van de parkeerterreinen. We streven er naar de hinder zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen hinder niet voorkomen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel of mail met de projectcoördinator van de gemeente, Aat Bruggeman. Dat kan via tefoonnummer (078) 770 5033 of per e-mail.