Planetenlaan - onderhoud

Na de renovatie van winkelcentrum Sterrenburg is het tijd voor het onderhoud van de Planetenlaan.

Het winkelcentrum Sterrenburg is gerenoveerd en de buitenruimte rond het gebouw langs de Planetenlaan is ingericht. Nu is het tijd voor onderhoud aan het asfalt van de Planetenlaan. Dat hebben we uitgesteld tot na de bouw, zodat we schade gelijk met het onderhoud kunnen herstellen.

Doel

We vervangen de bovenlaag van het asfalt. Centraal voor de hoofdingang van het winkelcentrum komt een voetgangersoversteekplaats. De bestaande oversteekplaats verplaatsen we en de bushalten passen we aan. We verplaatsen ook de lichtmasten of voegen extra masten toe. Om de verkeersveiligheid te verhogen maken we een fietspad aan de overkant van het winkelcentrum.

Ontwerp

De gemeente heeft het ontwerp aangepast na het ontvangen van verschillende opmerkingen van bewoners en stakeholder.

Er komt een vrijliggend fietspad na de bocht vanaf de Venuslaan. Helaas is het niet mogelijk om dit in de bocht ook waar te maken en dit ontwerp door te trekken richting de Venuslaan.

De oversteek van het dubbele fietspad naar het vrijliggende fietspad is naast het zebrapad. De oversteek zal op een verhoging liggen, een zogenaamd verkeerplateau, zodat de weggebruikers moeten afremmen. 

Venuslaan

Bij het kruispunt naar de Galileïlaan is het fietspad doorgetrokken naar de overkant. Helaas is het dan niet mogelijk om rechts af te slaan over de Keplerweg. Het 2 richtingen fietspad is alvast op deze manier aangelegd om de fietsroute in de toekomst mogelijk te maken. Het blijft wel mogelijk om als fietser vanaf de Planetenlaan rechtsaf te slaan in zuidelijke richting op de Galileïlaan, zoals het in de huidige situatie is.

Kruispunt naar de Galileïlaan

Uitvoering - rectificatie

We meldden u eerder dat we het project in het voorjaar van 2023 gingen uitvoeren. Door uitloop van de voorbereiding kunnen we het project niet dit voorjaar opleveren. Alle voorbereidingen zijn getroffen en we zijn nu bezig met het maken van het bestek. Binnenkort gaan we de markt op voor een aannemer die dit werk wil uitvoeren. De bedoeling is dat we na de zomer gaan beginnen.

Het werk duurt ongeveer 6 weken. We verdelen de uitvoering in fasen. Het winkelcentrum blijft bereikbaar. Voor de bevoorrading van de winkels maken we met de winkeliers een plan en afspraken. Ook houden we rekening met de bereikbaarheid van de parkeerterreinen. We streven er naar de hinder zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen hinder niet voorkomen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel of mail met de projectleider openbare ruimte van de gemeente, Gertjan van Oost. Dat kan per e-mail naar gj.van.oost@dordrecht.nl.