Inrichting Patersweg als fietsstraat

Er is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de Patersweg als fietsstraat.

Klik op de tekening voor een grotere versie. 

GB001_Presentatietekening_fietsstraat_websiteversie_2021-11-02

U kunt het ontwerp van de fietsstraat ook downloaden.

Hieronder volgt een beschrijving van het ontwerp. 

Parkeren

Langs de gehele Patersweg vervangen we de huidige parkeerstroken door afzonderlijke  parkeerplaatsen. Zo kunnen ze efficiënter worden gebruikt. Ondanks het feit dat er aan de zuidzijde tussen de bestaande bomen wordt geparkeerd, vermindert het aantal parkeerplaatsen niet. Er zijn nu 135 parkeerplaatsen (uitgaande van 5,5 meter lengte van een parkeerplaats in de parkeerstrook). Dat worden er in de nieuwe situatie 154. 

De parkeerplaatsen worden op de hoogte van het trottoir aangelegd. Ze zijn vanaf de rijweg te bereiken via een overrijdbare schuine trottoirband. Aan de ene kant benadrukt dit het feit dat de auto te gast is in de fietsstraat. Aan de andere kant biedt het voetgangers meer ruimte op het moment dat er geparkeerd wordt.

De afmetingen van de huidige parkeerstrook voldoen niet meer aan de normen. In de nieuwe fietsstraat zullen de parkeerplaatsen breder worden. Dit zal het inparkeren makkelijker maken.  

De Patersweg blijft aan de kant van de Krispijnseweg afgesloten voor auto's. Het nieuwe straatprofiel is smaller dan in de huidige situatie. Dat maakt het wenselijk een keervoorziening voor auto's aan te leggen. Dat gebeurt in de vorm van een keerkom.

Om de 75 meter komen er verkeersdrempels in het asfalt. Deze drempels worden zo gemaakt dat de trillingshinder zo klein mogelijk is en fietsers er geen last van hebben. Dergelijke drempels zijn kortgeleden op de Viottakade aangelegd.

Bomen

Aan de zuidzijde van de straat vergroten we de boomvakken. De bomen krijgen zo meer ruimte. Ook kan de bodem meer regenwater opnemen.

Daar waar de ondergrond het toelaat, planten we bomen terug. Zo compenseren we de bomen die in de loop der jaren zijn gekapt maar niet vervangen. Op die manier herstellen we de boomstructuur die langs de Patersweg loopt weer in ere. 

Langs de gehele noordzijde van de straat komen tussen de parkeerstrook en het trottoir nieuwe plantvakken. Deze voorzien in de vraag naar meer groen in de buurt en dragen bij aan de opgaves voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid. Bovendien zorgen ze voor betere omstandigheden voor de bestaande en nieuwe bomen langs deze zijde van de straat.

Groenplan

Het groenplan voor het plantsoen Patersweg 8A-10E voorziet in deze bomen en struiken:

  • 2 rode beuken
  • Vlinderstruik
  • Herfstsering
  • Hortensia
  • Lavendel
  • Glansmispel
  • Spierstruik
  • Davids Sneeuwbal

Aanpassing kruising 

We passen de kruising Patersweg-Jacob van Ruisdaelstraat aan. De Patersweg krijgt als hoofdfietsroute voorrang op het verkeer van de Jacob van Ruisdaelstraat. Dit wordt aangegeven door middel van haaientanden en het doortrekken van het rode asfalt over de kruising. Het verkeersplateau komt terug. Dit zal weggebruikers dwingen hun snelheid aan te passen bij het naderen van de kruising. Dat gebeurt ook door de rijweg nabij de kruising te versmallen, extra bomen te planten en de bochtstralen van de kruising te verkleinen.

In het voorkeursmodel wordt de aansluiting van de Zuidendijk op de Karel Doormanweg afgesloten voor autoverkeer. Hierdoor zal er op de Patersweg alleen nog maar bestemmingsverkeer rijden wat beter past bij het karakter van de fietsstraat. De Laan der Verenigde Naties zal vanuit de Patersweg dus alleen voor autoverkeer bereikbaar zijn via de Jacob van Ruisdaelstraat. Het stukje Zuidendijk tussen de Karel Doormanweg  en de Laan der Verenigde Naties zal dus alleen nog via de Patersweg bereikbaar zijn.