Noordendijk

Het asfalt van de Noordendijk is aan vernieuwing toe. Het gaat om het stuk tussen de Vissersdijk en Hastingsweg.

Noordendijk

Dit is voor motorvoertuigen een doodlopend stuk aan de Noordendijk. Hier staan verspreid een aantal woningen aan of onder de dijk en de op- en afrit naar het Noorderlicht.
Zie ook deze plattegrond  (747 kB).

Vragen bewoners

We  hebben bewoners en geïnteresseerden hierover geïnformeerd tijdens de bewonersavond op 18 juni. Ook zijn vragen beantwoord. En nemen we opmerkingen mee tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. De vragen van bewoners hebben we verzameld. Meer hierover lezen?
Download dan dit document  (12 kB).

Extra onderzoek

Het vernieuwde gedeelte heeft een gewichtsbeperking. Daarnaast is het hoog, steil en smal. We gaan extra onderzoek doen. Uit dit onderzoek moet blijken welke maatregelen er nodig zijn om de weg weer in prima staat te brengen. En ook hoe we de overlast voor bewoners kunnen zo veel mogelijk kunnen beperken. Uiteraard stellen we de bewoners op de hoogte van de uitkomstem van dit onderzoek.

Werkzaamheden Stedin

Voordat we het asfalt vernieuwen, voert Stedin eerst werkzaamheden aan het gasnet uit. Wanneer deze werkzaamheden klaar zijn, kunnen wij aan het asfalt beginnen. Heeft u vragen over de werkzaamheden van Stedin? Dan kunt u deze stellen aan de aannemer van deze werkzaamheden, de heer Van Kampen. U kunt hem mailen via s.van.kampen@voskuilen.nl.
Zie ook de kaart met planning van Stedin  (801 kB).

Planning

Update 12-8-2019: Stedin moet haar werkzaamheden en planning aanpassen. Hierdoor duren de eerder geplande werkzaamheden langer. Dit betekent dat ook de funderings- en asfalteringswerkzaamheden door de gemeente opschuiven. De nieuwe planning van Stedin is nog niet bekend. Het is vrijwel zeker dat wij niet volgens onze oorspronkelijke planning in september 2019 kunnen starten.  Wanneer de nieuwe planning van Stedin bekend is, maken wij ook een nieuwe planning voor onze werkzaamheden. Op dat moment informeren wij u verder.

Bereikbaarheid, parkeren en huisvuil

Tijdens alle werkzaamheden zijn de woningen soms helemaal niet of minimaal bereikbaar. De aannemer communiceert de uitvoeringsplanning en afsluiting- en bereikbaarheidsmomenten. Ook bijzonderheden over de huisvuilinzameling communiceert de aannemer direct met u. De aannemer stemt de huisvuilinzameling en de bereikbaarheid van de Noordendijk direct met HVC af. Wij vragen u vriendelijk of u alvast kunt nagaan of er overhangende planten of privé eigendommen over de perceelgrens steken. Voordat de werkzaamheden beginnen moet deze verwijderen zijn.

Informatie

Tijdens de werkzaamheden kunt u direct contact opnemen met de aannemer. Kort voor start van de werkzaamheden stuurt de aannemer u een brief met meer informatie en zijn contactgegevens.

Update ontvangen via de mail?

Wilt u het laatste nieuws ontvangen over de werkzaamheden via de mail? Meldt u zich dan hier aan voor de Nieuwsflits Noordendijk.

Vragen?

Heeft u algemene vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de heer R. de Geus op 078 7705031 of rp.de.geus@dordrecht.nl.