Noordendijk

Het asfalt van de Noordendijk is aan vernieuwing toe. Het gaat om het stuk tussen de Vissersdijk en Hastingsweg. De werkzaamheden staan op dit moment gepland voor de zomer 2020.

Noordendijk

Dit is voor motorvoertuigen een doodlopend stuk aan de Noordendijk. Hier staan verspreid een aantal woningen aan of onder de dijk en de op- en afrit naar het Noorderlicht.
Zie ook deze plattegrond  (747 kB).

Vragen bewoners

We  hebben bewoners en geïnteresseerden hierover geïnformeerd tijdens de bewonersavond op 18 juni 2019. Ook zijn vragen beantwoord. En nemen we opmerkingen mee tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. De vragen van bewoners hebben we verzameld. Meer hierover lezen?
Download dan dit document  (12 kB).

Extra onderzoek

Het te vernieuwen gedeelte heeft een gewichtsbeperking. Daarnaast is het hoog, steil en smal. We gaan extra onderzoek doen. Uit dit onderzoek moet blijken welke maatregelen er nodig zijn om de weg weer in prima staat te brengen. En ook hoe we de overlast voor bewoners kunnen zo veel mogelijk kunnen beperken. Uiteraard stellen we de bewoners op de hoogte van de uitkomsten van dit onderzoek.

Werkzaamheden Stedin

Voordat we het asfalt vernieuwen, voert Stedin eerst werkzaamheden aan het gasnet uit. De vervanging van huisaansluitingen vond halverwege 2019 plaats. Zodra Stedin de gasleiding vervangen heeft kunnen wij aan het asfalt beginnen. De vervanging van de gasleiding door Stedin staat nu gepland in het voorjaar 2020.

Heeft u vragen over de werkzaamheden van Stedin? Dan kunt u Stedin een WhatsApp sturen via 06 - 469 639 63 of een chatgesprek starten via www.stedin.net. U kunt Stedin ook bellen via 088 - 896 39 63.

Planning

Wanneer Stedin de werkzaamheden afgerond heeft, sluiten wij onze werkzaamheden daar op aan. Dit zijn funderings- en asfalteringswerkzaamheden. Zoals het er nu naar uit ziet zal dat net voor de zomer van 2020 zijn. Als de planningen zeker zijn, informeren wij u daar zo snel mogelijk over.

Bereikbaarheid, parkeren en huisvuil

Tijdens alle werkzaamheden zijn de woningen soms helemaal niet of minimaal bereikbaar. De aannemers (die van Stedin en de gemeente) communiceren hun uitvoeringsplanning en afsluiting- en bereikbaarheidsmomenten direct.

De aannemer stemt de bijzonderheden over de huisvuilinzameling en de bereikbaarheid direct met HVC af. Wij vragen u vriendelijk of u alvast kunt nagaan of er overhangende planten of privé eigendommen over de perceelgrens steken. Voordat de werkzaamheden beginnen, moet u deze verwijderen.

Informatie

Tijdens de werkzaamheden kunt u direct contact opnemen met deze aannemers. Kort voor de start van de werkzaamheden ontvang u een brief van de aannemer met meer informatie en zijn contactgegevens.

Update ontvangen via de mail?

Wilt u het laatste nieuws ontvangen over de werkzaamheden via de mail? Meldt u zich dan hier aan voor de Nieuwsflits Noordendijk.

Vragen?

Heeft u algemene vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon vanuit de gemeente, de heer R. de Geus op 078 7705031 of rp.de.geus@dordrecht.nl.