Noordendijk

Het asfalt van de Noordendijk is aan vernieuwing toe. Het gaat om het stuk tussen de Vissersdijk en Hastingsweg.

Noordendijk

Dit is voor motorvoertuigen een doodlopend stuk aan de Noordendijk. Hier staan verspreid een aantal woningen aan of onder de dijk en de op- en afrit naar het Noorderlicht. Zie ook deze plattegrond  (747 kB).

Vragen bewoners

We  hebben bewoners en geïnteresseerden hierover geïnformeerd tijdens de bewonersavonden op 18 juni 2019 en 10 maart 2020. Ook zijn vragen beantwoord. En nemen we opmerkingen mee tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. De vragen van bewoners hebben we verzameld. Meer hierover lezen? Download dan dit document  (12 kB).

Extra onderzoek

Het te vernieuwen gedeelte heeft een gewichtsbeperking. Daarnaast is het hoog, steil en smal. We gaan extra onderzoek doen. Uit dit onderzoek moet blijken welke maatregelen er nodig zijn om de weg weer in prima staat te brengen. En ook hoe we de overlast voor bewoners kunnen zo veel mogelijk kunnen beperken. Uiteraard stellen we de bewoners op de hoogte van de uitkomsten van dit onderzoek.

Werkzaamheden Stedin

Voordat we het asfalt vernieuwen, voert Stedin eerst werkzaamheden aan het gasnet uit. De vervanging van huisaansluitingen vond halverwege 2019 plaats. Zodra Stedin de gasleiding vervangen heeft kunnen wij aan het asfalt beginnen. De vervanging van de gasleiding door Stedin staat op dit moment weer gepland in het voorjaar 2020. 

Laatst hebben we u laten weten dat de werkzaamheden door het Corona-virus uitgesteld werden. Stedin heeft de bewoners daar ook een brief over gestuurd. 

In de tussentijd heeft Stedin de werkprocedures aangepast aan de verscherpte Corona-maatregelen. Hierdoor kan de vervanging van de gasleiding toch nog doorgaan. En zelfs volgens de originele planning. Stedin stuurt de bewoners hier ook nog een brief over.

Heeft u vragen over de werkzaamheden van Stedin? Dan kunt u Stedin een WhatsApp sturen via 06 - 469 639 63 of een chatgesprek starten via www.stedin.net. U kunt Stedin ook bellen via 088 - 896 39 63.

Planning

De gemeente voert de fundering- en asfalteringswerkzaamheden uit, nadat Stedin haar gasvervangingswerkzaamheden heeft afgerond. We beginnen met funderings- en asfalteringswerkzaamheden eind mei begin juni 2020. Dit is onder voorbehoud van mogelijke extra maatregelen tegen het verspreiden van het Corona-virus. 

Bereikbaarheid, parkeren en huisvuil

Tijdens alle werkzaamheden zijn de woningen soms helemaal niet of minimaal bereikbaar. De aannemers (die van Stedin en de gemeente) communiceren hun uitvoeringsplanning en afsluiting- en bereikbaarheidsmomenten direct.
De aannemer stemt de bijzonderheden over de huisvuilinzameling en de bereikbaarheid direct met HVC af. Wij vragen u vriendelijk of u alvast kunt nagaan of er overhangende planten of privé eigendommen over de perceelgrens steken. Voordat de werkzaamheden beginnen, moet u deze verwijderen.

Informatie

Als er meer informatie bekend is over een nieuwe planning, informeren wij u verder.

Update ontvangen via de mail?

Wilt u het laatste nieuws ontvangen over de werkzaamheden via de mail? Meldt u zich dan hier aan voor de Nieuwsflits Noordendijk.

Vragen?

Heeft u algemene vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon vanuit de gemeente, de heer R. de Geus op 078 7705031 of per e-mail.