Noordendijk

Het asfalt van de Noordendijk is aan vernieuwing toe. Het gaat om het stuk tussen de Vissersdijk en Hastingsweg.

Noordendijk

Dit is voor motorvoertuigen een doodlopend stuk aan de Noordendijk. Hier staan verspreid een aantal woningen aan of onder de dijk en de op- en afrit naar het Noorderlicht. Zie ook deze plattegrond  (747 kB).

Vragen bewoners

We hebben bewoners en geïnteresseerden hierover geïnformeerd tijdens de bewonersavonden op 18 juni 2019 en 10 maart 2020. Ook zijn vragen beantwoord. En nemen we opmerkingen mee tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. De vragen van bewoners hebben we verzameld. Meer hierover lezen? Download dan dit document  (12 kB).

Extra onderzoek

Het te vernieuwen gedeelte heeft een gewichtsbeperking. Daarnaast is het hoog, steil en smal. We gaan extra onderzoek doen. Uit dit onderzoek moet blijken welke maatregelen er nodig zijn om de weg weer in prima staat te brengen. En ook hoe we de overlast voor bewoners kunnen zo veel mogelijk kunnen beperken. Uiteraard stellen we de bewoners op de hoogte van de uitkomsten van dit onderzoek.

Resultaat onderzoeken

Met de resultaten uit de bodemonderzoeken maken we de nieuwe fundering en het asfalt van de Noordendijk zo stabiel en breed mogelijk. Maar de Noordendijk heeft steile zijkanten. En zijn er niet veel mogelijkheden voor een goede "opsluiting" van de fundering en het asfalt. Het kan niet ergens vast tegenaan gelegd worden.

Ook staan de bomen met hun wortels dichtbij de weg in het steile talud. Hierdoor kan de nieuwe weg soms niet breder aangelegd dan op het eerste gezicht wel mogelijk lijkt. Tijdens het werken houdt aannemer Van Kessel zoveel mogelijk rekening met het voorkomen van trillingen en last voor de omwonenden.

Grijze kantmarkering

De zijkanten van de nieuwe weg zijn het meest kwetsbaar. Om belasting van de zijkanten zoveel mogelijk te voorkomen brengen we een grijze kantmarkering aan op de weg. Hierdoor ontstaat er een donkere asfaltbaan in het midden van de weg. De grijze kantmarkering kan uiteraard gewoon bereden worden.

Bijvoorbeeld tijdens het inhalen van fietsers of bij het ruimte maken tijdens het passeren. Maar door de grijze kantmarkering zullen motorvoertuigen meer in het midden van de weg rijden. Dat is beter voor de levensduur van de weg. Onderstaande foto is een voorbeeld van grijze kantmarkering.

Grijze kantmarkering

Werkzaamheden Stedin

Voordat we het asfalt vernieuwen, voert Stedin eerst werkzaamheden aan het gasnet uit. De vervanging van huisaansluitingen vond halverwege 2019 plaats. De vervanging van de gasleiding vond in april en mei 2020 plaats.

Planning

Na afronding van de werkzaamheden van Stedin start de gemeente met voorbereidingen voor de fundering- en asfalteringswerkzaamheden.

 • In week 21 (in de week van 18 mei 2020) starten de voorbereidingen. We brengen dan de nieuwe boombescherming aan. Ook plaatsen we borden, leggen stalen rijplaten neer en starten met het inzagen van het asfalt.
 • Vanaf week 22 (vanaf 25 mei 2020) sluiten we de Noordendijk af voor het werk aan de fundering en het asfalt. Dan treedt ook de omleiding in werking.
 • In week 29 (op uiterlijk 17 juli 2020) ronden we de werkzaamheden af. Dit is onder voorbehoud van situaties die vertraging kunnen geven.

   

Funderingswerk

 • Fase 1: van 25 mei tot en met 9 juni.
 • Fase 2: van 9 tot en met 22 juni.
 • Fase 3: van 22 juni tot en met 6 juli.

Asfalteringswerk

 • Fase 1 tot en met 3: van 7 tot en met 17 juli.
 • Totale afsluiting voor alle verkeer: op 9 en 13 juli.
  Dit is nodig voor het aanbrengen van de onderlaag en de laatste deklaag van het asfalt. De afsluitingen duren enkele uren. U kunt in die tijd ook geen gebruik maken van de tijdelijke omleiding via de Hastingsweg. 
 • Alle woningen blijven wel bereikbaar voor hulpdiensten. In noodgevallen zullen zij over het nieuwe asfalt rijden. In dat geval moeten we het asfalt opnieuw aanbrengen.
 • Aanbrengen grijze kantmarkering: van 15 tot en met 17 juli. 

  De werkzaamheden worden uitgevoerd door een bouwteam, bestaande uit Van Kessel Wegenbouw en ingenieursbureau Drechtsteden.

Bereikbaarheid (afsluiting en omleiding)

Tijdens de werkzaamheden is de Noordendijk tussen 17.00 uur en 07.00 uur voorzichtig te berijden over de puinbaan. Tijdens de afsluiting overdag tussen 07.00 en 17.00 uur kan verkeer via het fietspad Hastingsweg het gebied verlaten of bereiken. Dit gaat onder begeleiding van verkeersregelaars. Hulpdiensten en bouwverkeer maken ook van die tijdelijke ontsluiting gebruik.

De werkzaamheden vinden plaats in fasen. Op kaarten staan de fasen en omleidingsroutes aangegeven.

Inzameling huisvuil

Tijdens de werkzaamheden van Stedin wordt uw huisvuil opgehaald op de dagen dat u gewend bent. Is voor uw woning de weg afgezet, dan kunt u geen huisvuil direct bij uw woning plaatsen. U kunt uw huisvuil dan direct buiten de afzettingen (hekken) plaatsen. Aannemer Van Kessel en HVC stemmen hun werkzaamheden op elkaar af. Bij bijzonderheden informeren zij u direct.

Update ontvangen via de mail?

Wilt u het laatste nieuws ontvangen over de werkzaamheden via de mail? Meldt u zich dan hier aan voor de Nieuwsflits Noordendijk.

Vragen?

Het Ingenieursbureau Drechtsteden houdt namens de gemeente controle op de werkzaamheden. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder, de heer T. Martens via telefoon 078 7702810 of per mail.

Heeft u algemene vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon vanuit de gemeente, de heer R. de Geus op 078 7705031 of per e-mail.