Nicolaasstraat: herinrichting plein

Het plein aan de Nicolaasstraat krijgt een nieuwe inrichting. Er is nu veel verharding en weinig groen. Het is de bedoeling om de buitenruimte te verbeteren met meer groen. Daarvoor is een ontwerp gemaakt.

Voor de nieuwe inrichting van het plein is een eerste ontwerp (pdf, 849 kB) gemaakt. 

Ontwerp

In het ontwerp komt er minder verharding (steen) en meer groen. De bestaande bomen blijven voor het grootste deel. Op het pleintje plaatsen we een paar bankjes. Zo wordt het pleintje een groene verblijfsplek om elkaar te ontmoeten of om in alle rust een boek te lezen. 

Nicolaasplein ooghoogte Nicolaasplein overzicht

Klimaatmaatregelen

Het nieuwe groen bestaat uit een mix van lage en hogere beplanting. De beplanting voorkomt extreme hitte op extreem warme dagen. Doordat er meer schaduw komt, warmt de ondergrond minder snel op. De warmte komt 's nachts niet vrij. Daardoor zijn de nachten bij extreem warm weer koeler. Ook de dag begint en verloopt dan koeler. Meer groen zorgt ook voor verschillende soorten planten en dieren (biodiversiteit) in de stad. Kortom: een groene omgeving is een fijne en leefbare omgeving.

Ook wordt het regenwater ondergronds opgevangen in speciale kratten. Dit regenwater hoeft dan niet afgevoerd te worden via de riolering. Vooral tijdens hevige regenbuien wordt het riool hierdoor minder belast en kan het water gebruikt worden voor de beplanting.

Verbetering plein

De inrichting van het plein op dit moment geeft een paar problemen. De indeling van de parkeervakken is niet praktisch. Op de stapelmuur liggen stenen los. De bomen met stekels geven overlast en de speelruimte is beperkt.

In de nieuwe situatie pakken we de problemen aan. De parkeerplaats met de 'ronde' vakken leggen we recht aan. De nieuwe vakken zijn breder zodat er meer ruimte is om in te parkeren en in en uit te stappen. Daardoor zijn er straks 2 parkeervakken minder. 

De stapelmuur halen we weg. De bomen met stekels die in het groen staan, blijven.  Bomen met stekels die in de verharding staan, gaan weg. Op het pleintje hebben (jonge) kinderen ruimte om te spelen. De oudere kinderen kunnen spelen in speelplaats aan de Schampershof.

Onderhoud groen

Tijdens de bewonersavond op 28 mei 2019 gaven diverse bewoners aan dat meer groen een goede toevoeging is. Bewoners merkten wel op dat het groen goed onderhouden moet worden. De groenopzichter van de gemeente houdt in de gaten dat het groen niet verwaarloost. Meldingen over de openbare ruimte geeft u makkelijk door via www.fixi.nl

Planning

De werkzaamheden zijn gestart op eind september 2020. Eerst is de verharding aangebracht en in december de beplanting. In januari vinden er nog enkele kleine werkzaamheden plaats, waaronder het (ver)plaatsen van lichtmasten.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om uw auto te parkeren op de parkeerplaatsen. De woningen blijven bereikbaar.

Ophalen huisvuil

Ook verplaatsen we de ondergrondse vuilcontainers een klein stukje. Tijdens deze werkzaamheden zijn de containers buiten gebruik.

Informatie tijdens de uitvoering

Aannemer Jos van der Graaf b.v. voert de werkzaamheden uit. De omliggende woningen krijgen van de aannemer informatie over specifieke zaken en een telefoonnummer waar u naar kunt bellen

Meer informatie

Met vragen over het project kunt u contact opnemen met dhr. B. van Hooff via telefoonnummer (078) 770 5032 of per e-mail.