Nicolaasstraat: herinrichting plein

Het plein aan de Nicolaasstraat krijgt een nieuwe inrichting. Er is nu veel verharding en weinig groen. Het is de bedoeling om de buitenruimte te verbeteren met meer groen. Daarvoor is een ontwerp gemaakt.

Voor de nieuwe inrichting van het plein is een eerste ontwerp (pdf, 849 kB) gemaakt. 

Ontwerp

In het ontwerp komt er minder verharding (steen) en meer groen. De bestaande bomen blijven voor het grootste deel. Op het pleintje plaatsen we een paar bankjes. Zo wordt het pleintje een groene verblijfsplek om elkaar te ontmoeten of om in alle rust een boek te lezen. 

Klimaatmaatregelen

Het nieuwe groen bestaat uit een mix van lage en hogere beplanting. De beplanting voorkomt extreme hitte op extreem warme dagen. Doordat er meer schaduw komt, warmt de ondergrond minder snel op. De warmte komt 's nachts niet vrij. Daardoor zijn de nachten bij extreem warm weer koeler. Ook de dag begint en verloopt dan koeler.  Meer groen zorgt ook voor verschillende soorten planten en dieren (biodiversiteit) in de stad. Kortom: een groene omgeving is een fijne en leefbare omgeving. 

Verbetering plein

De inrichting van het plein op dit moment geeft een paar problemen. De indeling van de parkeervakken is niet praktisch. Op de stapelmuur liggen stenen los. De bomen met stekels geven overlast en de speelruimte is beperkt.

In de nieuwe situatie pakken we de problemen aan. De parkeerplaats met de 'ronde' vakken leggen we recht aan. De nieuwe vakken zijn breder zodat er meer ruimte is om in te parkeren en in en uit te stappen. Daardoor zijn er straks 2 parkeervakken minder. 

De stapelmuur halen we weg. De bomen met stekels die in het groen staan, blijven.  Bomen met stekels die in de verharding staan, gaan weg. Op het pleintje hebben (jonge) kinderen ruimte om te spelen. De oudere kinderen kunnen spelen in speelplaats aan de Schampershof.

Onderhoud groen

Tijdens de bewonersavond op 28 mei 2019 gaven diverse bewoners aan dat meer groen een goede toevoeging is. Bewoners merkten wel op dat het groen goed onderhouden moet worden. De groenopzichter van de gemeente houdt in de gaten dat het groen niet verwaarloost. Meldingen over de openbare ruimte geeft u makkelijk door via www.fixi.nl. 

Reageren 

U kunt op het ontwerp reageren voordat het definitief wordt vastgesteld. Geef uw reactie voor 31 mei 2020 per e-mail door. Met het definitief ontwerp onderzoeken we of het plan financieel haalbaar is. Als dat zo is starten we dit jaar met de nieuwe inrichting van het plein. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectcoördinator van de gemeente, de heer A. Plaisier via telefoonnummer (078) 770 4626 of per e-mail.