Museumstraat

De bestrating van de Nieuwstraat, Museumstraat, Lastige Eendstraat, Achterklooster en Augustijnenkamp wordt vervangen. De straten krijgen een nieuwe inrichting en het waterprobleem in het Augstijnenkamp wordt opgelost.

Voor het project zijn een aantal bomen gekapt. Daar komen nieuwe bomen voor terug. In de Museumstraat komen lindes en in de Nieuwstraat komen sierperen.

Ook de wateroverlast in de Augustijnenkamp (vooral bij hevige regen) wordt aangepakt. Er komen extra kolken, die worden aangesloten op een nieuw aan te leggen riool. Een pomp voert bij hevige regenbuien het regenwater versneld af naar de Spuihaven. 

Bewonersavond

Na allerlei noodzakelijke voorbereidingen is op 8 februari 2018 in het Stadskantoor een bewonersavond gehouden waarbij de aanwezigen geïnformeerd zijn door zowel medewerkers van de gemeente als de aannemer over de uitvoering.

Bekijk het verslag van deze avond, de faseringstekening die tijdens de avond aan de orde is geweest, en de bestektekening.

Verslag bewonersavond (pdf, 1349)
Faseringstekening (pdf, 1346 kB)
Bestekstekening (pdf, 3124 kB)

Uitvoering in fases

Op 12 maart 2018 is de aannemer met de werkzaamheden gestart.

Voor de duidelijkheid worden de fases gehanteerd, zoals genoemd op de faseringstekening, waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Fase 2

Start op 3 april en beslaat de Nieuwstraat, vanaf Museumstraat tot Statenplein.

Fase 6a

Start 7 mei en beslaat Augustijnenkamp, gedeelte Steegoversloot - Achterklooster.      

Fase 6b

Start op 7 mei en beslaat Augustijnenkamp, gedeelte Nieuwstraat - Lastige Eendstraat.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectcoördinator Johan van Loon, (078) 770 4623 of via e-mail.

Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u terecht bij de opzichter van het Ingenieursbureau Drechtsteden, Marc Hagenaars, via telefoonnummer 06 - 50 74 53 33 of via e-mail.

De uitvoerder van aannemer Kraaijeveld BV is de heer Kraaijeveld via telefoonnummer 06 - 53 22 48 49.

Werkzaamheden Hofkwartier

De werkzaamheden in het Hofkwartier zijn in volle gang.