Mina Krüseman-erf

In 2018 voert de gemeente werkzaamheden uit op het Mina Krüseman-erf in Stadspolders.

Wat gaat er gebeuren?

De bestrating is aan vervanging toe. Op een aantal plaatsen is de bestrating verzakt. Waar nodig past de gemeente het openbare groen en bomen aan. Tot slot krijgt de speelplaats een nieuwe inrichting.

Definitief Ontwerp

Eind 2017 is er een definitief ontwerp gemaakt. Hierop zijn enkele opmerkingen gemaakt. Waar mogelijk en wenselijk zijn deze opmerkingen verwerkt in een nieuw definitief ontwerp. Dit laatste Definitief Ontwerp wordt uitgevoerd door de firma Kloens uit Dordrecht.

Definitief ontwerp (pdf, 4 MB)
Nieuw definitief ontwerp (pdf, 4 MB)

Aanpassing in werkgrens

Op het Definitief Ontwerp is aangegeven dat het Mina Krüseman-erf tussen 316 en Stadspolderring ook wordt heringericht. Deze werkzaamheden worden niet binnen dit project uitgevoerd. Redenen hiervoor zijn de werkzaamheden op de nieuwbouwlocatie en de geplande werkzaamheden op de Stadspolderring. De voorbereiding hiervoor vinden plaats in 2019 en de uitvoering in 2020.

Planning

De voorlopige planning gaf aan dat de aannemer op 1 februari 2018 zou gaan starten. De werkzaamheden zijn echter gestart in april 2018 met het kappen van bomen. Consequentie is dat de werkzaamheden nu doorlopen tot en met september 2019. De planning van de werkzaamheden ziet u op de website van de aannemer: www.minakruseman-erf.nl.

Inrichting speelplek Mina Krüseman-erf

Op dit moment wordt het Mina Krüsemanerf opnieuw bestraat. Bij het uitvoeren van zo'n project wordt ook gekeken naar de speelplekken. Een aantal buurtbewoners had tijdens de bewonersavonden aangegeven dat ze wilden meedenken bij het nieuwe ontwerp van de speelplaats. Samen met deze bewoners hebben we een mooi ontwerp kunnen maken voor deze speelplek. Wij zijn verheugd dat we als gemeente met de bewoners samen konden werken. Zo kunnen we een speelplek aanleggen die past bij de wensen van de buurt. Deze kan ook weer jaren mee. Het ontwerp en de afbeeldingen van de nieuwe toestellen treft u aan via deze link.

Uw wensen en meningen

Op de bewonersavonden van 3 april en 27 juni 2017 hebben bewoners hun wensen en mening gegeven over de voorgenomen werkzaamheden. Deze zijn besproken in de projectgroep van de gemeente. Waar mogelijk zijn de wensen en opmerkingen opgenomen in het ontwerp.

In de lijsten met opmerkingen en wensen ziet u wat er met de opmerkingen is/wordt gedaan.

Opmerkingen en wensen bewonersavond 3 april 2017 (pdf, 525 kB)
Opmerkingen en wensen bewonersavond 27 juni 2017 (pdf, 3 MB

Contact

Hebt u vragen over het project? Tijdens de uitvoering van het werk kunt u uw vragen stellen aan omgevingsmanager B. Hubregtse. Voor overige vragen kunt u terecht bij projectcoördinator A. Plaisier, telefoonnummer (078) 770 4626.