Middenzone Gezondheidspark: nieuwbouw en herinrichting

Middenzone Gezondheidspark is het gebied gelegen tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Sportboulevard. Hier komt een nieuwe woonwijk met daarbij ook commerciële ruimtes en parkeervoorzieningen.

Knotplatanen verhuizen

Tussen 27 februari en 10 maart 2023 verhuizen de knotplatanen langs de Overkampweg en Karel Lotsyweg. Deze verhuizing is het startsein voor de ontwikkeling van een groene ‘Middenzone Gezondheidspark’. Er komen meer bomen voor terug die beter passen bij het Overkamppark. Het zijn bomen die extra bijdragen aan de gezonde leefomgeving van het Gezondheidspark en de biodiversiteit vergroten.

Waarom verplaatsen we de bomen?

De knotplatanen dragen weinig bij aan de biodiversiteit. Ze zijn ook duur in het beheer vanwege het knotten.

De winterperiode is de beste tijd om bomen te verplanten. De groei van de bomen staat dan stil. Daarom verhuizen de platanen binnenkort al. Op de afbeelding ziet u om welke bomen het gaat. De bomen in de groene vakken gaan verhuizen.

Kaart met te verplanten knotplatanen

Klik op de kaart om hem te vergroten of te downloaden. 

Er bestaat een kans dat het voor enkele bomen niet lukt om die te verhuizen. Het gaat dan om bomen waarbij de wortels dichtbij kabels en/of leidingen liggen. De gemeente doet eerst voorwerk om de wortels vrij te maken. Lukt het niet om de boom met kluit en al uit de grond te halen? Dan is kap helaas niet te voorkomen.

Waar gaan de bomen heen?

Het verplanten gebeurt met speciale machines die de hele boom inclusief kluit kunnen vervoeren naar hun nieuwe plek. Via de Bomenmakelaar is een nieuwe plek gevonden bij een boomkwekerij. Een aantal bomen verhuist naar een 6 hectare groot inspiratiepark. Daar komen ze te staan tussen allemaal andere bomen met een verhaal. De boomkweker zorgt dat de overige bomen naar andere projecten/locaties gaan waar ze beter tot hun recht komen.

Een groen Gezondheidspark met nieuwe bomen

De nieuwe bomen aan de Overkampweg planten we waarschijnlijk in het voorjaar van 2023. De bomen aan de Karel Lotsyweg kunnen we pas planten nadat de geplande bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Dit om beschadiging aan de nieuwe bomen te voorkomen. In totaal komen er meer bomen terug dan verhuizen. De soorten bomen die we planten zijn:

  • celtis australis
  • celtis sinensis
  • gleditsia triacanthos 'green glory'
  • robinia pseudoacacia 'bessoniana'
  • zelkova carpinifolla
  • zelkova serrata 'flekova'

Bomen die in de Middenzone van het Gezondheidspark komen