Magnoliastraat

De komende tijd voert de gemeente werkzaamheden uit in Dubbeldam. Dat gebeurt in de Magnoliastraat, Beukenlaan en de Gravensingel.

Wat gaat er gebeuren?

We vervangen het riool in de Magnoliastraat, de Beukenlaan en een deel van de Gravensingel. Hierbij wordt het riool afgekoppeld. Bij het riool wordt een drainage aangelegd. Nadat de rioolsleuf is ingeklonken, worden de straten opnieuw ingericht en bestraat of geasfalteerd (Gravensingel).

Vertraging

De werkzaamheden zouden uitgevoerd worden in 2017. Het uitvoeren van extra onderzoeken heeft echter geleid tot de vertraging. Zo is er archeologisch en bodemkundig onderzoek verricht. Door het uitvoeren van de onderzoeken is de planning uitgelopen.

Planning

  • Start eind februari 2018: uitvoeren rioleringswerkzaamheden
  • Gereed eind mei 2018: rioleringswerkzaamheden en aanleg tijdelijke verharding 
  • Start september 2018: herinrichting verharding, excl. deel rond de kerk
  • Gereed eind september 2019

Voorlopig en Definitief Ontwerp

Er is een Voorlopig Ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Magnoliastraat en de Beukenlaan. Hierbij is gebruik gemaakt van de opmerkingen en wensen die tijdens de bewonersavond van 21 maart 2017 zijn gemaakt. Vervolgens zijn op het voorlopig ontwerp verschillende reacties binnen gekomen. Aan de hand van de reacties is het Definitief Ontwerp gemaakt.

Voorlopig Ontwerp Magnoliastraat en de Beukenlaan (pdf, 2265 kB)
Opmerkingen en wensen bewonersavond (pdf, 13 kB)
Reacties Voorlopig Ontwerp (excel, 38 kB)
Definitief Ontwerp (pdf, 2250 kB)

Wilt u weten hoeveel uw straat wordt opgehoogd? Bekijk op de hoogtekaart (pdf, 280 kB) hoeveel de straat bij u omhoog gaat.

Contact

Hebt u vragen over het project? Meem contact om met de heer J. Heijboer, projectcoördinator bij Stadsbeheer Dordrecht. Hij is te bereiken per telefoon (078) 770 46 51 of per e-mail.