Lindelaan

Het riool in de Lindelaan is op verschillende plaatsen verzakt. Dat geldt ook voor de bestrating. Daarom gaat de gemeente het riool en de bestrating vervangen. Dat werkzaamheden beginnen in het vierde kwartaal van 2018.

Wensen en ideeën

Op 10 januari 2018 was er een inloopavond waar bewoners hun wensen en ideeën kenbaar konden maken. De gemeente wil graag (op hoofdlijnen):

  • De klinkers van de rijbaan hergebruiken en de tegels en banden vervangen;
  • Waar nodig en mogelijk parkeren uitbreiden, parkeervakken breder maken;
  • De bestaande bomen zo veel mogelijk laten staan;
  • De openbare verlichting blijft zo veel mogelijk staan, tenzij een andere inrichting van de straat er voor zorgt dat deze verplaatst moet worden;
  • De breedte van de straat op sommige plaatsen aanpassen zodat het beter voldoet aan de eisen van een 30 km/uur-zone.

    Alle wensen en ideeën zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp.

Definitief ontwerp

Op 21 maart 2018 hebben de bewoners van de Lindelaan het voorlopig ontwerp van hun straat kunnen bekijken. Op dit ontwerp is een aantal opmerkingen gemaakt, u kunt een overzicht daarvan hier bekijken.
Het voorlopig ontwerp is aangepast naar een definitief ontwerp. Dat bestaat uit blad 1 en blad 2.
Na de publicatie van het definitief ontwerp is er nog een wijziging doorgevoerd:
Definitief ontwerp Lindelaan blad 1
Definitief ontwerp Lindelaan blad 2

Speelplek

Ook de huidige speelplek wordt opgeknapt. Hiervoor hebben we gevraagd om een stem uit te brengen op één van de twee voorstellen. Uiteindelijk is daar een keuze uit gekomen, het ontwerp daarvan kunt u hier bekijken.

Contact

Met vragen over dit project kunt u contact opnemen met de projectcoördinator Robert Beije via e-mail.