Lange Geldersekade en Houttuinen

De Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade verkeren in slechte staat. Daarom is de gemeente gestart met het vervangen van de kade. Ook de Houttuinen krijgen een nieuwe bestrating.

Het gaat om het deel tot en met de bocht met de Korte Engelenburgerkade. Het herstel van de kademuur is aanleiding om ook onderhoudswerkzaamheden in het gebied uit te voeren.

De gemeente richt de Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade opnieuw in en vernieuwt de bestrating. Ook de Korte Geldersekade en de Houttuinen tot aan de Vleeshouwersstraat worden aangepakt.

In een animatie wordt uitgelegd hoe het kadeherstel is aangepakt.

Mazelaarsbrug is gestremd

De brug draait niet meer. Uit een inspectie is gebleken dat diverse stalen delen rondom het grote draaipunt zijn gescheurd. Het is nog niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is.
Er wordt een plan gemaakt voor het herstellen van deze schade. Dit kan (mede door de vakantie) wel enige tijd duren. Als er meer duidelijkheid is over de planning van de uitvoering melden wij dit. Een heel voorzichtige inschatting is nu een uitvoeringsperiode van acht weken.

Oplevering vertraagd

De kademuren zijn klaar en aan het straatwerk is begonnen. Dit werk is eind augustus klaar. Dan is de Lange Geldersekade weer volledig berijdbaar.
Dat is een maand later dan eerder is aangegeven. Dat heeft te maken met het muziekfestival Big Rivers.

Precisiewerk

De kinderkopjes worden 'afgezaagd' en met de platte kant naar boven gelegd voor het rij-comfort. Deze kinderkopjes worden in een cementgebonden materiaal gelegd wat twee weken moet uitharden. Bewoners zijn hierover geïnformeerd.

Ontwerp Lange Geldersekade en Houttuinen
 • Het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte gaat zoveel mogelijk uit van de bestaande situatie en verbetert met name het gebruik en comfort.
 • Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Ze komen nagenoeg op dezelfde plekken te liggen.
 • De toegepaste materialen, natuursteen banden, gebakken klinkers en 'kinderkopjes' zijn karakteristiek voor de binnenstad. De kinderkopjes worden gezaagd en met de platte kant naar boven gelegd. Daardoor verbetert het comfort voor fietsers en voetgangers sterk.
 • Door boomroosters vlak in de bestrating toe te passen, wordt het mogelijk om over een veel breder stuk langs de kade te wandelen en kun je ook gemakkelijker met rolstoelen en met kinderwagens langs de kade lopen.
 • Er komen minder bomen terug. Hierdoor verbeteren de groeiomstandigheden.
 • In de nieuwe kade en nabij de giraf komen mogelijk verwijzingen naar het rijke verleden van dit gebied (o.a. de stadsmuur/torens en de handel)

In het beeldregieplan staat gedetailleerd beschreven waaraan de inrichting moet voldoen.

Ontwerp inrichting openbare ruimte (pdf, 1763 kB)
Beeldregieplan (pdf, 10 MB)

Risicoanalyse

Voor een aantal panden in de omgeving van het projectgebied is een zogenoemde risicoanalyse uitgevoerd. Deze bestond uit een bouwkundige opname van het pand (binnen en buiten). Ook wil de gemeente weten of panden verzakken. Daarvoor is een meetboutje in een aantal gevels geplaatst. Tijdens de uitvoering blijft de gemeente dit controleren. Dit geldt ook voor de damwanden.

Aannemer

Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V. voert de werkzaamheden uit. Dit bedrijf heeft veel ervaring met het herstellen van kades. Voor het vernieuwen van de bestrating rondom de kades schakelt De Vries, Gebr. Van Kessel uit Dordrecht in.

Planning

2018

 • Op 1 mei zijn de werkzaamheden aan de kademuur Lange Geldersekade gestart.
 • Vanaf augustus zijn de werkzaamheden aan de Korte Engelenburgerkade hervat.
 • In september is de bestrating van de Houttuinen vernieuwd.

2019

 • De Korte Engelenburgerkade is naar verwachting eind maart gereed.
 • Vanaf eind maart tot 18 april wordt de jachthaven Maartensgat gereed gemaakt voor The Passion.
 • Na afloop van The Passion richten we de jachthaven opnieuw in.
 • De definitieve bestrating van de Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade leggen we aan vanaf 23 april. Het werk zal in de zomer gereed zijn.
Communicatie en contact

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden communiceert De Vries over de bereikbaarheid, planning en andere zaken die met de uitvoering te maken hebben. Zij doen dit via een app, met brieven, bijeenkomsten en via social media. Special voor het project heeft De Vries een app ontwikkeld. Hiermee heeft u gemakkelijk alle informatie bij de hand op uw telefoon of tablet. De app is eenvoudig te downloaden in de AppStore en Google Play.

U kunt via e-mail ook uw 06-numer aan De Vries doorgeven, zodat u een melding ontvangt als een nieuwe fase start. Daarnaast is er ook een groep op Facebook waarvan u lid kunt worden.

Vragen over werkzaamheden

Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen aan Geanne Boer, omgevingsmanager van De Vries Werkendam. Via e-mail of telefonisch op werkdagen: (0183) 508876.

Vragen over de inhoud van het project

Neem dan contact op met projectmanager Peter de Vet.