Tekening en beschrijving herinrichtingsplannen Krispijnseweg

Er ligt een nieuw plan voor de Krispijnseweg. Hierin staat hoe de straat eruit kan gaan zien. Ook is er een tekening met het ontwerp voor Krispijnseweg.

 

Het brede fietspad dat uit de tunnel komt, verlengen we tot aan de ingang van het park. Hier komt een nieuw zebrapad voor de fiets. Het zebrapad bij het Koetshuis halen we weg. 

Ook verwijderen we de parkeerplaatsen in de bocht bij het Koetshuis. Die plekken komen terug in het volgende stuk van de Krispijnseweg. Vanaf de Hooftstraat gaat de Krispijnseweg er echt anders uitzien.  Voor de winkels leggen we in de stoep plantvakken aan met lage struikjes en bloeiende planten. Dit gebeurt op vijf plekken. 

Over de hele lengte van de Krispijnseweg ligt in het midden het deel waar auto's rijden. Dit deel is 4,5 meter breed. Aan beide kanten daarvan komt een brede fietsstrook van 2,5 meter. Plus twee extra stroken van elk 50 centimeter. Dit is extra ruimte tussen een auto en de fiets. Dan komt aan beide kanten de strook met autoparkeerplaatsen. 

Nieuw is dat we ook aan de kant van het park een stoep maken. De bushalte krijgt een nieuwe plek bij de ingang van het park. Dit gaat om de bushalte die nu net voorbij de Mauritsweg ligt.

De bushalte naar Sterrenburg toe blijft op de oude plek. De bussen zullen in de nieuwe situatie op de rijbaan stoppen. Dat betekent dat auto's even moeten wachten tot de mensen zijn in- en uitgestapt. Dat zorgt er weer voor dat de snelheid van het verkeer omlaag gaat.

De tekening van de Krispijntunnel tot de Jacob Catsstraat kunt u via deze link downloaden als pdf bestand (PDF 1.501 kB). Voor slechtzienden: wat er op deze pdf te zien is, staat hierboven beschreven in de tekst. 

De grote verandering is hier dat verkeer over een drempel (inrit) moet. Dat geldt voor verkeer dat de Mauritsweg of de Bosboom Toussaintstraat wil inrijden. De stoep loopt door waardoor auto's moeten afremmen. 

De verkeerslichten halen we weg. Verder ziet de straat er hetzelfde uit als in deel 1. In het midden de strook waar de auto's rijden. Dan aan beide kanten een breed rood fietspad. Daarnaast liggen dan weer de parkeervakken. Alleen aan de kant waar huizen staan, liggen tussen de parkeerplaatsen en de stoep tien plantvakken.

Bij de bushalte tegenover huisnummer 73 buigt het fietspad om de bushalte heen. De passagiers stappen in en uit op een stoep en staan niet gelijk op het fietspad.

De tekening van de Jacob Catsstraat tot de Krispijnseweg 115 kunt u via deze link downloaden als pdf bestand (PDF 1.370 kB). Voor slechtzienden: wat er op deze pdf te zien is, staat hierboven beschreven in de tekst. 

Ook hier ziet de straat er hetzelfde uit als in deel 2. In het midden de strook waar de auto's rijden met aan beide kanten een breed rood fietspad. Daarnaast liggen dan weer de parkeervakken. Aan de kant van de supermarkt liggen tussen de parkeerplaatsen en de stoep 18 plantvakken. Aan de kant met oneven huisnummers liggen drie plantvakken rond de bushalte.

De bushaltes die hier nu liggen blijven op dezelfde plaats. En ook hier buigt het fietspad om de bushaltes heen. De passagiers stappen in en uit op een stoep en staan dus niet gelijk op het fietspad.

De tekening van de Krispijnseweg 115 tot het J.P. Heijeplein kunt u via deze link downloaden als pdf bestand (PDF 1.311 kB). Voor slechtzienden: wat er op deze pdf te zien is, staat hierboven beschreven in de tekst. 

In dit gedeelte is ook weer in het midden een strook waar auto's rijden met aan beide kanten een breed rood fietspad. Daarnaast liggen dan weer de parkeervakken. Aan de kant van de witte flats (even huisnummers) komen 14 plantvakken met lage struikjes en bloeiende planten. Deze liggen tussen de parkeerplaatsen en de stoep. 

De tekening van het J.P. Heijeplein tot de Krispijnseweg 279 kunt u via deze link downloaden als pdf bestand (PDF 1.306 kB). Voor slechtzienden: wat er op deze pdf te zien is, staat hierboven beschreven in de tekst. 

Hier komt de grootste verandering van het plan. De verkeerslichten halen we weg en we maken een rotonde op het kruispunt Krispijnseweg – Brouwersdijk – Prinses Julianaweg. 
Op de rotonde hebben fietsers voorrang.

Aan de randen van de rotonde komen plantvakken met lage struikjes en bloeiende planten.

De tekening van de Krispijnseweg 279 tot de Krispijnseweg 299 kunt u via deze link downloaden als pdf bestand (PDF 1.366 kB). Voor slechtzienden: wat er op deze pdf te zien is, staat hierboven beschreven in de tekst. 

Hier verandert niet zoveel als je richting de Laan der Verenigde Naties rijdt.
Voor fietsers die naar de stad gaan, maken we het veiliger. Dit doen we door het fietspad achter het benzinestation langs te leggen. Auto's en fietsen kruisen elkaar dan niet meer voor het benzinestation.

De verkeerslichten bij de Patersweg – Waldeck Piermontweg blijven staan. Dit is een drukke fietsroute en we willen dat fietsers hier veilig kunnen oversteken.

De tekening van de Krispijnseweg 299 tot de Laan der Verenigde Naties kunt u via deze link downloaden als pdf bestand (PDF 1.458 kB). Voor slechtzienden: wat er op deze pdf te zien is, staat hierboven beschreven in de tekst.