Krispijnseweg

Het asfalt van de Krispijnseweg is versleten. Daarom komt er nieuw asfalt. Bij het vervangen van het asfalt pakken we tegelijk meer verbeterpunten aan.

Welke punten pakken we nog meer aan?

Naast het vervangen van het asfalt kijken we ook naar wat we nog meer in de buurt kunnen aanpakken en verbeteren. 

Versmalling van de weg

Zo gaan we de snelheid omlaag brengen door de weg voor auto's smaller te maken. De fietspaden maken we breder. Dit doen we vanwege klachten van bewoners. Zij geven aan dat automobilisten er veel hard rijden.

Aandacht voor fietsers

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Daarom moedigen we als gemeente het fietsen aan. Dat moet natuurlijk veilig kunnen. Om goed op te vallen, krijgen de fietspaden rood asfalt.

Meer groen

Verder hebben bewoners aangegeven dat er meer groen in de straat mag komen. Dat doen we door op veel plaatsen de stoeptegels eruit te halen. We plaatsen plantvakken voor terug. De stoep blijft nog steeds breed genoeg voor kinderwagens en rolstoelen.

Waar dat kan, leggen we meer groen aan. De vakken waar de bomen staan, krijgen nieuwe grond zodat ze gezond blijven. Dat is goed voor de biodiversiteit, meer verschillende soorten bloemen, planten en dieren. En dat is weer goed voor een gezonde woonomgeving.

Ontwerp

Al deze punten komen samen in een nieuw plan voor de Krispijnseweg. Hierin staat hoe de straat er dan uit kan gaan zien. De tekening met het ontwerp voor Krispijnseweg is groot en daarom hebben we deze in zes stukken geknipt. De tekening en beschrijving per deelgebied kun je bekijken op de webpagina met deelbeschrijvingen en tekeningen. 

De totaaltekening van de Krispijnseweg kunt u hier downloaden (PDF 1.603 kB). Voor de beschrijving van de tekening verwijzen we naar de de webpagina met deelbeschrijvingen en tekeningen.