Krispijnseweg

Het asfalt van de Krispijnseweg is versleten. Daarom komt er nieuw asfalt. Bij het vervangen van het asfalt pakken we tegelijk meer verbeterpunten aan.

Krispijnseweg gaat tijdelijk voor een deel dicht

Op 27 maart is de gemeente gestart met de werkzaamheden aan de Krispijnseweg en daarbij zijn omleidingen ingesteld. De veiligheid voor voetgangers en fietsers kan in de huidige situatie moeilijk worden gewaarborgd door de werkzaamheden van de nutsbedrijven.

In de loop van de week van 10 t/m 16 april gaat de Krispijnseweg helemaal dicht voor autoverkeer vanaf de Laan der Verenigde Naties tot het J.P. Heijeplein en tussen Brouwersdijk/Jacob Marisstraat en Prinses Julianaweg/Prinses Margrietstraat. 

Deze volledige afsluiting zal naar verwachting enkele weken duren. Voetgangers, fietsers, bussen en hulpdiensten kunnen wel gebruik maken van de weg. Verkeersregelaars begeleiden het afgezette gebied dag en nacht. Het benzinestation en de winkels op de Krispijnseweg blijven bereikbaar.

Planning en volgorde van het werk

Op maandag 27 maart is aannemer Van Kessel gestart met het opknappen van de Krispijnseweg. De aannemer werkt in fasen. De eerste fase is vanaf de Laan der Verenigde Naties tot aan de Julianaweg. De aansluitende werkzaamheden volgen in andere fasen die hier staan vermeld.

Fase 1 27 maart tot en met eind april
Fase 2 en 3 Begin mei tot en met half mei
Fase 4 Half mei tot en met eind juni
Fase 5 Begin juli tot en met eind augustus
Fase 6

Half september tot en met half oktober

Bouwvakantie

 

31 juli tot en met 18 augustus

Tip! Download de app 'Krispijnseweg' voor meer informatie en de laatste planning.

 Planning Krispijnseweg

Omleidingsroute vanwege werkzaamheden Krispijnseweg

Het advies is om in deze periode de Krispijnseweg niet te gebruiken om naar het centrum te gaan. De omleidingsroute loopt via de Laan der Verenigde Naties en de Mijlweg. Maar ook daar werkt men aan de weg. De kans op vertraging is kleiner als u via de N3 rijdt.  U kunt ook met de fiets of de bus naar het centrum gaan. 

Welke punten pakken we nog meer aan?

Naast het vervangen van het asfalt kijken we ook naar wat we nog meer in de buurt kunnen aanpakken en verbeteren. 

Versmalling van de weg

Zo gaan we de snelheid omlaag brengen door de weg voor auto's smaller te maken. De fietspaden maken we breder. Dit doen we vanwege klachten van bewoners. Zij geven aan dat automobilisten er veel hard rijden.

Aandacht voor fietsers

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Daarom moedigen we als gemeente het fietsen aan. Dat moet natuurlijk veilig kunnen. Om goed op te vallen, krijgen de fietspaden rood asfalt.

Meer groen

Verder hebben bewoners aangegeven dat er meer groen in de straat mag komen. Dat doen we door op veel plaatsen de stoeptegels eruit te halen. We plaatsen plantvakken voor terug. De stoep blijft nog steeds breed genoeg voor kinderwagens en rolstoelen.

Waar dat kan, leggen we meer groen aan. De vakken waar de bomen staan, krijgen nieuwe grond zodat ze gezond blijven. Dat is goed voor de biodiversiteit, meer verschillende soorten bloemen, planten en dieren. En dat is weer goed voor een gezonde woonomgeving.

Ontwerp

Al deze punten komen samen in een nieuw plan voor de Krispijnseweg. Hierin staat hoe de straat er dan uit kan gaan zien. De tekening met het ontwerp voor Krispijnseweg is groot en daarom hebben we deze in zes stukken geknipt. De tekening en beschrijving per deelgebied kun je bekijken op de webpagina met deelbeschrijvingen en tekeningen. 

De totaaltekening van de Krispijnseweg kunt u hier downloaden (PDF 1.603 kB). Voor de beschrijving van de tekening verwijzen we naar de de webpagina met deelbeschrijvingen en tekeningen. 

Aanpassingen ontwerp

In maart 2022 lieten wij het ontwerp voor de nieuwe Krispijnseweg zien. Bewoners en ondernemers hebben ons toen laten weten wat zij goed aan het plan vonden. En ook waar zij verbeteringen of aanpassingen zagen.

Zo hebben de ondernemers gevraagd om de vakken met planten voor de winkels bijna allemaal uit het ontwerp te halen. De stoep zou anders toch te smal worden.

In het deel tussen de Mauritsweg en de Brouwersdijk maken wij meer ruimte voor de ondergrondse containers. Die zijn hier nu ook al, maar maken wij groter om afval beter te kunnen scheiden.

Aannemer Gebr. Van Kessel voert de klus uit. Heeft u vragen over het werk? Stel deze dan aan onze omgevingsmanager Alexandra Braas, via krispijnseweg@kessel.nl of via telefoonnummer 085 822 04 15.

Volg alle werkzaamheden en het laatste nieuws via de app 'Krispijnseweg'. Download de app via de Playstore of de Appstore.