Korte Kalkhaven

De kademuren van de Korte Kalkhaven en de Keizershof zijn aan vernieuwing toe. Dat is een ingrijpende klus die enige tijd zal duren. Ook wordt de bestrating opnieuw aangelegd.

Kadeherstel Korte Kalkhaven en Keizershof

Het opnieuw aanleggen van de bestrating en de vervanging van de kademuren betreft de volgende straten: 

  • Kleine Kalkstraat
  • Grote Kalkstraat
  • Keizershof
  • Korte Kalkhaven (tot aan de splitsing Binnen Kalkhaven)
  • Binnen Kalkhaven (gedeelte tussen Korte Kalkhaven en Bomkade)

Kademuren

Het werk aan de kademuren is behoorlijk ingrijpend. Het brengt risico's mee voor de (monumentale) en niet-onderheide panden. Om problemen te voorkomen, wordt uiterst zorgvuldig gewerkt. In de animatie ziet u hoe het werk wordt uitgevoerd.

Het bedrijf 4Risk voert in opdracht van ons voorinspecties uit in panden die risico lopen. Ook worden zogenaamde 'meetbouten' aan de gevel aangebracht om mogelijke bewegingen in de panden steeds in de gaten te houden.

Informatieavond omwonenden

Op 25 juni 2019 hebben wij vragen van omwonenden verzameld. De vragen en antwoorden zijn verwerkt in een nota van zienswijzen. Deze is verstuurd naar de bewoners die op 25 juni aanwezig waren.
Op 12 december is er een tweede bijeenkomst voor de omwonenden. Deze zijn uitgenodigd via een brief. Tijdens die bijeenkomst wordt stilgestaan bij:

  • Werkzaamheden kademuren
  • Technische aspect werkzaamheden
  • Voorlopig ontwerp straten
  • App met informatie door aannemer
  • Planning

Voorlopig Ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp van de straten is bekend. Bewoners kunnen tot 11 juli (schriftelijk) reageren op de plannen.

Planning

In juni starten we met het aanpakken van de kademuur. Dit duurt tot en met 15 oktober 2020. In 2021 starten we met de bestrating  van de bovengenoemde straten. Helaas kunnen de werkzaamheden niet op hetzelfde moment gebeuren. Dit komt omdat er niet gewerkt mag worden van het Waterschap tijdens het gesloten seizoen van de waterkering. De buitenruimte staat daarom gepland van april tot en met oktober 2021. Hiervoor is nog geen aannemer gekozen.

App

Tijdens het werk houdt aannemer De Vries de omgeving op de hoogte via de Korte Kalkhaven app. Deze is gemakkelijk te downloaden in de Playstore of via de Appstore.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met de projectmanager Peter de Vet.
Telefoon: 06 131 464 75
E-mail: PAJM.de.Vet@dordrecht.nl.