Korte Kalkhaven

De kademuren van de Korte Kalkhaven en de Keizershof zijn aan vernieuwing toe. Dat is een ingrijpende klus die enige tijd zal duren. Ook wordt de bestrating opnieuw aangelegd.

Kadeherstel Korte Kalkhaven en Keizershof

Het opneiuws aanleggen van de bestrating en de vervanging van de kademuren betreft de volgende straten: 

  • Kleine Kalkstraat 
  • Grote Kalkstraat 
  • Keizershof
  • Korte Kalkhaven (tot aan de splitsing Binnen Kalkhaven)
  • Binnen Kalkhaven (gedeelte tussen Korte Kalkhaven en Bomkade)

Kademuren

Het werk aan de kademuren is behoorlijk ingrijpend. Het brengt risico's mee voor de (monumentale) en niet-onderheide panden. Om problemen te voorkomen, wordt uiterst zorgvuldig gewerkt. In de animatie ziet u hoe het werk wordt uitgevoerd.

Het bedrijf 4Risk voert in opdracht van ons voorinspecties uit in panden die risico lopen. Ook worden zogenaamde 'meetbouten' aan de gevel aangebracht om mogelijke bewegingen in de panden steeds in de gaten te houden.

Informatieavond omwonenden

Op 25 juni 2019 hebben wij vragen verzameld. Deze worden in een 'nota van vraag en antwoord' verwerkt en naar de aanwezigen gestuurd.
In het najaar organiseren we een tweede avond waarin we laten zien wat gedaan hebben met de vragen en opmerkingen. 

Voorlopig Ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp van de straten is bekend. Bewoners kunnen tot 11 juli (schriftelijk) reageren op de plannen.

Planning

In 2019 worden alle voorbereidingen getroffen. Dan moet een definitief ontwerp gereed zijn en aannemers voor het werk aan de kade en de bestrating geselecteerd zijn.
Er komt een speciale app die de aannemer inzet om u te informeren over het verloop van het werk. informatie volgt later.

In 2020 en 2021 wordt het werk uitgevoerd.

App

Tijdens het werk houdt de aannemer de omgeving op de hoogte via een speciale app. Deze is gemakkelijk te downloaden in de Playstore of via de Appstore.
Als de app 'in de lucht' is, vermelden wij hier de naam. 

Contact

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met de projectmanager Peter de Vet.
Telefoon: 06 131 464 75
E-mail: PAJM.de.Vet@dordrecht.nl.