Indische Buurt

De gemeente heeft in 2017 de riolering in de Indische Buurt Noord vervangen. Na ongeveer een jaar worden de straten en trottoirs herbestraat omdat na de aanleg van de riolering de grond mogelijk nog iets zakt.

Burgerinitiatief

De vernieuwing van het riool biedt kansen om de buurt voor de komende 30 jaar opnieuw te bestraten volgens de inzichten van nu. Het buurtcomité Indische Buurt Noord heeft hiertoe een burgerinitiatief ingediend. Op 7 september 2017 spraken bewoners van de Indische Buurt Noord met medewerkers van de gemeente over de vraag: 'Welke (kleine) ingrepen zijn nodig, wenselijk en mogelijk om de openbare ruimte te verbeteren'.

Aan drukbezochte thematafels stelden bewoners en medewerkers samen de prioriteiten vast. Bekijk de presentatie die deze avond gehouden is. Daarnaast ziet en leest u in het beeldverslag de opbrengst van deze avond.
Presentatie herinrichting Indische Buurt (pdf, 2021 kB)
Beeldverslag bijeenkomst (pdf, 4103 kB)

Hoe ging het verder?

Negen bewoners meldden zich aan voor de werkgroep. Die ging op 23 oktober 2017 aan de slag met de opbrengsten van de bewonersavond.

Bekijk het verslag van deze bijeenkomst (pdf, 341 kB).

De volgende drie thema's werden uitgediept:
• éénrichting- of tweerichtingverkeer en knip of geen knip.
• meer parkeren of meer ruimte op de stoep.
• meer/minder groen.

Met de uitkomst van de themadiscussies maakte de gemeente een voorstel voor de inrichting. In het herbestratingsbudget is een bedrag van € 20.500,- opgenomen voor extra ingrepen. Dat betreft dan ingrepen (bijv. het planten van een boom) die niet onder het herbestratingsbudget vallen. De werkgroep werkte samen met de gemeente ook daarvoor een aantal voorstellen uit.

Het ontwerp van de werkgroep werd vervolgens gepresenteerd aan de klankbord-groep en die reageerde positief op alle voorstellen. Op 15 mei 2018 werd het definitief ontwerp op een bewonersavond gepresenteerd en met instemming ontvangen door de aanwezige buurtbewoners. Een kritische vraag werd gesteld bij de afsluiting voor autoverkeer, halverwege in de Celebesstraat. De hulpdiensten hebben daar geen probleem mee, want in de knip komt een sleutelpaal die eenvoudig is te verwijderen.

Verder vonden bewoners uit de Celebesstraat en uit de Sumatrastraat het niet fraai dat in hun deel van de straat geen nieuwe bestrating komt en alles dus bij het oude zou blijven. Daarop is besloten om deze straten wel opnieuw in te richten op dezelfde manier als in de rest van de Indische Buurt Noord.
In de afgelopen maanden is het ontwerp verder uitgewerkt naar een bestekstekening.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp kunt u hier bekijken.

Contact

Heeft u vragen? Mail ze naar de projectmanager, de heer De Boon, via e-mail-adres cp.de.boon@dordrecht.nl.