Indische Buurt

De gemeente vervangt momenteel de riolering in de Riouwstraat en omliggende straten. Een jaar later zijn er herbestratingswerkzaamheden. Helaas is het niet mogelijk om beide werkzaamheden te combineren omdat na de aanleg van de riolering de grond mogelijk nog iets zakt.

Burgerinitiatief

De vernieuwing van het riool biedt kansen om de buurt voor de komende 30 jaar opnieuw te bestraten volgens de inzichten van nu. Het buurtcomité Indische Buurt Noord heeft hiertoe een burgerinitiatief ingediend. Op 7 september 2017 spraken bewoners van de Indische Buurt Noord met medewerkers van de gemeente over de vraag: 'Welke (kleine) ingrepen zijn nodig, wenselijk en mogelijk om de openbare ruimte te verbeteren'.

Aan drukbezochte thematafels stelden bewoners en medewerkers samen de prioriteiten vast. Bekijk de presentatie die deze avond gehouden is. Daarnaast ziet en leest u in het beeldverslag de opbrengst van deze avond.

Presentatie herinrichting Indische Buurt (pdf, 2021 kB)
Beeldverslag bijeenkomst (pdf, 4103 kB)

Hoe verder?

Negen bewoners melden zich aan voor de werkgroep. Die ging op 23 oktober 2017 aan de slag met de opbrengsten van de bewonersavond.

Bekijk het verslag van deze bijeenkomst (pdf, 341 kB).

De volgende drie thema's werden uitgediept:

  • Eénrichtings- of tweerichtingsverkeer en knip of geen knip.
  • Meer parkeren of meer ruimte op de stoep.
  • Meer/minder groen.

Met de uitkomst maakt de gemeente een voorstel voor de inrichting. In het herbestratingsbudget is een bedrag van € 20.500,- opgenomen voor extra ingrepen. Dat betreft ingrepen (bijv. het planten van een boom) die niet onder het herbestratingsbudget vallen. De werkgroep werkt samen met de gemeente ook daarvoor een aantal voorstellen uit.

Contact

Heeft u vragen? Mail ze naar de projectleider, de heer De Boon, via e-mailadres cp.de.boon@zwijndrecht.nl