Indische Buurt

Vanaf 19 augustus start de aannemer met de herinrichting van de Indische Buurt Noord. Alle bestrating van de stoep en de rijweg gaan we vervangen.

Definitief ontwerp

Bent u benieuwd naar hoe het er straks uit komt te zien? Bekijk dan hier het definitief ontwerp.

Planning

Wilt u weten wanneer we uw straat aanpakken? Dan kunt u hier de planning (88,2 kB) en de faseringstekening (2,16 mB) downloaden. De aannemer houdt u ook graag op de hoogte via een nieuwsbrief en app.

Tijdelijke lantaarnpalen Javastraat

Tijdelijke lantaarnpaal JavastraatIn de Javastraat hebben we nieuwe bestrating gelegd. In de tussentijd werkt de netbeheerder hier ook aan de lantaarnpalen. Helaas vinden deze werkzaamheden niet helemaal tegelijk plaats.
De aanvraag voor het verplaatsen van de lantaarnpalen is een aantal maanden eerder gebeurd. Maar wij hebben geen invloed op de planning van de netbeheerder. 

Het kan dus voorkomen dat zij de lantaarnpalen later verplaatsen. Deze blijven soms op onlogische plekken staan. Voor de veiligheid plaatsen ze er wel een band omheen. Deze verwijderen ze later weer.  

Burgerinitiatief

Oude bestrating Indische BuurtWat ging er vooraf aan deze herinrichting? Het buurtcomité Indische Buurt Noord diende een burgerinitiatief in. De vernieuwing van het riool biedt kansen om de buurt voor de komende 30 jaar opnieuw te bestraten volgens de inzichten van nu. Op 7 september 2017 spraken bewoners van de Indische Buurt Noord daarom met medewerkers van de gemeente over de vraag: 'Welke (kleine) ingrepen zijn nodig, wenselijk en mogelijk om de openbare ruimte te verbeteren'.

Aan drukbezochte thematafels stelden bewoners en medewerkers samen de prioriteiten vast. Bekijk de presentatie die deze avond gehouden is. Daarnaast ziet en leest u in het beeldverslag de opbrengst van deze avond.
Presentatie herinrichting Indische Buurt (pdf, 2021 kB)
Beeldverslag bijeenkomst (pdf, 4103 kB)

Hoe ging het verder?

Negen bewoners meldden zich aan voor de werkgroep. Die ging op 23 oktober 2017 aan de slag met de opbrengsten van de bewonersavond.

Bekijk het verslag van deze bijeenkomst (pdf, 341 kB).

De volgende drie thema's werden uitgediept:
• éénrichting- of tweerichtingverkeer en knip of geen knip.
• meer parkeren of meer ruimte op de stoep.
• meer/minder groen.

Met de uitkomst van de themadiscussies maakte de gemeente een voorstel voor de inrichting. In het herbestratingsbudget is een bedrag van € 20.500,- opgenomen voor extra ingrepen. Dat betreft dan ingrepen (bijv. het planten van een boom) die niet onder het herbestratingsbudget vallen. De werkgroep werkte samen met de gemeente ook daarvoor een aantal voorstellen uit.

Het ontwerp van de werkgroep werd vervolgens gepresenteerd aan de klankbord-groep en die reageerde positief op alle voorstellen. Op 15 mei 2018 werd het definitief ontwerp op een bewonersavond gepresenteerd en met instemming ontvangen door de aanwezige buurtbewoners. Een kritische vraag werd gesteld bij de afsluiting voor autoverkeer, halverwege in de Celebesstraat. De hulpdiensten hebben daar geen probleem mee, want in de knip komt een sleutelpaal die eenvoudig is te verwijderen.

Verder vonden bewoners uit de Celebesstraat en uit de Sumatrastraat het niet fraai dat in hun deel van de straat geen nieuwe bestrating komt en alles dus bij het oude zou blijven. Daarop is besloten om deze straten wel opnieuw in te richten op dezelfde manier als in de rest van de Indische Buurt Noord.
In de afgelopen maanden is het ontwerp verder uitgewerkt naar een bestekstekening.

Contact

Heeft u vragen? Mail ze naar de projectmanager, de heer De Boon, via e-mail-adres cp.de.boon@dordrecht.nl.