Hugo de Grootlaan

De verharding in de Hugo de Grootlaan, tussen de Krispijnseweg en Hugo de Grootplein, wordt vernieuwd. In de verharding die er nu ligt zijn te grote naden ontstaan. Daarom is wegonderhoud nodig.

werkzaamheden Hugo de Grootlaan

Ontwerp

Voordat deze wegwerkzaamheden plaatvinden hebben we ook gekeken naar hoe de Hugo de Grootlaan nu is. We hebben de inrichting beoordeeld. We gaan de inrichting op een paar punten verbeteren. De verbeterpunten staan in een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp hebben we tijdens de inloopavond op 11 april 2019 besproken met omwonenden.

Tijdens deze inloop zijn er verschillende opmerkingen en suggesties gedaan. De op- en aanmerkingen hebben wij beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. De op- en aanmerkingen zijn terug te vinden via deze link.

Wat gaat er in grote lijnen veranderen?

  • De rijbaan gaan we smaller maken, zodat het verkeer langzamer moet gaan rijden;
  • We verbreden het fietspad;
  • Aan beide kanten van de rijbaan komen er uitstapstroken;
  • In het voetpad verwijderen we de verharding en komen er plantvakken voor terug;
  • De aansluiting fietspad vanaf Krispijnseweg/Hugo de Grootlaan gaan we verbeteren;
  • Er komen extra parkeervakken;
  • De bus stopt bij de halte op de rijbaan, volgens de inrichting van de 30 kilometer-zone.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

De aannemer voert de werkzaamheden in fases uit. Hiermee wordt overlast zoveel als mogelijk beperkt.

Overhangend groen

Langs het voetpad groeit/hangt er op verschillende locaties groen vanuit de tuinen over het voetpad. Aan bewoners vragen we dit groen te verwijderen voordat de werkzaamheden plaatsvinden. Wanneer dit niet gebeurt, doet de aannemer het. De extra kosten hiervan berekenen we door aan de bewoners.

Parkeren

Tijdens de wegwerkzaamheden is het niet altijd mogelijk om uw auto voor de deur te parkeren. De woningen blijven te voet wel bereikbaar met loopschotten.

Ophogen bestrating

De mogelijkheid bestaat dat de bestrating in uw tuin niet meer goed aansluit op de stoep. De aannemer brengt de eerste meter bestrating in uw tuin opnieuw aan.

Ophalen huisvuil

Tijdens de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om de kliko's te plaatsen op de normale plekken. De aannemer informeert u waar u de kliko's kan plaatsen.

Beplanting in groenvakken

De keuze voor beplanting van de groenvakken maken we zorgvuldig. We kijken daarbij niet alleen naar het beheer en onderhoud. Maar we hebben ook extra aandacht voor de bijen en vlinders. De groeihoogte, kleur van het groen en het volume tijdens de winter zijn ook belangrijke aandachtspunten. Wilt u meer weten over de beplanting? Klik dan op het beplantingsvoorstel.

Planning

We zijn begonnen met de tweede fase van de werkzaamheden. Fase 1 (tot de Marnixstraat) hebben we voor het grootse deel klaar. Volgens de laatste planning ronden we de laatste werkzaamheden in de eerste twee maanden van 2020 af. Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor we deze planning nog moeten aanpassen.

Informatie en vragen tijdens de uitvoering

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden informeert aannemer Kloens u rechtstreeks. Informatie over de werkzaamheden en hoe u de aannemer kunt bereiken vindt u op hun website www.hugodegrootlaan.nl.

Andere vragen?

Vanuit de gemeente is meneer R.P de Geus uw contactpersoon voor dit project. Heeft u nog vragen dan kunt u hem bellen of mailen via telefoonnummer 078-770 5031 of via e-mail.