Hugo de Grootlaan

De verharding in de Hugo de Grootlaan, tussen de Krispijnseweg en Hugo de Grootplein, wordt vernieuwd. In de verharding die er nu ligt zijn te grote naden ontstaan. Daarom is wegonderhoud nodig.

Ontwerp

Voordat deze wegwerkzaamheden plaatvinden hebben we ook gekeken naar hoe de Hugo de Grootlaan nu is. We hebben de inrichting beoordeeld. We gaan de inrichting op een paar punten verbeteren. De verbeterpunten staan in een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp hebben we tijdens de inloopavond op 11 april 2019 besproken met omwonenden.

Tijdens deze inloop zijn er verschillende op- en aanmerkingen voorgesteld. De op- en aanmerkingen hebben wij beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. De op- en aanmerkingen zijn terug te vinden via deze link.

Wat gaat er in grote lijnen veranderen?

  • De rijbaan gaan we smaller maken, zodat het verkeer langzamer moet gaan rijden;
  • Het fietspad wordt verbreedt;
  • Aan beide kanten van de rijbaan komen er uitstapstroken;
  • In het voetpad verwijderen we de verharding en komen er plantvakken voor terug;
  • De aansluiting fietspad vanaf Krispijnseweg/Hugo de Grootlaan gaan we verbeteren;
  • Er komen extra parkeervakken;
  • De bus stopt bij de halte op de rijbaan, volgens de inrichting van de 30 kilometer-zone.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

De aannemer voert de werkzaamheden in fases uit. Hiermee wordt overlast zoveel als mogelijk beperkt.

Overhangend groen

Langs het voetpad groeit/hangt er op verschillende locaties groen vanuit de tuinen over het voetpad. Aan bewoners vragen we dit groen te verwijderen voordat de werkzaamheden plaatsvinden. Wanneer dit niet gebeurd, doet de aannemer het. De extra kosten hiervan bereken we door aan de bewoners.

Parkeren

Tijdens de wegwerkzaamheden is het niet altijd mogelijk om uw auto voor de deur te parkeren. De woningen blijven te voet wel bereikbaar met loopschotten.

Ophogen bestrating

De mogelijkheid bestaat dat de bestrating in uw tuin niet meer goed aansluit op de stoep. De aannemer brengt de eerste meter bestrating in uw tuin opnieuw aan.

Ophalen huisvuil

Tijdens de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om de kliko's te plaatsen op de normale plekken. De aannemer informeert u waar u de kliko's kan plaatsen.

Informatie

Zodra de planning van de werkzaamheden bekend is, maken we dit bekend op de website, zie www.dordrecht.nl/Projecten/Hugo de Grootlaan. We streven ernaar om de werkzaamheden in het najaar van 2019 uit te voeren.

Informatie en vragen tijdens de uitvoering

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden informeert de aannemer u rechtstreeks. Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u van de aannemer een brief. Daarin kunt u onder andere de fasering en contactgegevens terugvinden.

Vragen?

Voor dit project is meneer R.P de Geus uw contactpersoon. Heeft u nog vragen dan kunt u hem bellen of mailen via telefoonnummer 078-770 5031 of rp.de.geus@dordrecht.nl.