Houthavenplein

In het najaar van 2019 vervangt de gemeente delen van het riool op het Houthavenplein, in de Noorderstraat , Molen de Vilder en een deel van de Lijnbaandwarsstraat. In 2020 richten we de straat opnieuw in.

Het riool bestaat uit twee delen: een vuilwaterriool en een hemelwaterriool. Het vuilwaterriool vernieuwen we helemaal. Het hemelwaterriool vervangen we voor een deel. Na de werkzaamheden kan het riool weer 60 jaar mee.
Op onderstaande tekening kunt u zien welke in welke delen van de straten het riool daadwerkelijk wordt vervangen.

Plattegrond Houthavenplein

Herinrichting

In 2020 gaan we de straat opnieuw inrichten. Het uitgangspunt is dat er meer groen komt. Het klimaat verandert, We krijgen meer te maken met lange droge periodes en korte, hevige buien. Door in plaats van bestrating meer groen te planten maken we dat de omgeving beter is voorbereid ip het veranderende klimaat. Water loopt niet direct naar het riool maar wordt opgenomen in de bodem.
Er is een voorlopig ontwerp (543 kb) gemaakt voor de herinrichting:

Informatie

Hebt u vragen of wilt u reageren op het ontwerp? Neem dan contact op met de mevrouw I.M.C. Vlugt, projectcoördinator bij de gemeente via telefoonnummer 14 078 of e-mail: imc.vlugt@dordrecht.nl

Planning

Voorbereiding mei 2019 - september 2019
Vervanging riool september 2019 - 2e en 3e kwartaal 2020
Herinrichting straat september 2020 - december 2020