Herinrichting Vest

De gemeente Dordrecht wil de Vest opnieuw gaan inrichten. Het gaat om het gedeelte tussen de Vriesebrug en de Johan de Wittbrug.

Waarom herinrichten?

  • Dit gedeelte van de Vest is de laatste plek in de binnenstad waar nog asfalt ligt. Door het leggen van klinkerverharding sluiten we aan op de inrichting van de binnenstad;
  • Langs dit gedeelte van de Vest staan kenmerkende grote bomen. Deze grote bomen veroorzaken wortelopdruk waardoor de kwaliteit van het asfalt in de rijweg en parkeervakken achteruit gaat. Om de bomen in stand te houden, is het nodig om parkeerplaatsen weg te halen. Hierdoor krijgen de wortels meer ruimte;
  • In het totaal halen we binnen het projectgebied 15 parkeerplaatsen (betaald kort parkeren) weg aan de kant van de Spuihaven. Aan de kant van de bebouwing voegen we één vak extra toe. Dit doen we door het aanpassen van de lijnen;
  • Vest is een hoofdfietsroute. Door herinrichting wordt de weg veiliger en fietsvriendelijker.
  • In- en uitdraaiend autoverkeer veroorzaakt op dit moment onveilige situaties. Dit houdt de doorstroming richting parkeergarage Drievriendenhof tegen. 

Verbeteringen

De herinrichting van de Vest biedt een mooie kans om ruimtelijke kwaliteit aan dit gebied toe te voegen. Dit gaan we doen door een veiligere route voor fietsers te maken. Ook komen er meer plekken om te zitten, meer groen en fietsparkeerplaatsen.
De veiligheid voor fietsers verbeteren we door het weghalen van 15 parkeerplaatsen. Dit is aan de kant van de Spuihaven.

Definitief ontwerp

Wilt u weten hoe het eruit komt te zien? Bekijk het aangepast definitief ontwerp(943 kB)

Planning

De werkzaamheden voeren we uit in twee fasen.

Fase 1:

Herbestraten Johan de Wittbrug, kruising Johan de Wittstraat/Vest en aansluiting Spuiboulevard/Johan de Wittbrug.

Afsluiting en omleiding voor alle verkeer.

Start werkzaamheden: 23 september 2019

Uitvoeringsduur: ongeveer 6 weken
Fase 2:

Herinrichting Vest.

Afsluiting en omleiding voor alle verkeer tijdens werkdagen van maandag 05:00 uur t/m donderdag 22:00 uur. De andere dagen is de weg minimaal bereikbaar vooral voor markt- en vrachtwagens.

De weg sluiten we in twee deelfases af. De knip ligt bij de Bagijnhof.
- Deel 1: Bagijnhof – tot Vriesestraat wordt uitgevoerd in de periode vanaf 20 januari t/m 14 februari 2020
- Deel 2: Johan de Wittstraat tot Bagijnhof wordt uitgevoerd in de periode 10 februari t/m 20 maart 2020

Start werkzaamheden: 20 januari 2020

Uitvoeringsduur: 10 tot 12 weken, dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

De aannemer voert de werkzaamheden in stappen uit. Hiermee proberen we de overlast zoveel als mogelijk te voorkomen.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid van dit gedeelte van de binnenstad. Het verkeer leiden we om. De werkzaamheden kondigen we met borden aan. Door de minimale bereikbaarheid van de Vest vragen wij u uw leveranciers, pakketbezorgers, geldtransporten op tijd te informeren. Op deze website kunt u op de pagina projecten bij wegafsluiting zien waar de weg is afgesloten. En hoe we het verkeer omleiden.

Parkeren

Tijdens de wegwerkzaamheden kunt u niet of nauwelijks in de Vest en/of Bagijnhof parkeren. Parkeergarage Drievriendenhof is wel bereikbaar. Dit kan via een omleiding zijn. De woningen blijven te voet bereikbaar, mogelijk over loopschotten.

Werktijden

De mogelijkheid bestaat dat de aannemer ook werkzaamheden uitvoert buiten de normale werktijden. Dit is om de duur van de werkzaamheden te bepreken. Hierdoor is het project eerder klaar.

Informatie en vragen tijdens de uitvoering

De aannemer informeert de omwonenden vooraf en als het nodig is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden direct.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectcoördinator de heer A. Plaisier, telefoonnummer (078) 770 4626 of a.plaisier@dordrecht.nl