Halleyweg en omgeving

De gemeente is van plan om de Halleyweg en een deel van de Rigelhof in Sterrenburg opnieuw te bestraten. Ook komt er nieuwe riolering.

De Halleyweg en de Rigelhof krijgen een nieuwe inrichting. De bestrating wordt tot aan de erfgrens van bewoners opnieuw aangelegd, omdat deze slecht en verzakt is. Ook wordt de riolering waar nodig aangepakt. Op basis van de ontwerpeisen, wensen, ideeën en schetsen is een voorlopig ontwerp gemaakt.

Definitief ontwerp
De gemeente heeft nu een definitief ontwerp gemaakt. Op basis van dit ontwerp gaat de aannemer straks de herinrichting uitvoeren.

Wat gaan we doen?

 • We vervangen de huidige riolering;
 • De kwaliteit van de bestrating is slecht; er komt nieuwe bestrating;
 • De rijbaan is erg breed en wordt iets versmald, dit heeft de volgende voordelen:
  • De rijbaan komt door de versmalling verder van de bestaande bomen af te liggen.
  • Door de versmalling van de rijbaan krijgen bestaande bomen meer ruimte.
  • Hierdoor zal het opdrukken van de verharding door boomwortels minder voorkomen.
 • De parkeervakken worden waar nodig en mogelijk iets verbreed;
 • We verbeteren de bestaande plateaus (verhogingen in de weg);
 • De openbare verlichting laten we in principe staan, die wordt alleen verplaatst als dit noodzakelijk is vanwege de andere inrichting.

Planning en vervolg
In de week van 1 oktober start de aannemer met de herinrichting. Hij zal bij het doodlopende deel starten. Aannemer Verheij uit Sliedrecht voert het werk uit. De overige werkzaamheden in de openbare ruimte gebeuren in fasen. Dat hangt af van de planning van de aannemer. U wordt hierover tijdig door de aannemer geïnformeerd. De werkzaamheden zijn naar verwachting april 2019 klaar.

Met vragen over dit project kunt u contact opnemen met projectcoördinator Robert Beije via e-mail.