Gravensingel

De gemeente voert de komende jaren werkzaamheden uit in Dubbeldam. Dat gebeurt ook op de Gravensingel. De werkzaamheden worden in 2018 en 2019 uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?

Het project Gravensingel is in verschillende fasen opgedeeld. In 2018 wordt een gedeelte van de Gravensingel gerioleerd. Vervolgens wordt het gedeelte tussen de Dubbelsteynlaan-West en de Vijverlaan opnieuw geasfalteerd en ingericht. In 2019 volgt in de tweede fase het opnieuw asfalteren en herinrichten van de rest van de Gravensingel, tussen de Vijverlaan en de Dubbelsteynlaan-Oost.

Er zijn diverse inloopavonden geweest waarop bewoners hun mening hebben gegeven. De ideeën en wensen zijn, waar mogelijk, verwerkt in een ontwerp. Het Definitief Ontwerp (DO), voor het gedeelte tussen de Dubbelsteynlaan-West en de Elzenlaan vindt u hieronder onder documenten. U vindt daar ook het Definitief Ontwerp voor het gedeelte tussen de Elzenlaan en de Dubbelsteynlaan – Oost. Met de daarop ook de definitieve inrichting van het Hofje.

Planning

  • Aanbesteding bestek 2e gedeelte Gravensingel 50 km zone en  Elzenlaan – Dubbelsteynlaan Oost 30 km zone - voorjaar 2019
  • Herinrichten en asfalteren gedeelte Vijverlaan - Dubbelsteynlaan-Oost start september 2019.

Documenten

Definitief Ontwerp (DO) gedeelte tussen Elzenlaan en Dubbelsteynlaan-Oost (pdf, 2000 kb)
Definitief Ontwerp (DO) 50 km zone (pdf, 1471 kB)
Voorlopig Ontwerp (VO) 30 km zone (pdf, 1414 kB)

Contact

Heeft u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met de heer J. Heijboer, projectcoördinator bij de gemeente Dordrecht.