Gorterstraat en omgeving

De gemeente is van plan om de Gorterstraat en de De Mérodestraat in Dubbeldam opnieuw te bestraten. Ook komt er nieuwe riolering.

Wat gaat er gebeuren?

 • We vervangen de huidige riolering.
 • Kaart plangebied Gorterstraat en MĂ©rodestraat in DubbeldamEr komt een tijdelijke verharding op de plek waar de riolering vervangen wordt.
 • De kwaliteit van de bestrating is slecht; na een jaar komt er voor de gehele straat nieuwe bestrating.
 • De rijbaan wordt waar mogelijk iets verbreed door het laten vervallen van een stoep.
 • De openbare verlichting laten we in principe staan. Die wordt alleen verplaatst als dit noodzakelijk is vanwege de andere inrichting.

Bekijk de plankaart (pdf, 1420 kB)

Inloopavond

De gemeente vindt het belangrijk u als bewoner te betrekken bij de nieuwe inrichting. U weet immers als geen ander wat er speelt in uw straat. Om die reden is op donderdag 22 maart 2018 een inloopavond gehouden. Op deze avond kon u uw wensen, ideeën en aandachtspunten kenbaar maken aan de hand van een Voorlopig Ontwerp. Ook gaven we uitleg over de ontwerpeisen, bijvoorbeeld over de materialen die we gebruiken en de eisen waar we als gemeente aan moeten voldoen.

Randvoorwaarden

Aan het project (de aandachtspunten, wensen en ideeën) is wel een aantal voorwaarden verbonden. Dit zijn:

 • Het beschikbare budget voor de aanleg.
 • De kosten voor beheer en onderhoud mogen niet stijgen door de nieuwe inrichting.
 • De nieuwe aanleg moet voldoen aan diverse veiligheids- en verkeerskundige eisen.
 • De werkzaamheden voor riolering worden moeten in 2018/2019 uitgevoerd worden.
 • De definitieve aanleg van de nieuwe verharding vindt in 2019/2020 plaats.

Planning

Het werk aan de riolering en bestrating begint volgens planning eind 2018 en gaat door tot in 2019. We verwachten eind 2019/begin 2020 de nieuwe verharding te kunnen aanleggen.

 • 22 maart 2018: informatieavond
 • Eind 2018: start werk aan riool en bestrating
 • Eind 2019/begin 2020: aanleg nieuwe verharding

Contact

Met vragen over dit project kunt u contact opnemen met de projectcoördinator Neelke Spanjers - van den Oetelaar via e-mail.