Godfried Schalckensingel rioolvervanging

De riolering in de Godfried Schalckensingel is aan vervanging toe. Het gaat om het gedeelte van de singel vanaf de trap aan de Noordendijk tot aan de Hallinqlaan. Op deze pagina leest u hoe we de vervanging gaan aanpakken.

Verbetering riolering

Godfried SchalckensingelWe zijn van plan om in 2022 (delen van) de riolering in de Godfried Schalckensingel te vervangen. Dat doen we in fases. De verbetering aan de riolering biedt meteen de kans om meer zaken aan te pakken. Zo willen we, waar mogelijk, ook de bestrating en de indeling van het trottoir en de parkeerplaatsen verbeteren.

Onderzoek kabels en leidingen

In de straat en het trottoir ligt het vol met kabels en leidingen. We hebben proefsleuven laten graven. Dit deden we om een goed beeld te krijgen van waar precies in de ondergrond kabels en leidingen liggen. Aannemer Jos van de Graaf heeft dit in het voorjaar van 2021 in opdracht van de gemeente gedaan.

Werkzaamheden Stedin en Evides

Nu liggen voor de vervanging van het riool diverse gas- en waterleidingen in de weg. Deze zijn zelf overigens ook aan vervanging toe. Daarom zullen Stedin (netbeheerder gas) en Evides (drinkwaterbedrijf) deze leidingen vervangen. Ze beginnen hiermee in het voorjaar van 2021. Ook dit gebeurt in fases. Stedin en Evides zullen de bewoners van de straat en omwonenden hierover informeren. Hebt u toch al vragen vooraf? Stuur ze dan per e-mail naar TSB Infra Solutions of naar Stedin.

Communicatie

Godfried Schalckensingel vanaf trappenNormaal gesproken zouden we een informatiebijeenkomst houden waarin u met ons in gesprek kunt over de plannen. Vanwege de scherpe maatregelen tegen het coronavirus is een informatieavond op dit moment helaas niet mogelijk. 
Daarom informeren we u via deze projectpagina over de uitgangspunten, eisen en het ontwerp.

Voorlopig Ontwerp

In het ontwerp zijn de volgende aspecten als uitgangspunt verwerkt:

  • Ruimte voor voetgangers op het trottoir, aan de zijde van Kunstmin een breder 
  • trottoir (daar waar mogelijk).
  • De rijbaan wordt iets versmald, ten gunste van bredere trottoirs.
  • Streven naar ongeveer hetzelfde aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte.
  • Toepassing van nieuwe materialen:
  • In de rijbaan gebakken klinkers, kleur: roodbruin.
  • Aansluiting op de Hallinqlaan en parkeerplaats Kunstmin in asfalt.
  • Parkeerplaatsen in gebakken klinkers, kleur: bruin.
  • Trottoirs van nieuwe trottoirtegels.
  • De bestaande bomen staan in (te) kleine vakken en dicht op de huidige riolering. Daarom zullen we deze bomen (op een enkele na) moeten verwijderen. Voor de verwijderde bomen planten we nieuwe bomen terug. Ditmaal met voldoende ruimte in de ondergrond om tot wasdom te kunnen groeien.

Pdf van het Voorlopig Ontwerp. Hierop staat het volgende: de afbeelding toon het ontwerp voor een deel van de Godfried Schalckensingel. Het ontwerp betreft het projectgebied. Dit loopt vanaf huisnummer 9 (noordzijde) tot en met de  aansluiting met de Hallinqlaan. We gaan de riolering vervangen, daarna vernieuwen we de bovengrondse situatie. Het trottoir aan de zijde van het Kunstmin wordt iets breder en krijgt donkere betontegels. De rijbaan en parkeerplaatsen worden uitgevoerd in gebakken klinkers in een roodbruine kleur. De kruising met de Hallinqlaan en de Kunstminplaats wordt uitgevoerd in asfalt.

Planning

Godfried Schalckensingel kruisingWe verwachten dat de werkzaamheden voor de vervanging van de riolering op zijn vroegst in september 2022 zullen starten.
Nadere informatie over het definitief ontwerp en de planning zullen wij binnenkort in een bewonersavond behandelen.

Vragen en informatie

Hebt u nog vragen? Of wilt u naar aanleiding van het Voorlopig Ontwerp punten onder de aandacht brengen? Deze kunt u maken bij meneer P. Kars, projectcoördinator bij de gemeente Dordrecht.
U kunt dit doen via e-mail of via het meldingssysteem Fixi van de gemeente Dordrecht.