Engelenburgerbrug

De Engelenburgerbrug is in slechte staat en moet gerepareerd worden. De hele monumentale brug wordt gerepareerd of vernieuwd. Het vaste deel, de klep en het bewegings- en bedieningswerk zijn toe aan renovatie.

Omvangrijke klus

De werkzaamheden aan de Engelenburgerbrug zijn een omvangrijke klus. De kademuren, de middenpijler, de fundering én de basculekelder zijn toe aan grootschalig onderhoud. Ook het monumentale straatmeubilair wordt opgeknapt. De uitvoering van de werkzaamheden vergt voorbereiding- en uitvoeringstijd. In onderstaande animatie is te zien hoe de renovatie van de Engelenburgerbrug aangepakt wordt.

Informatieavond

Op 9 oktober 2019 is er een informatieavond voor betrokken omwonenden. Tijdens de informatieavond licht de projectmanager de werkzaamheden en de gevolgen toe. De informatieavond vindt plaats in de hal van het Stadskantoor aan de Spuiboulevard. Omwonenden zijn via een brief voor de informatieavond uitgenodigd.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden aan de Engelenburgerbrug staan gepland voor januari tot december 2020.

Omleidingen

Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een omleidingsroute. De omleiding gaat over de Roobrug naar het Nieuwe Werck. Voetgangers kunnen ook gebruik maken van de Lange Ijzeren brug. Er wordt onderzocht of het mogelijk is een tijdelijke brug te plaatsen.

Omleiding via Roobrug