Engelenburgerbrug

De Engelenburgerbrug is in slechte staat en de hele monumentale brug wordt gerepareerd of vernieuwd. Het vaste deel, de klep en het bewegings- en bedieningswerk zijn toe aan renovatie.

Omvangrijke klus

De werkzaamheden aan de Engelenburgerbrug zijn een omvangrijke klus. De kademuren, de middenpijler, de fundering én de basculekelder zijn toe aan grootschalig onderhoud. Ook het monumentale straatmeubilair wordt opgeknapt. De uitvoering van de werkzaamheden vergt voorbereiding- en uitvoeringstijd. In een animatievideo is te zien hoe de renovatie van de Engelenburgerbrug aangepakt wordt.

Planning

De werkzaamheden aan de tijdelijke brug zijn gestart in januari 2020. De renovatiewerkzaamheden aan de Engelenburgerbrug gaan minimaal een jaar duren, met het risico op vertraging en uitloop van de werkzaamheden. Ook kunt u overlast en verminderde bereikbaarheid ervaren.

Monitoring

4RISK B.V. uit Waddinxveen voert monitoringwerkzaamheden uit voor en tijdens het vervangen en renoveren van de Engelenburgerbrug. Ook monitoren zij de kadeconstructie en de tijdelijke brug. Naast bouwkundige opnamen worden er trillingsmetingen, deformatiemetingen en grondwatermonitoring uitgevoerd om schade aan de omgeving te voorkomen.

Omleidingen

Naast de tijdelijke brug kunnen automobilisten, fietsers en voetgangers ook gebruik maken van een omleidingsroute. De omleiding gaat over de Roobrug naar het Nieuwe Werck. Voetgangers kunnen ook gebruik maken van de Lange IJzeren brug.

Omleiding via Roobrug