Eikenlaan

Het asfalt van de Eikenlaan is aan vervanging toe. Dat pakken we aan. We voeren de werkzaamheden uit in het najaar van 2021.

Waarom?

Op de Eikenlaan ligt nu asfalt dat het verkeersgeluid vermindert. Bij dit stille asfalt ontstaat sneller schade door gebruik. In het asfalt van de Eikenlaan zijn de afgelopen jaren scheuren gekomen. Ook de busdrempels veroorzaken schade aan het asfalt. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid en om verdere hinder te voorkomen voeren we onderhoudswerkzaamheden uit. Daarbij passen we de inrichting iets aan. 

Wat gaan we doen?

We verwijderen het oude asfalt en brengen een nieuwe deklaag aan. We voeren meteen enkele verbeteringen uit. Op de tekening is te zien welke delen van de Eikenlaan we aanpakken. Er is ook een pdf van de tekening te bekijken en te downloaden. 

Presentatietekening Eikenlaan

Fietsstroken

De breedte van de fietsstroken op de rijbaan voldoen niet meer aan de huidige richtlijnen. We maken de fietsstroken 2 meter breed. Dit maakt de weg veiliger en aangenamer voor fietsers.

Drempels

In de Eikenlaan liggen nu zogeheten busdrempels. Deze beschadigen het asfalt sneller dan gemiddeld. We vervangen de busdrempels door verhogingen in het asfalt (verkeersdrempels). Bij de school maken we deze drempel breder zodat het zebrapad op de verhoging komt te liggen. Dit verbetert de veiligheid van de overstekende voetgangers. Het voordeel van drempels is dat ze nog beter de snelheid verlagen dan de busdrempels. Ook hoeft er geen verkeer meer op elkaar te wachten bij het passeren van de busdrempels.

Inritten zijstraten 

De bestaande inritten naar de zijstraten voldoen niet allemaal meer aan de huidige richtlijnen. We passen de inritten aan naar de nieuwste ontwerprichtlijnen.

Planning 

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

  • asfaltwerkzaamheden 
  • werkzaamheden aan de inritten van de zijstraten.

De asfaltwerkzaamheden starten op maandag 6 september om 9.00 uur en duren tot en met woensdag 8 september. De Eikenlaan is gedurende deze periode afgesloten voor fietsers, auto's en motoren. De werktijden duren steeds van 7.00 tot 20.00 uur, behalve op maandag. Dan start de aannemer om 9.00 uur. Uiterlijk woensdagavond 8 september wordt de Eikenlaan weer vrijgegeven.

Ná woensdag 8 september pakt de aannemer de inritten aan. Hier staan 7 werkdagen voor ingepland (t/m vrijdag 17 september). De inritten zijn vanaf maandag 6 september afgesloten, gelijktijdig met de Eikenlaan en worden 1 voor 1 uitgevoerd. 

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden sluiten we delen van de rijbaan en fietsstroken af. Omleidingen voor fietsers en auto's geven we aan met borden. 
Op de tekening zijn de omleidingsroutes te zien, voor zowel auto's als fietsers. Er is ook een pdf van de omleidingsroutes te bekijken en te downloaden.
Kaart met omleidingsroutes voor fietsers en auto's Eikenlaan

U kunt naar het noorden de wijk in- en uitrijden. Voor de bewoners van het westelijke deel van de Eikenlaan halen we de paaltjes bij de Burgemeester Beelaertsparkweg, zodat hier een doorgang ontstaat. 

Wij vragen u om uiterlijk zondagavond 5 september uw auto weg te halen uit de parkeervakken langs de Eikenlaan. Het gaat om de weg tussen de rotonde bij de Oudendijk en het kruispunt met de Kastanjelaan.

Busverbinding

Qbuzz rijdt tijdens de afsluiting van de Eikenlaan (6 t/m 8 september) in 2 richtingen over de Burgemeester Jaslaan.

Inzameling huisvuil

De gemeente is op dit moment in gesprek met HVC over het ophalen van het huisvuil. Als de onderhoudswerkzaamheden gevolgen hebben voor de afvalinzameling dan komen er tijdelijke alternatieve locaties voor het aanbieden van huisvuil.

Contact 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Alexandra Braas, alexandra@itc-groep.nl of telefoonnummer 085-822 04 15.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer B. van Hooff. Dit kan via telefoonnummer 078 - 770 50 32 of via de e-mail.