Rivierenpark

De oude locatie van het tankstation (Dokweg) wordt samen met het naastgelegen groengebied heringericht tot een rivierenpark.

Het rivierenpark richten we anders in. Dat maakt het gebied langs de waterkant aantrekkelijker voor ontspanning en vermaak. Het tankstation verplaatsen we naar een andere plek. Hierdoor kunnen voorbijgangers straks beter de rivier zien.

Voorbijgangers kunnen de ruimte die ontstaat aan de oever gebruiken als rustplaats. Het biedt ook een mooie recreatieplek voor bewoners uit de binnenstad en Krispijn.

Huidige situatie

De huidige situatie bij het tankstation

Nieuwe situatie

Nieuwe situatie: het rivierpark