Rivierenpark

De oude locatie van het tankstation (Dokweg) wordt samen met het naastgelegen groengebied heringericht tot een rivierpark.

Het rivierpark richten we anders in. Dat maakt het gebied langs de waterkant aantrekkelijker voor ontspanning en vermaak. Het tankstation is verplaatst naar een andere plek. Hierdoor is de rivier beter te zien. Het gebied dat nu braak ligt gaan we herinrichten tot rivierpark.

Voorbijgangers kunnen de ruimte die ontstaat aan de oever gebruiken als rustplaats. Het biedt ook een mooie recreatieplek voor bewoners uit de binnenstad en Krispijn.

Huidige situatie

De huidige situatie bij het tankstation

Nieuwe situatie

Nieuwe situatie: het rivierpark