Parkweg

De weg tussen de zeehaven en de binnenstad krijgt een nieuwe asfaltlaag. En een nieuwe indeling met smallere rijbanen en een smalle middenberm.

Door smallere rijbanen krijgt de weg veel minder asfalt dan nu. Dat biedt ruimte voor bomen in de bermen langs de weg.

Huidige situatie

De huidige situatie

Nieuwe situatie

Nieuwe situatie