Over Dordtse Mijl

De kwaliteit van de omgeving van de Laan der Verenigde Naties en de Dokweg verbetert in het project Dordtse Mijl.

Het gebied tussen de zeehaven en de binnenstad is de belangrijkste stadsentree van Dordrecht. Iedere dag rijden tienduizenden mensen met de auto, fiets of trein de stad in via de Laan der Verenigde Naties en de Dokweg.

Deze laatste mijl naar het centrum is nu bepaald geen visitekaartje voor de stad. De verharding en het groen zijn rommelig. Voetgangers en fietsers kunnen er moeilijk oversteken. De rivier Oude Maas is nauwelijks zichtbaar en langs de oever is weinig ruimte om te recreëren.

Met het project Dordtse Mijl zetten we een eerste stap om van dit gebied een aantrekkelijk deel van de stad te maken. Met een stadsentree die Dordrecht waardig is. (lees verder onder de foto)

Projectgebied Dordtse Mijl

Het projectgebied van de Dordtse Mijl

Ontwerp

Veel bewoners en bedrijven maken dagelijks gebruik van het gebied van de Dordtse Mijl. Samen met hen is nagedacht hoe we het gebied kunnen verbeteren. Met hun ideeën en wensen is een ontwerp gemaakt. Om u een indruk te geven van wat u straks ziet als u over deze weg rijdt, is de animatiefilm hieronder gemaakt. U kunt de film ook op YouTube bekijken.

Animatiefilm ontwerp Dordtse Mijl

Wat gaat er gebeuren?

Voor het nieuwe ontwerp gaat het volgende gebeuren:

  • groot wegonderhoud: nieuw asfalt op de weg
  • een duidelijke indeling van de weg
  • meer zicht op de rivier door verplaatsing van het tankstation
  • beter gebruik van de rivieroever bij het huidige tankstation
  • een betere verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de Laan der Verenigde Naties en de Dokweg met de binnenstad

Deelprojecten

De werkzaamheden voor het project Dordtse Mijl zijn opgedeeld in 3 deelprojecten:

  1. Parkweg
  2. Rivierenpark
  3. Onder de bruggen

De verplaatsing van het tankstation is een 4e onderdeel van het project. Dat voert de eigenaar van het tankstation uit.