Nieuwsflits Dordtse Mijl

Met deze nieuwsflits informeren we u over de gebiedsontwikkeling Dordtse Mijl. Zo houden we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Informatiebijeenkomst na de zomer

Graag hadden wij u afgelopen lente tijdens een informatiebijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken en de ontwikkelingen rondom de Kade Dokweg. Onder andere door de corona maatregelen en de planning van de Dordtse Mijl was dit niet mogelijk.

Na de zomer hopen we dat het weer mogelijk is om een coronaproof informatiebijeenkomst te organiseren. Graag praten we u dan bij over de planning van de werkzaamheden waar we rond die periode meer over weten. Maar ook kijken we dan terug naar onze bevindingen over onder meer de oliemolen De Zeelt, onderzoeken naar de rivierrombout en betrokkenheid van Rijkswaterstaat bij dit project.