Aannemer project Dordtse Mijl bekend

In opdracht van gemeente Dordrecht voert Heijmans Infra BV het eerste gedeelte van de Dordtse Mijl uit.

Dit is het gedeelte vanaf het kruispunt met de Mijlweg tot ca. 130 meter voor het kruispunt Ampèrestraat-Handelskade (zie kaart).
Tevens maakt Heijmans Infra BV de afslag naar het nieuwe (nog te bouwen) tankstation, ter hoogte van Van der Wees.  

Heijmans Infra B.V. start volgens planning eind februari met de voorbereidingen. Vervolgens vinden er aanpassingen plaats aan de rijwegen, gevolgd door het asfalteren. Het asfalteren vindt plaats  in de nachten. Verwachting is dat de werkzaamheden eind juni 2020 klaar zijn.
De werkzaamheden hebben gevolgen voor automobilisten die gebruik maken van de weg. Wij zullen u vanaf start van de werkzaamheden op de hoogte houden van de actuele situatie via onze website en app.