Damplein

Het nieuwe Damplein is nu een aantal maanden in gebruik. De reacties zijn positief. Toch zijn ook nog enkele aanpassingen gewenst.

Bewoners hebben hierom gevraagd. De gemeente wil de verbeteringen graag aanbrengen.
Een van de aanpassingen is dat het Artilleriemonument een andere plaats krijgt. In overleg met de Stichting Artilleriemonument Dubbeldam is besloten het een plek te geven in de groenstrook aan de Dubbelsteijnlaan-Oost.
Verder wordt de verkeerssituatie zo aangepast dat de voorrangsregeling duidelijker wordt. Tot slot plaatst de gemeente paaltjes om het wandelgebied af te schermen van het autoverkeer.

Op de nieuwe tekening zijn de aanpassingen te zien.