Burgemeester Jaslaan

Afbeelding van het bovenaanzicht van de weg: Op de lange tekening is het ontwerp te zien met het voorstel voor een nieuwe indeling van de Burgemeester Jaslaan. De donkergrijze baan in het midden is de versmalde rijweg. Bij iedere woning zijn de uitritten in een lichtere grijze tint gegeven. De donkere rechthoeken zijn parkeerplaatsen. De groene vlakken worden ingericht als plantvak.  De Burgemeester Jaslaan is toe aan groot onderhoud. Het wegdek is aan vervanging toe. In combinatie met dit onderhoud willen we de Burgemeester Jaslaan anders indelen. Dit doen we om de overlast van het verkeer te verminderen. De weg ligt hoger dan de woningen langs de weg. Met de vernieuwing van het asfalt willen we ook de fundering van de weg vernieuwen. En de weg ongeveer 10 tot 15 centimeter verlagen. Hierdoor kan het regenwater beter naar het regenwaterriool weglopen.

Wat is het doel

We willen de overlast van het verkeer verminderen. Dit bereiken we met een nieuwe indeling van de weg en het plaatsen van snelheidsremmende maatregelen als drempels. Door de fundering van de weg te vervangen nemen de trillingen af die door het verkeer ontstaan. Het regenwater dat op de weg valt kan beter weglopen naar het riool.

Onnodige verharding wordt vervangen door meer groen. De bestaande bomen blijven zoveel mogelijk staan en er komen meer nieuwe bomen bij. De ruimte rond de boom, dit noemen we de boomspiegel wordt groter. Hierdoor kan de boom zich beter ontwikkelen. Op deze manier neemt de klimaatadaptatie en biodiversiteit toe van de Burgemeester Jaslaan.

Informatie

We willen het ontwerp aan de bewoners van de Burgemeester Jaslaan laten zien en in gesprek gaan.

Wanneer en waar

We heten bewoners van de straat van harte welkom op donderdagmiddag 10 november van 16.00 tot 19.00 uur. Wij staan dan met tekeningen en informatie in de Oude School, Dubbelsteynlaan West 74, 3319 EM Dordrecht.

In de legenda staan de uitleg van de gekleurde vlakken en de toegepaste bestrating. Ook staat er een symbool van een nieuw te planten boom en een symbool van een lichtmast die misschien moet worden verplaatst. Als laatste een langgerekt symbool van een inritband. Alle inritten van de woningen krijgen een inritband.