Burgemeester Jaslaan: onderhoud

De Burgemeester Jaslaan is toe aan groot onderhoud. We vervangen daarom het wegdek en de stoep. Dit doen we in het najaar van 2023.

In combinatie met het onderhoudswerk krijgt de weg een nieuwe inrichting. Er komt meer ruimte voor groen. Ook nemen we maatregelen voor de verkeersveiligheid.

Welke punten pakken wij nog meer aan?

De weg krijgt een nieuwe, eigentijds inrichting. Hierin krijgen verkeersveiligheid, waterhuishouding en groen een belangrijkere rol. Het ontwerp ziet u hier.

Ontwerp Burgemeester Jaslaan

Download het ontwerp als PDF-bestand.

Verkeersveiligheid

Het blijkt dat automobilisten veel te hard rijden. Daarom versmallen wij de weg. Ook plaatsen wij een aantal drempels om de snelheid te verminderen. 

Water en verlaging van het wegdek

Bij de vervanging van het wegdek vernieuwen we ook de fundering. We maken de weg 10 tot 15 centimeter lager. Hierdoor stroomt het water dat op de weg valt niet meer richting de huizen maar loopt het weg via het riool.

Aandacht voor groen

Waar dat kan, brengen wij meer groen op de Burgemeester Jaslaan. We versmallen de weg en halen stoeptegels weg. We plaatsen er plantvakken voor terug. Meer of grotere groenvakken geven minder hitte af dan grote oppervlakten met bestrating. Daarnaast zorgt groen voor een meer natuurlijke en meer geleidelijke afvoer van het regenwater. In de plantvakken komt zorgvuldig gekozen beplanting. Dit zorgt ook voor meer biodiversiteit. En dat is weer goed voor de bijen, vlinders, vogels en andere dieren. De stoep blijft breed genoeg voor spelende kinderen, kinderwagens en rolstoelen.

Meer ruimte rond bomen

De bestaande bomen bleken uit onderzoek niet levensvatbaar. Daarom hebben wij het plan om de bomen vanaf de achterweg tot aan de rotonde te vervangen en om nieuwe bomen te planten. De nieuwe bomen krijgen meer ruimte.  Hierdoor heeft de boom meer ruimte om te groeien en blijft deze gezond. Bomen hebben tijdens hete zomers een verkoelende werking. De bomen zorgen voor schaduw en verdamping. Zowel in uw straat bij uw woning, als op grotere oppervlakten zoals parkeerplaatsen. Ook bomen vangen CO2 en een deel van het regenwater op. Zo wordt het regenwater meer geleidelijk opgevangen en afgevoerd.

Logo groenblauw DordrechtMeer informatie over klimaatbestendige maatregelen vindt u op www.groenblauwdordrecht.nl. Daar vindt u ook tips wat u in uw eigen tuin kunt doen voor een biodiverse leefomgeving.

Bewonersbijeenkomst

Op 10 november 2022 was er een informatiebijeenkomst. Wij hebben toen met u gesproken over de plannen van de herinrichting. Een groot deel van de bewoners van de Burgmeester Jaslaan is bij ons langs geweest om te praten over het ontwerp. De reacties hebben wij verzameld. We zijn druk bezig met deze verwerken in het ontwerp. De vragen die wij tijdens de informatiebijeenkomst en later via de mail hebben ontvangen zijn verwerkt in een vraag-en-antwoord pagina.

Op dinsdag 23 mei aanstaande organiseren wij een informatieavond voor de bewoners die aan de Burgemeester Jaslaan wonen. Tijdens deze inloopavond informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden en het ontwerp van de straat. Hiervoor bent u uitgenodigd.

  • Datum: dinsdag 23 mei
  • Tijdstip: 19:00 tot 20:30 uur
  • Locatie: Woonzorgcentrum Dubbelmonde
  • Adres: Koningstraat 290, 3319 PH Dordrecht

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden van de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de heer Jochem van Maurik projectleider openbare ruimte. U kunt hem bereiken via e-mail, Andere vragen aan de gemeente kunt u stellen via het meldingssysteem Fixi.nl.