Groenbeheerplan: vernieuwing plan

In Dordrecht willen we een buitenruimte die mooi is, die de inwoners goed kunnen gebruiken en die ruimte biedt aan de natuur. Hoe we dat allemaal regelen, leggen we vast in een groenbeheerplan. Anders dan de naam doet vermoeden, gaat het niet alleen over het groen. Het gaat ook over het beheer van het oppervlaktewater. We zijn toe aan een nieuw, eigentijds groenbeheerplan.


Pluisbollen van paardenbloemen langs Wantijdijk

In het groenbeheerplan staat hoe wij omgaan met alle beplantingen, grassen, bomen en wateren in de openbare ruimte. Het huidige plan dateert uit de jaren '90 van de vorige eeuw. Tijd voor een nieuw groenbeheerplan waarin we de inzichten van deze tijd meenemen. We hebben een enquête gehouden om ieders mening en suggesties te weten te komen. Fijn dat zoveel mensen hebben meegedaan. Liefst 661 mensen vulden de vragenlijst in. 

Hart voor groen

Groen en het water gaan aan het hart van onze inwoners. Dat merken we aan de reacties en geluiden die we uit de stad horen. En daar zijn we blij om. Want wij houden van groen (en blauw). Nu kunnen inwoners onderling van mening verschillen hoe zij willen dat de buitenruimte er uit ziet. De een wil een kort getrimde groene zoom, omdat dat er netjes onderhouden uitziet. En het is overzichtelijk en verkeersveilig. De ander wil meer natuurlijke stroken, omdat dit goed is voor een gevarieerd planten- en dierenleven.

We weten dat beide geluiden - en alles wat daar tussenin zit – onder onze inwoners leven. Daarbij zijn er ook nog verschillen tussen de ene buurt en de andere. We willen zoveel mogelijk recht doen aan alle geluiden. 

Volgende stappen

De resultaten van de enquête bespreken we met de inwoners en organisaties die zich aangemeld hebben voor de videobijeenkomsten. We verwerken de informatie uit de enquête, de digitale bewonersbijeenkomst en de bijeenkomst met groenspecialisten en natuurorganisaties in een verslag. We verwerken de resultaten na de zomer in het concept groenbeheerplan.

Zoals we al schreven, is het ons streven om zoveel mogelijk recht te doen aan ieders inbreng. Waar we ook rekening mee moeten houden, is de Nederlandse wet- en regelgeving, het gemeentelijke beleid en het beschikbare budget. En we houden de belangen van de natuur op ons Eiland van Dordrecht in de gaten.

Meer weten?

Heb je vragen over dit traject? Of over het groenbeheerplan? Neem dan contact op met de projectleider Oege Oevering.