Bankastraat

De Bankastraat krijgt een nieuwe inrichting. Begin mei 2021 starten we met de werkzaamheden.

Het gaat om het stuk tussen de Riouwstraat en de rotonde met de Ceramstraat..
Het plan was om begin dit jaar met het werk buiten te beginnen. Deze planning is niet gehaald. Op dit moment selecteren wij een aannemer voor dit project. We verwachten dat de aannemer begin mei start.

Wat gaan we doen?

De straat moet worden beleefd als een 30 kilometerzone. Daarvoor nemen we 3 maatregelen:

1. We versmallen de rijbaan tot een breedte van 4,8 meter 

Eerst ziet u een doorsnede van de rijbaan. Op de tekening eronder ziet u de rijbaan van bovenaf. 

Bankastraat. Doorsnede van de rijbaan.

 

 

 

 

 

 

Bankastraat vanuit de lucht

2. We maken 2 keer een verspringing in de straat

Hieronder de verspringing ter hoogte van nummer 40. Op de andere tekening ziet u de verspringing bij de Medanstraat. 

Verspring Bankastraat ter hoogte van nummer 40

 

 

 

Verspringing Bankastraat ter hoogte van Medanstraat

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

3. Er komt een verkeersdrempel

De bestaande bomen komen in groenvakken te staan. De stam van de boom was eerst omringd door straattegels. Straks staat de boom in een groenvak.

Bankastraat verkeersdrempelBankastraat boom in groenvak

 

Hinder en bereikbaarheid

U kunt last hebben van de werkzaamheden. We sluiten een deel van de weg af waardoor u moet omrijden. Tegelijk moet de vuilniswagen het afval uit de straat kunnen ophalen. Brandweerauto's moeten bij een brand kunnen komen. Ook moeten ziekenauto's patiënten kunnen brengen en ophalen. En zo zijn er nog veel meer zaken. Om de wijk toegankelijk te houden en de overlast zo klein mogelijk te maken, werken we in fases. Op borden kunt u de omleidingen per werkfase zien

Planning en fasering

In totaal zijn er 6 fasen. We starten met fase 1 vanaf de rotonde met de Ceramstraat. Van daaruit werken in de richting van de Oranjelaan.
Fase 5 is de kruising bij de Riouwstraat en het Vogelplein. De laatste fase is fase 6. Dan gaan we de bovenste laag van het asfalt in de hele straat aanbrengen.

  • Fase 1: start maandag 3 mei, duur ca. 12 dagen;
  • Fase 2: start waarschijnlijk maandag 17 mei, duur ca. 17 dagen;
  • Fase 3: volgens planning is start op woensdag 2 juni, duur ca. 17 dagen;
  • Fase 4: volgens planning is start op maandag 21 juni, duur ca. 19 dagen;
  • Fase 5: volgens planning is start op maandag 12 juli, duur ca. 8 dagen;
  • Fase 6: (laatste fase) start op dinsdag 20 juli, afronding vrijdag 30 juli einde van de dag;

De omleiding van fietsers en gemoBankastraat werkzaamheden in fasestoriseerd verkeer gebeurt in alle fasen.
Op deze tekening ziet u de fasering met nummering. Fase 6 is de hele straat.  

Als het werk wat tegen zit, beginnen we iets later met de volgende fase. Het kan zijn dat alle andere fasen dan ook iets in tijd opschuiven en later starten. 
Kort voordat de aannemer start, ontvangt u een brief met informatie over de werkzaamheden.

Inzameling huisvuil

Tijdens de werkzaamheden zijn de plaatsen voor het aanbieden van huisvuil niet altijd beschikbaar of bereikbaar. In dat geval zet u uw huisvuil buiten de hekken van de afzetting van het werkterrein neer. De aannemer en HVC bespreken hun werkzaamheden met elkaar. De aannemer informeert bewoners hierover als dat nodig is.

Informatie voor bewoners

Meestal organiseren we een bewonersbijeenkomst voordat het werk start. Door de corona-maatregelen is dit nu niet mogelijk. Wij informeren u daarom zo uitgebreid mogelijk in een brief en op deze pagina. Heeft u vragen of opmerkingen? Stel die gerust aan ons via de telefoon, brief of mail. Wij horen graag van u voor 1 mei 2021. Hieronder staat hoe u dat kunt doen.

Contact

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de heer Aat Bruggeman, projectcoördinator bij de gemeente Dordrecht. Via telefoon: (078) 7705033 of e-mail.
Geeft u uw reactie liever per post? Dan kunt u een brief sturen naar Gemeente Dordrecht, t.a.v. de heer Aat Bruggeman, Antwoordnummer 50, 3300 VB DORDRECHT (postzegel niet nodig).

Vragen tijdens het werk

De aannemer stuurt kort voor de start van de werkzaamheden een briefje. Hierin staat meer informatie over het werk. Ook staan er gegevens van de aannemer in. Met vragen over de uitvoer van het werk kunt u met de aannemer contact opnemen.