Baggerwerkzaamheden

Het waterschap Hollandse Delta en de gemeente onderhouden samen de havens, sloten, singels en vijvers in de stad. De watergangen zijn onmisbaar voor het opvangen en afvoeren van regenwater.

Het waterschap Hollandse Delta en de gemeente onderhouden samen de havens, sloten, singels en vijvers in de stad. De watergangen zijn onmisbaar voor het opvangen en afvoeren van regenwater. Daarnaast draagt water bij aan de leefbaarheid van de stad. Onderhoud is dus belangrijk.

Dat onderhoud bestaat uit het maaien en verwijderen van waterplanten (gewoon onderhoud) en het uitbaggeren/uitdiepen van de watergangen (buitengewoon onderhoud). Op de tekening is te zien op welke plekken we in 2018 en 2019 baggeren. Najaar 2018 gebeurt dat in de wijk Het Reeland.

Door te baggeren  brengen we  de watergangen weer op diepte. We halen een laag modder of slib weg, waardoor de waterkwaliteit verbetert. Modder of slib ontstaat door afgestorven waterplanten en bladeren die naar de bodem zakken. Het water krijgt door het baggeren meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de waterplanten, vissen en andere dieren.

Hoe wordt er gebaggerd?
Dat hangt af van de situatie ter plaatse. De aannemer baggert soms met een kleine kraan vanaf de straat. Ook kunnen er bootjes worden ingezet, waarbij de bagger naar één punt wordt geduwd en wordt opgeladen op een vrachtauto. AIs de plek niet goed bereikbaar is, baggert de aannemer de watergang handmatig.

Wat betekent dit voor u?
Het is meestal niet nodig dat de aannemer uw tuin in moet zijn om te kunnen baggeren. Het kan echter voorkomen dat de aannemer voor moeilijk bereikbare plekken uw tuin moet betreden. In dat geval wordt  altijd vooraf contact met u opgenomen. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om schade aan uw perceel of tuin te voorkomen.

Waar gaat de bagger heen?
De aannemer voert het grootste deel van de bagger uit de sloten en vijvers af naar erkende verwerkers van bagger of naar het Kildepot dat de gemeente hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Na het drogen en rijpen van de bagger ontstaat een grondachtig materiaal dat, vaak als bomengrond, wordt hergebruikt in de stad.

Meer informatie:
Alle direct omwonenden ontvangen voorafgaand van de werkzaamheden van de aannemer een brief met een planning. De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Jong Zuurmond Infrabeheer uit Beesd. Op de tekening  vindt u de exacte locaties van de watergangen die uitgebaggerd zullen gaan worden. Hebt u vragen over de uitvoering, de planning of praktische zaken of heeft u klachten? Neem dan contact op met de Uitvoerder van De Jong Zuurmond B.V. Dat kan op 0345 - 68 45 90 (algemeen nummer) of via info@dejongzuurmond.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met  de heer Michael van Aken (Directievoerder, Ingenieursbureau Drechtsteden), bereikbaar op telefoonnummer 078 770 2810 of per e-mail: m.van.aken@drechtsteden.nl

Baggeren