Badweg

Het wegdek van de Badweg is op een aantal plaatsen erg slecht. Dit kan hinder veroorzaken en vermindert de verkeersveiligheid in de straat. We gaan de straat daarom aanpakken.

Op deze webpagina leest u alles over de werkzaamheden en de planning.

Wat gaat we doen?

We gaan de bestrating van de rijbaan en de trottoirs opnieuw aanbrengen. De inrichting blijft voor het grootste deel hetzelfde. We brengen wel een paar verbeteringen aan.

Tekening bestrating Badweg

Voetpad

Het voetpad aan de kant van het Wantij wordt één tegel smaller. Hierdoor krijgen het groen en de bomen iets meer ruimte. Het trottoir blijft breed genoeg om wandelgemak niet te beïnvloeden. De breedte van het voetpad aan de kant van de woningen blijft onveranderd. 

Kruising Badweg-Wantijplantsoen

Bij deze kruising wordt een zogeheten plateau aangebracht. Dit plateau is een verhoging op de kruising om de snelheid ter plaatse te verlagen. Dit  maakt de kruising veiliger en overzichtelijker.

Planning

Ook Stedin zal werkzaamheden in de Badweg uitvoeren. Stedin verwijdert en vervangt de elektra. Om de overlast voor de bewoners zo klein mogelijk te maken, worden de werkzaamheden van de gemeente en Stedin zoveel mogelijk gecombineerd. Stedin zal echter ook al vooruitlopend op de gemeentewerkzaamheden de elektra in het trottoir vervangen. Stedin zal de bewobers van de Badweg hierover nog informeren. 
De werkzaamheden van de gemeente staan gepland tussen oktober en december 2021. De precieze startdatum is nog niet bekend. Als gemeente zijn wij namelijk deels afhankelijk van de planning van Stedin. Daar informeren we u later nog over. Wanneer er geen bijzondere omstandigheden zijn duurt het werk ongeveer twee maanden.


Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met de heer B. van Hooff. Dit kan via telefoonnummer 078 - 770 50 32 of via de e-mail.