Badweg

Het wegdek van de Badweg is op een aantal plaatsen erg slecht. Dit kan hinder veroorzaken en vermindert de verkeersveiligheid in de straat. We gaan de straat daarom aanpakken.

Op deze webpagina leest u alles over de werkzaamheden en de planning.

Wat gaat we doen?

We gaan de bestrating van de rijbaan en de trottoirs opnieuw aanbrengen. De inrichting blijft voor het grootste deel hetzelfde. We brengen wel een paar verbeteringen aan.

Tekening bestrating Badweg

Voetpad

Het voetpad aan de kant van het Wantij wordt één tegel smaller. Hierdoor krijgen het groen en de bomen iets meer ruimte. Het trottoir blijft breed genoeg om wandelgemak niet te beïnvloeden. De breedte van het voetpad aan de kant van de woningen blijft onveranderd. 

Kruising Badweg-Wantijplantsoen

Bij deze kruising wordt een zogeheten plateau aangebracht. Dit plateau is een verhoging op de kruising om de snelheid ter plaatse te verlagen. Dit  maakt de kruising veiliger en overzichtelijker.

Planning

De werkzaamheden van de gemeente staan gepland tussen oktober 2022 en december 2022. De precieze startdatum is nog niet bekend. Daar informeren we u later nog over. Wanneer er geen bijzondere omstandigheden zijn duurt het werk ongeveer 2,5 maanden. Vóór de kerstvakantie dienen de werkzaamheden te zijn uitgevoerd.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met de heer B. van Hooff. Dit kan via telefoonnummer 078 - 770 50 32 of via de e-mail.