Assumburg

Een deel van de riolering en bestrating in de Assumburg verkeerde in slechte staat. Op dit moment hebben we de riolering vervangen. De bestrating leggen we in 2020 aan. Ook gaan we tot juni 2020 het groen, parkeerplaatsen, en de bestrating op een aantal plekken verbeteren.

Kaart van het plangebied Assemburg en omgevingNieuwe riolering

Van januari tot en met juni 2019 hebben we in fases de riolering in de Assumburg vervangen. Dit geldt ook voor een deel van Puttenstein en Remmerstein. Op de sleuf van de vervangen riolering ligt nu een tijdelijke bestrating. De definitieve bestrating leggen we in 2020 aan. De vervanging van de riolering is met kwaliteit en volgens planning uitgevoerd.

Wat gaan we nog meer doen?

Het onderhoud aan de riolering biedt meteen kans om de kwaliteit van de ruimte buiten op een aantal plekken te verbeteren. Denk hierbij aan het groen, parkeerplaatsen en de bestrating. Daarom pakken we ook tot aan juni 2020 de situatie bovengronds aan.

Voorlopig ontwerp

Eind januari 2018 hebben we tijdens een inloopavond voor bewoners het voorlopige ontwerp (pdf, 1588 kB) gepresenteerd. Het oorlopige ontwerp geldt voor een deel van Assumburg, Remmerstein en Puttenstein.
Tijden de bewonersavond hebben hebben mensen uit de buurt en belanghebbenden uitleg gekregen over:

  • De eisen voor het ontwerp. Zoals het budget en plangrens, eisen aan materialen, verkeerseisen, bereikbaarheid calamiteiten.
  • De planning van de werkzaamheden in 2018 en 2019.
  • Het bomenplan: bomen die gekapt of verplaats moeten worden en nieuwe bomen.

Tijdens en na de bijeenkomst was er de mogelijkheid om te reageren op het Voorlopig Ontwerp. In de lijst met opmerkingen en wensen(pdf, 197 kB) ziet u wat we met de opmerkingen gedaan hebben.

Definitief Ontwerp en Groenplan

We hebben indien mogelijk de opmerkingen en wensen opgenomen in het Definitief Ontwerp (pdf, 1,7 MB). Op 17 december 2018 hebben bewoners van de Assumburg gelegenheid gekregen om tijdens een inloopavond vragen te stellen over de uitvoering. Kijk hier voor de antwoorden op de vragen.  

Bomen

Sommige bomen zijn niet gezond en kunnen een risico vormen voor de veiligheid. Daarom is een aantal van deze bomen al gekapt. De boomstronken van deze bomen gaan we verwijderen tijdens de werkzaamheden in 2019 en 2020. Rond de 50 bomen hebben een slechte groeiplaats. Hierdoor hebben ze geen kans om goed te groeien. Deze bomen halen we ook weg tijdens de werkzaamheden in 2019 en 2020.

Ook zijn er bomen die niet goed groeien, maar wel gezond zijn. Deze bomen zijn in 2009 aangeplant. Deze bomen halen we tijdelijk weg. Ze komen terug in een groter plantvak.

Na de vervanging van de riolering en bestrating planten we ruim 30 nieuwe bomen aan. De bomen die we eerder hebben weggehaald, plaatsen we dan ook terug. Daarnaast platen we ongeveer 75 meerstammige struiken aan. Zo ontstaat een lossere structuur en een groene uitstraling. We hebben speciaal gekozen voor boomsoorten die minder wortelopdruk veroorzaken.

Bekijk hier het Groenplan(pdf, 1,6 MB).

Animatiefilmpje

Benieuwd hoe de Assumburg en omgeving er straks uit gaat zien? Bekijk dan het animatiefilmpje  dat u meeneemt door de Assumburg.

Tekening fasering AssumburgFasering en bereikbaarheid

De voorbereidende werkzaamheden en eerste werk- zaamheden aan het riool beginnen half januari 2019. We doen het werk in fases. Op de faserings- tekeningen staat aangegeven wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.

  • We verwachten dat de werkzaamheden mei 2020 klaar zijn.
  •  
  •  

 

 

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden zijn er verschillende omleidingen. De omleidingstekening kunt u via deze link (pdf, 4,3 MB).bekijken.

Huisvuil

Tijdens de rioleringswerkzaamheden kunt u het huisvuil niet binnen het werkvak aanbieden. Wij vragen u om uw kliko /mini container buiten het werkvak te plaatsen. Dit kan bij het eerst volgende kruispunt.

Omgevingapp Assumburg

Voor dit project hebben we een omgevingsapp ontwikkeld. Hiermee heeft u alle informatie bij de hand op uw telefoon of tablet. De app 'Assumburg' is makkelijk te downloaden in de AppStore of Play Store. Via deze app kunt u ook vragen stellen of opmerkingen maken.

Contact

Heeft u vragen over het project? Mail dan naar de projectcoördinator van gemeente Dordrecht Neelke Spanjers – van den Oetelaar of een van de omgevingsmanagers. De omgevingsmanagers zijn van de ITC-groep. Zij handelen in opdracht van de gemeente Dordrecht vragen en klachten af over project Assumburg.