Assumburg en omgeving

Een deel van de riolering en bestrating in de Assumburg verkeert in slechte staat. Daarom is vervanging van de riolering en herbestrating nodig.

Het onderhoud aan de riolering biedt meteen kans om de kwaliteit van de buitenruimte (groen, parkeerplaatsen, bestrating) op een aantal plekken te verbeteren.

Wat gaan we doen?

De gemeente vervangt in het voorjaar van 2019 gedeeltelijk de riolering en bestrating in de Assumburg. Dat gebeurt in fases. Ook de riolering in de Puttenstein en Remmerstein wordt gedeeltelijk vernieuwd.

Overzicht van het plangebied:

Kaart van het plangebied Assemburg en omgeving

Voorlopig ontwerp

Eind januari 2018 is op de inloopavond voor bewoners het voorlopige ontwerp (pdf, 1588 kB) voor een deel van Assumburg, Remmerstein en Puttenstein gepresenteerd. Op die avond hebben omwonenden en belanghebbenden uit de omgeving uitleg gekregen over:

  • De ontwerpeisen (eisen waar we als gemeente aan moet voldoen: zoals het vastgestelde budget en plangrens, eisen toe te passen materialen, verkeerseisen, bereikbaarheid voor calamiteiten).
  • De globale planning werkzaamheden in 2018 en 2019.
  • Het bomenplan: te kappen bomen, te verplanten bomen, nieuwe bomen.

Tijdens en na de bijeenkomst was er de mogelijkheid om te reageren op het Voorlopig Ontwerp. In de lijst met opmerkingen en wensenziet u wat er met de opmerkingen is/ wordt gedaan.

Definitief Ontwerp en Groenplan

Waar mogelijk zijn de opmerkingen en wensen opgenomen in het Definitief Ontwerp.
Op 17 december 2018 hebben bewoners van de Assumburg gelegenheid gekregen om tijdens een inloopavond vragen te stellen over de uitvoering. Kijk hier voor de antwoorden op de vragen.  

Bomen

Sommige bomen zijn niet gezond en kunnen een risico vormen voor de veiligheid. Daarom is een aantal van deze bomen al gekapt. De boomstronken van deze bomen worden verwijderd tijdens de werkzaamheden in 2019.
Rond de 50 bomen hebben een slechte groeiplaats. Hierdoor hebben ze geen kans om goed te groeien. Deze bomen halen we weg tijdens de werkzaamheden in 2019.

Ook zijn er bomen die niet goed groeien, maar wel gezond zijn. Deze bomen zijn in 2009 aangeplant. Deze bomen halen we tijdelijk weg. Ze komen terug in een groter plantvak.

Na de vervanging van de riolering en bestrating planten we ruim 30 nieuwe bomen aan. Ook komen de bomen terug die eerder zijn weggehaald. Daarnaast worden er ongeveer 75 meerstammige struiken aangeplant. Zo ontstaat een lossere structuur en een groene uitstraling. Met de boomkeuze is gekeken naar boomsoorten die minder wortelopdruk veroorzaken.

Bekijk hier het Groenplan.

Animatiefilmpje

Benieuwd hoe de Assumburg en omgeving er straks uit gaat zien? Bekijk dan het animatiefilmpje dat u meeneemt door de Assumburg.

Fasering en bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden en eerste werkzaamheden aan het riool beginnen half januari 2019. We voeren het werk uit in fases. De faseringstekeningen geven inzicht wanneer de werkzaamheden gebeuren.

De werkzaamheden worden naar verwachting mei 2020 afgerond.

Tijdens de werkzaamheden zijn er diverse omleidingen. De omleidingstekening kunt u via deze link inzien.

Tijdens de rioleringswerkzaamheden kan het huisvuil niet binnen het werkvak worden opgehaald. Wij verzoeken u om uw kliko/mini container buiten het werkvak te plaatsen. Dit kan ter hoogte van het eerst volgende kruispunt.

Planning en vervolg

Selectie aannemer Half augustus - oktober 2018
Voorbereiding t.b.v. omleidingen/wegafzettingen Begin september 2018
Ondergrondse verbetering deel riool Puttenstein September 2018
Verwijderen van enkele bomen Eind oktober - november 2018
Inloopavond met aannemer 17 december 2018
Start werkzaamheden aanleg riolering 14 januari 2019
Afronding werkzaamheden riolering Eind april 2019
Start werkzaamheden aanleg buitenruimte Eind april 2019
Eindoplevering alle werkzaamheden Mei 2020

Op de hoogte blijven via de omgevingapp Assumburg

Voor dit project is een omgevingsapp ontwikkeld. Hiermee heeft u alle informatie bij de hand op uw telefoon of tablet. De app 'Assumburg' is eenvoudig te downloaden in de AppStore of Play Store. Via deze app kunt u ook vragen of opmerkingen indienen..

Contact

Wilt u iemand spreken over het project? Neem dan contact op met projectcoördinator de heer Anné Plaisier, via e-mail: a.plaisier@dordrecht.nl