Vragenlijst inloopavond 17-01-2018

Vragenlijst inloopavond


Vragenlijst van bewoners Assumburg, gesteld tijdens inloopavond 17 december 2018


 1. Bestaande boom t.h.v. huisnummer 116 op de parkeerplaats. Is deze boom nog goed qua stabiliteit? Boom hangt erg over;


Antwoord: Boom wordt vervangen.


 1. Voor huisnummer 39 staat nu een boom. Deze boom wordt verwijderd maar waarom? Kan er geen boom bij geplant worden of gehandhaafd blijven?


Antwoord: Door aanpassing van het parkeervak vervalt deze boom. Daarnaast worden alle esdoorns in de Assumburg vervangen voor andere boomsoorten.


 1. In de bocht aan de zuidkant van het project (einde) ligt het groenvak tegen de weg aan (buitenbocht). Er is behoefte aan een trottoir langs de weg anders moeten de mensen een eind omlopen.


Antwoord: Ontwerp blijft gehandhaafd, omlopen is beperkt.


 1. Naast Assumburg 62 komt een nieuwe boom maar hier staat in de bestaande situatie een lichtmast. Komt deze lichtmast op deze plaats terug? Zo ja, dan geeft dit waarschijnlijk een conflict;


Antwoord: Situatie wordt nagekeken om conflict te voorkomen.


 1. Bij Assumburg komt het regelmatig voor dat er (grote) bedrijfswagens worden geparkeerd, dit geeft een behoorlijke parkeerdruk.


Antwoord: Bedrijfswagen korter dan 6 meter en lager dan 2,40 meter mogen in de wijk geparkeerd worden. Grotere bedrijfswagens mogen niet in de wijk geparkeerd worden. Indien dit voorkomt kan dit gemeld worden via de Wijklijn.


 1. Tegenover verschillende uitritten van parkeerplaatsen wordt gevraagd om spiegels in verband met het slechte zich door de geparkeerde auto's;


Antwoord: De gemeente is in beginsel terughoudend met het plaatsen van spiegels. Het project wordt eerst gerealiseerd. Na de uitvoering wordt geƫvalueerd of spiegels nodig zijn.


 1. De plaats van de verkeersremmers bij de Weerdestein. Onlogisch. Andere plaats kiezen ?


Antwoord: Verkeersremmers worden niet verplaatst, het ontwerp blijft gehandhaafd. De exacte plaatst wordt tijdens het aanbrengen bepaald. Dit kan enkele meters afwijken t.o.v. het definitieve ontwerp.


 1. Voetgangersoversteekplaats (VOP) ligt nu net na de bocht. Veel overstekende schooljeugd. Plaats van de VOP nogmaals bekijken;


Antwoord: De locatie van de VOP blijft gehandhaafd. Voor de bebording wordt gekozen voor borden met extra reflectie.


 1. Wordt het gedeelte Wittestein vanaf Assumburg tot einde reconstructie van een jaar geleden nog opgepakt ?

Antwoord: Dit gedeelte wordt uitgevoerd.


 1. Gevraagd is om de inritten naar de woningen aan te passen van drie inritblokken naar vier inritblokken.


Antwoord: In de gemeente wordt standaard 3 meter (3 inritblokken) aangehouden.


 1. In de Arkelstein zijn regelmatig problemen met de riolering.


Antwoord: de riolering wordt in de Arkelstein niet aangepast/vervangen. Indien er problemen voordoen volstaat een melding via de Wijklijn.


 1. Een bewoner heeft aangegeven dat de VOP nabij de Wittenstein gevaarlijk is. Verkeer vanaf de Weerdestein ziet vaak pas te laat (door de beplanting) dat er mensen oversteken en moeten heel vaak hard remmen. Nu verdwijnen de plantvakken en komen er parkeervakken. Hierdoor wordt de zichtbaarheid verslechterd, zeker als hier bestelbussen komen te staan.

Is hier iets in aan te passen: lage beplanting in de bocht toepassen of de VOP richting de inrit Heimerstein/fietshelling Arkelstein verplaatsen. Er is vanaf die plek een beter zicht voor de voetgangers op de bocht en voor de automobilisten meer zicht op de VOP.

Antwoord: Er wordt lage beplanting in de bocht geplant. Voor de bebording wordt gekozen voor borden met extra reflectie. Zie ook antwoord op vraag 9.


 1. Nu er meer bomen worden aangeplant is er ook meer blad en de veegmachine rijd niet meer zo vaak.


Antwoord: Indien het blad overlast geeft kunt u een Wijklijnmelding doen.


 1. Wordt het warmtenet hier ook aangelegd? Kan dit meegenomen worden? Het zou zonde zijn als de weg over een paar jaar weer open moet.


Antwoord: Op dit moment is hier nog geen zicht op en wordt dit niet meegenomen in het project. Indien de weg over een paar jaar open moet t.b.v. de energietransitie dan is dit helaas erg vervelend maar niet te voorkomen.


 1. Tijdens de werkzaamheden van fase D en van fase B voorzien bewoners moeilijkheden met het ophalen van huisvuil en de bereikbaarheid van de brandweer.


Antwoord: Twee weken voor iedere fase vindt er een overleg plaats met de nood- en hulpdiensten waarin de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de brandweer (en andere nood- en hulpdiensten) wordt afgestemd en geborgd. Ook wordt er afgestemd met HVC zodat uw huisvuil opgehaald kan worden.


 1. Bij de tijdelijke doorsteek (bypass) Puttenstein moet nog een bord met hoogtebeperking geplaatst worden.


Antwoord: Er wordt een verkeersbord door de aannemer geplaatst.


 1. Op de Puttenstein staat een bovengrondse container, deze moet gedurende de werkzaamheden van fase B verplaatst worden.


Antwoord: Dit wordt/is afgestemd met HVC.