Aanpak Assumburg

Een deel van de riolering en bestrating in de Assumburg verkeerde in slechte staat. De riolering is al vervangen. De bestrating leggen we in 2020 aan. Ook gaan we tot juni 2020 het groen, de parkeerplaatsen en de bestrating op een aantal plekken verbeteren.

Kaart van het plangebied Assemburg en omgevingNieuwe riolering

Van januari tot en met juni 2019 hebben we in fases de riolering in de Assumburg vervangen. Dit geldt ook voor een deel van Puttenstein en Remmerstein. De nieuwe bestrating leggen we in 2020 aan. De vervanging van de riolering is volgens planning uitgevoerd.

Wat gaan we nog meer doen?

Het onderhoud aan de riolering biedt meteen kans om de kwaliteit van de ruimte buiten op een aantal plekken te verbeteren. Denk hierbij aan het groen, parkeerplaatsen en de bestrating. Daarom pakken we ook tot aan juni 2020 de situatie bovengronds aan.

Aanbrengen asfalt Assumburg

Op dit moment wordt er gewerkt aan de weg van de Assumburg. Dit zijn de laatste werkzaamheden en bestaan uit:

 • Het aanbrengen van verschillende lagen asfalt;
 • Aanpassingen bestrating bij de bushaltes;
 • Aanbrengen van lijnen op de weg;
 • Afronden en opruimen werkterrein.
Bekijk de planning

8 tot en met 28 juni

Verwijderen tijdelijke verharding en voorbereiden ondergrond voor asfalt. Dit is vanaf kruising Assumburg nr. 37 / Arkelstein tot aan de kruising Assumburg nr. 61 / Wittenstein. De weg is dicht van 8 tot en met 28 juni.

26 tot en met 28 juni

Verwijderen oud asfalt en het maken van versteviging en het aanbrengen van lagen asfalt. Dit is vanaf kruising Assumburg nr. 37 / Arkelstein tot net voor de kruising Assumburg / Beekenstein (wegvak 4). De weg is dicht van 26 tot en met 28 juni.

Zondag 28 juni

Aanbrengen bovenste laag asfalt tussen Assumburg nr. 37 tot aan de Oostkil (wegvak 3a, 3b en 4). De hele weg tussen Assumburg nr. 37 tot aan Oostkil is dicht. Op zondagavond gaat de afzetting weg en is de weg weer open voor gebruik.

6 juli tot en met 10 juli

Aanbrengen lijnen en markering op de Assumburg. Verkeersregelaars leiden het verkeer om.

Vanaf 13 juli

Herstelwerkzaamheden straatwerk en opruimen werkterrein Assumburg en omgeving.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid 8 tot en met 25 juniTijdens de werkzaamheden is de weg van de Assumburg per fase dicht voor bewoners en doorgaand verkeer. De stoep langs de weg blijft voor voetgangers open. De tijdelijke verkeerssituatie (8 juni tot en met 25 juni) is te bekijken op deze afbeelding.

 • De Arkelstein en Loevestein: via de noordkant van de Assumburg of via de Wittenstein en Weerdestein.
 • De Wittenstein: via de Weerdestein.
 • De Remmerstein: via de noordkant van de Assumburg.
 • De Heimerstein: via de Remmerstein en via de Hellenburg.  
 • De Puttenstein: via de noordzijde van de Assumburg of via de Remmerstein en de Hellenburg.
 • Van 25 juni tot en met 28 juni geldt één uitzondering. De Weerdestein en Wittenstein zijn dan bereikbaar via de Beekenstein en Almstein.

Parkeren

Vanwege de werkzaamheden is het niet mogelijk om op uw oprit of de parkeerplaatsen te parkeren. Van 8 juni tot en met 28 juni geldt dit voor de woningen tussen Assumburg nummer  37 tot nummer 61. Van 26 juni tot en met 28 juni geldt dit voor de woninginen tussen Assumburg nummer 37 tot aan de Oostkil. In deze periode kunt u parkeren op het parkeerterrein van V.V. Wieldrecht. Dit parkeerterrein ligt aan het einde van de Wittenstein. Met borden staat aangegeven waar parkeren helaas tijdelijk niet mogelijk is.

Bussen

Van maandag 8 juni 07.00 uur tot en met zondag 28 juni 23.59 uur rijden er geen bussen op de Assumburg. In deze periode is er een tijdelijke halte op de kruising met de Eulerlaan.

Huisvuil

Tijdens de rioleringswerkzaamheden kunt u het huisvuil niet binnen het werkvak aanbieden. Wij vragen u om uw kliko /minicontainer buiten het werkvak te plaatsen. Dit kan bij de volgende kruispunten:

 • Assumburg / Mildenburg
 • Arkelstein 16
 • Arkelstein / Wittenstein
 • Remmerstein / Heimerstein

Omgevingapp Assumburg

Voor dit project hebben we een omgevingsapp ontwikkeld. Hiermee heeft u alle informatie bij de hand op uw telefoon of tablet. De app 'Assumburg' is makkelijk te downloaden in de AppStore of Play Store. Via deze app kunt u ook vragen stellen of opmerkingen maken.

Contact

Heeft u vragen over het project? Mail dan naar de projectcoördinator van gemeente Dordrecht Neelke Spanjers – van den Oetelaar of een van de omgevingsmanagers. U kunt ook telefonisch uw vragen stellen door te bellen naar 085 - 822 04 09. De omgevingsmanagers zijn van de ITC-groep. Zij handelen in opdracht van de gemeente Dordrecht vragen en klachten af over project Assumburg.

 

Ontwerp

Voorlopig ontwerp

Eind januari 2018 hebben we tijdens een inloopavond voor bewoners het voorlopige ontwerp (pdf, 1588 kB) gepresenteerd. Het oorlopige ontwerp geldt voor een deel van Assumburg, Remmerstein en Puttenstein.Tijdens en na de bijeenkomst was er de mogelijkheid om te reageren op het Voorlopig Ontwerp. In de lijst met opmerkingen en wensen(pdf, 197 kB) ziet u wat we met de opmerkingen gedaan hebben.

Definitief Ontwerp en Groenplan

We hebben indien mogelijk de opmerkingen en wensen opgenomen in het Definitief Ontwerp (pdf, 1,7 MB). Op 17 december 2018 hebben bewoners van de Assumburg gelegenheid gekregen om tijdens een inloopavond vragen te stellen over de uitvoering. Kijk hier voor de antwoorden op de vragen.  

Bomen

Sommige bomen zijn niet gezond en kunnen een risico vormen voor de veiligheid. Daarom is een aantal van deze bomen al gekapt. De boomstronken van deze bomen gaan we verwijderen tijdens de werkzaamheden in 2019 en 2020. Rond de 50 bomen hebben een slechte groeiplaats. Hierdoor hebben ze geen kans om goed te groeien. Deze bomen halen we ook weg tijdens de werkzaamheden in 2019 en 2020.

Ook zijn er bomen die niet goed groeien, maar wel gezond zijn. Deze bomen zijn in 2009 aangeplant. Deze bomen halen we tijdelijk weg. Ze komen terug in een groter plantvak.

Na de vervanging van de riolering en bestrating planten we ruim 30 nieuwe bomen aan. De bomen die we eerder hebben weggehaald, plaatsen we dan ook terug. Daarnaast platen we ongeveer 75 meerstammige struiken aan. Zo ontstaat een lossere structuur en een groene uitstraling. We hebben speciaal gekozen voor boomsoorten die minder wortelopdruk veroorzaken.

Bekijk hier het Groenplan(pdf, 1,6 MB).

Fasering

De voorbereidende werkzaamheden en eerste werkzaamheden aan het riool zijn half januari 2019 begonnen. We doen het werk in fases. Op de faseringstekeningen staat aangegeven wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. We verwachten dat de werkzaamheden mei 2020 klaar zijn.

Tekening fasering Assumburg

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden zijn er verschillende omleidingen. De omleidingstekening kunt u via deze link (pdf, 4,3 MB).bekijken.