Assumburg

De afgelopen 2 jaar is er flink gewerkt aan de verkeersontsluiting Assumburg. De riolering, de verharding en het groen zijn opgeknapt. Op dit moment rondt aannemer Kuipers verschillende kleine werkzaamheden af. Dit jaar planten we ook nog bomen en heesters aan. En we nemen maatregelen om de bermen te verbeteren.

Groene gebieden

Assumburg is onderdeel van de hoofdverkeersontsluiting van de wijk Sterrenburg. Sterrenburg is omringd door bijzondere groene gebieden: de Oostkil, het Oostkilpark, de Wieldrechtse Zeedijk, het Wittensteinpark en het Rustenburgpark. Deze gebieden zijn onderdeel van een groot en doorlopend netwerk van groenblauwe delen in Dordrecht. 

De groene gebieden zijn waardevol. Er broeden veel (zeldzame) vogels als de ijsvogel, de grote bonte specht en de bosuil. Vleermuizen gebruiken de bomen als verblijfplaats en als jachtgebied. Verschillende soorten vlinders en bijen vinden er hun voedsel. 

Assumburg sluit met zijn nieuwe bomen en bermen aan op deze bijzondere groene gebieden. Dit is goed voor de verschillende soorten planten en dieren in het gebied (biodiversiteit).

Biodiversiteit

Langs de rijbaan van de Assumburg zijn ook plantvakken ingezaaid met een mix van inheemse plantensoorten. Zo ontstaat er meer afwisseling in plantensoorten. De aanwezigheid van verschillende soorten in een omgeving zorgt voor meer evenwicht in de natuur. Het trekt bijen en vlinders aan bij het zoeken naar voedsel.

De afwisseling van planten- en diersoorten Nederland neemt af. Dordrecht en veel andere gemeenten hebben het doel om de biodiversiteit te verbeteren. De Assumburg ligt gunstig tussen de groene gebieden. Daarom streven we hier nu al naar verbetering van de biodiversiteit.

Nieuwe aanplant

Aan de doorgaande weg de Assumburg hebben we kort geleden nieuwe bomen, heesters 
en bodembedekkers geplant. De mix van bomen die er al was, hebben we aangevuld met andere soorten, zoals de zachte berk en de Zweedse lijsterbes. 

Met deze toevoeging van bomen, ontstaat een sterkere en meer verbonden bomenstructuur. Door de mix van soorten, is de bomenstructuur beter bestand tegen ziekten en plagen. 

Dit jaar nog planten we nieuwe bomen, heesters en bodembedekkers aan in het deel vanaf de brug bij de Oostkil tot de Hellenburg. 

Verbeteren bermen

Op de inloopavond van 2018 heeft de gemeente een groenplan toegelicht. Het gewenste eindbeeld dat we in het groenplan hadden bedacht, is helaas maar voor een deel bereikt. 

Tussen Assumburg, Hellenburg en de bocht naar Wittenstein, is alle nieuwe beplanting goed aangeslagen. De mix van bloemrijke planten ontwikkelt zich hier goed.

Op andere plekken langs de Assumburg hebben de bloemrijke bermen zich helaas anders ontwikkeld dan wij voor ogen hadden. Daarom voeren we de komende tijd maatregelen uit om deze bermen te herstellen. Zoals bermen maaien, bijzaaien met een geschikt inheems bloemenmengsel en extra voedingsstoffen geven. Op deze manier willen we alsnog het gewenste beeld bereiken. Ook stimuleren we zo de biodiversiteit. 

Bermen 2021

In het voorjaar van 2021 bewaken en controleren we de ontwikkeling van de bermen een aantal keren. Als het nodig is, kunnen we dan op tijd ingrijpen met de juiste maatregelen. Bijvoorbeeld door de bermen te wieden, hardnekkig onkruid te verwijderen en extra water te geven bij droogte. 

Vragen?

Heeft u vragen over de beplanting langs de Assumburg? Dan kunt u dit melden via www.fixi.nl

U kunt ook de omgevingsapp 'Assumburg downloaden in de App Store (iOS) of de Play Store (Android). Hiermee heeft u alle informatie bij de hand op uw telefoon of tablet. Via de app kunt u ook vragen stellen of opmerkingen maken. 

Wilt u telefonisch uw vragen stellen? Belt u dan met de omgevingsmanagers van de ITC-groep, via 085 - 822 04 09. In opdracht van de gemeente handelen zij vragen en klachten af over project Assumburg.