Abraham Kuyperweg en omgeving

In opdracht van de gemeente Dordrecht gaat aannemer Gebr. van Kessel BV zorg dragen voor de herinrichting A. Kuyperweg en enkele zijstraten daarvan. De werkzaamheden beginnen op maandag 14 mei 2018. Eind december 2018 verwacht Gebr. van Kessel BV klaar te zijn.

Toelichting van de werkzaamheden

In de A. Kuyperweg en een aantal zijstraten, zoals vermeld is in onderstaand schema van de planning, worden de rijbaan en de trottoirs opnieuw ingericht. Er worden tevens nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd en op een aantal punten wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. In de Van Hallstraat wordt ook deels de riolering vervangen. Hierna wordt een tijdelijke bestrating aangebracht in de Van Hallstraat. De definitieve bestrating hiervan volgt aan het einde van het jaar.

Fasering

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. De verschillende fasen betreffen de verschillende straten. Binnen de fasen wordt met een klein werkvak van maximaal ca. 80 meter gewerkt. Dit om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Planning

In onderstaand schema van de concept planning staat de betreffende straatnamen genoemd met daarachter de weeknummers wanneer daar gewerkt wordt.

Straatnaam

Weeknummers (2018)

Domela van Nieuwenhuisweg 20 tot en met 23
Van Houtenstraat 20 tot en met 22
Van Hallstraat (riolering en blokken 24 tot en met 27
Henri Polakstraat (oost) 23 tot en met 26
Mackaystraat 27 en 28
Piersonstraat 29, 33 en 34
Vorrinklaan 33 tot en met 37
Van Karnebeekstraat 36 tot en met 38
Henri Polakstraat (west) 38 tot en met 41
A. Kuyperweg fase 1 41 tot en met 44
A. Kuyperweg fase 2 45 tot en met 48
Van Hallstraat (herinrichting)

49 tot en met 51

De Bouw App

Om iedereen zoveel mogelijk te kunnen informeren over de werkzaamheden, maakt Gebr. van Kessel gebruik van De Bouw App. Deze App kunt u downloaden in de Appstore of Google Play van uw smartphone. Als u het project A Kuyperweg als favoriet instelt, krijgt u een melding als er nieuws is of ontwikkelingen zijn.

Documenten

Plattegrond herbestrating (pdf, 270 kB)
Plattegrond rioleringswerkzaamheden (pdf, 111 kB)
Voorlopig ontwerp bestrating (pdf, 1403 kB)
Opmerkingen en reacties inloopavond 20 maart 2017 (pdf, 1441 kB)
Definitief ontwerp bestrating (pdf, 141 kB)

Contact

Indien u vragen heeft over de werkzaamheden aan de A. Kuyperweg en aangrenzende straten, kunt u contact opnemen met de Omgevingsmanager van Gebr. van Kessel: Denise Dekens. Dit kan per e-mail via denisedekens@outlook.com of per telefoon 06 - 22 45 53 99.

Hebt u nog ideeën of opmerkingen over de herbestrating die voor 2018 gepland staat? Geef die dan door aan de projectcoördinator, Robert Beije via e-mailadres jj.beije@dordrecht.nl.

Wilt u meer weten over bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden in Crabbehof en Wielwijk? Kijk dan op de pagina wegafsluitingen.