Voorlopig ontwerp inrichting openbare ruimte deelgebied E

 

Inrichting openbare ruimte deelgebied E, Stadswerven
Voorlopig ontwerp d.d. 25 januari 2021

Toelichting 
De verkoop van de woningen is van invloed op de start van het woningbouwproject Wervenkade aan de Papendrechtsestraat, waarschijnlijk is dit rond de zomer 2021.
De bouw zal ongeveer 2 jaar duren. Daarna zal de gemeente de openbare ruimte in haar definitieve vorm aanleggen.

Het gaat om de openbare inrichting van de Papendrechtsestraat. Met name om de openbare ruimte rondom de nieuwbouw Wervenkade. Zie de afbeelding hieronder op deze site van het voorlopig ontwerp d.d. 25-1-2021.

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om  fysiek een bewonersavond te organiseren. Als vervanging hebben wij hieronder een overzicht samengesteld met antwoorden op algemene vragen over de aankomende werkzaamheden. Die door de gemeente worden gedaan .
Heeft u nog extra vragen, dan kunt u die stellen aan cje.westgeest@dordrecht.nl. 
Tekst gaat onder afbeelding verder 

Voorlopig ontwerp buitenruimte Papendrechtsestraat  nieuwbouwproject Wervenkade

Algemene vragen en de antwoorden over Voorlopig ontwerp van de Inrichting openbare ruimte deelgebied E, 'Wervenkade'

 

1.    Wanneer starten herinrichtingswerkzaamheden in de openbare ruimte?

De werkzaamheden starten nadat de bewoners van het bouwproject Wervenkade hun sleutel hebben ontvangen en als de meeste verhuisbewegingen zijn geweest. 
We verwachten dat de woningbouw deze zomer starten. De bouw zelf zal ongeveer 2 jaar in duren. Dat betekent dat we in de zomer van 2023 starten met het in orde brengen van  de openbare ruimte. We informeren u dan nog verder over de precieze planning en fases. 

2.    Hoe is het inzamelen van afval geregeld?

In Stadswerven Noord doen we al het afval van de nieuwbouwwoningen in ondergrondse containers. Voor het woningbouwproject Wervenkade staan de ondergrondse containers aan het begin van de Papendrechtsestraat. Afval is huisvuil, plastic, papier en GFT. Op deze plek is de vuilniswagens van HVC makkelijk en goed bereikbaar. De woonwagens houden gewoon hun rolcontainers.

3.    Kunnen de leveranciers van Jooren Scheepsschroeven nog steeds draaien en keren in de straat?

Jazeker, er zijn voldoende ruimte voor de leveranciers van Joooren Scheepsschroeven om met  hun vrachtwagens te kunnen draaien in de straat. Het bedrijf ligt achteraan in de Papendrechtsestraat.

4.    Blijft de bestaande afmeerplaats voor schepen ook na de woningbouw? 

De afmeervoorziening voor schepen langs de Merwede aan het eind op de  Papendrechtsestraat, blijf ook in de toekomst bestaan. Mogelijk komt er nog een nieuw watertappunt bij. 
Hierover moet nog een bestuurlijke beslissing worden genomen.
Over de afmeervoorziening; Hou er rekening mee dat schepen 3 tot 4 dagen langs de kade kunnen liggen en soms kunnen doorsteken tot voorlangs het Wervenpark.

5.    Leveren de schepen geen onveilige situaties?

Vanwege de veiligheidseisen van Rijkswaterstaat wordt de woningbouw op een afstand van 25 meter uit de kade gebouwd. Verder is het volgens de Havenverordening verboden hier aan te meren voor schepen met gevaarlijke stoffen.

6.    Hoe komt het naastgelegen Wervenpark eruit te zien?

Om u een indruk te geven hoe het er naastgelegen toekomstige Wervenpark eruit komt te zien en wat daarvoor moet gebeuren kunt u animatie bekijken over het Wervenpark. De voorbereidingen  voor de aanleg van het Wervenpark is pas begonnen. De damwanden op het landdeel zijn inmiddels geslagen. Binnenkort worden de verontreinigde delen van het Wervenpark verwijderd en komt er een schone laag grond overheen. In het najaar van 2021 starten we met het veilig en toegankelijk maken van de hellingbanen en kraanbaan. Daarna wordt ook het park verder ingericht. 
We verwachten dat het Wervenpark in de zomer 2022 klaar zal zijn.

Deze planning is afhankelijk van het krijgen van een ontheffing volgens de Wet Natuurbescherming. Die ontheffing is nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het water.


7.    Mogen er auto's op de kade komen langs het Wervenpark ?

Nee, de kade langs het Wervenpark is alleen bedoeld voor voetgangers. Dit is de reden dat aan het begin van de kade obstakels worden geplaatst om autoverkeer tegen te gaan.   Onderhoudswagens en nood- en hulpdiensten mogen wel gebruik maken van de kade tussen de woningen en het Wervenpark.
Voor de brandweer is een speciale een opstelplaats gemaakt, dichtbij de Merwedestraat.

8.    Waar parkeren straks de bezoekers van de woningen?

Bewoners van de nieuwbouw hebben straks een eigen parkeerplaats binnen het wooncomplex. Bezoekers van de nieuwbouw, van Jooren Scheepsschroeven en de woonwagenbewoners, kunnen straks terecht op de openbare parkeerplaats achterin de Papendrechtsestraat. 

Voor geheel Stadswerven onderzoeken we of nodig is om in de openbare ruimte nog fietsnietjes te plaatsen. Mogelijk dat er nabij de Papendrechtsestraat ook een aantal nietjes worden geplaatst.

9.    Blijf ik tijdens de werkzaamheden bereikbaar en kan ik mijn auto parkeren?

De gemeente zal proberen de overlast zo laag mogelijk te houden. Uw woning blijft ten alle tijden te voet bereikbaar, maar het kan zo zijn dat u uw auto tijdens de uitvoering tijdelijk ergens 
anders moet parkeren. Voor de werkzaamheden starten wordt u hierover geïnformeerd.