Scholencluster Noordendijk

Tussen de Noordendijk en de Vlij ligt een cluster van scholen. De scholen worden gesloopt en maken plaats voor een uniek woongebied.

Het gebied - dat goed ontsloten is richting A16 en N3 - beslaat in totaal zo'n 3,5 hectare. Vanwege de technische staat van de schoolgebouwen zullen de scholen verhuizen naar een andere locatie. Onlangs is een van de scholengebouwen met gymzalen gesloopt. De drie overige scholen zijn op dit moment nog in gebruik. Uiteindelijk zullen alle vier de panden gesloopt worden, hiermee komt het plangebied op korte termijn vrij voor nieuwbouw.

Waar ligt deze locatie?

Het plangebied ‘Scholencluster Noordendijk’ ligt tussen de Nagtegaalplaats en de Baden-Powelllaan in Dordrecht. Gemeente Dordrecht wil op deze locatie een unieke woonomgeving aan de stad toevoegen.

Wat komt er?

Uitgangspunt voor de ontwikkeling is een uniek en plaats specifiek woongebied met een woningbouwprogramma in het duurdere segment. Om in de toekomst het gebied meer te laten aansluiten op zijn omgeving, komt er een ‘Rustig Groen’ leefmilieu. Daarmee wordt duidelijk ingezet op de aanwezige groen en blauwe kwaliteiten van het gebied en de duurdere woonmilieus in de omgeving.

Inwonersavond op 21 februari

Gemeente Dordrecht nodigt betrokkenen uit om mee te denken over de toekomstige inrichting van het gebied 'Noordendijk'. De avond staat in het teken van informatie delen en ophalen. Belanghebbenden, omwonenden, raadsleden en medewerkers van de gemeente gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van het gebied. Uw mening en ideeën zijn waardevol voor het project.

Ook zijn we op zoek naar leuke ideeën voor het braakliggende terrein aan de Baden-Powelllaan.

  • Wanneer: donderdag 21 februari 2019
  • Waar: basisschool De Regenboog (Noordendijk 264, Dordrecht)
  • Tijd: 18.30 - 20.00 uur

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief door te mailen naar Sonja de Keizer (projectsecretaris) via: sca.de.keizer@dordrecht.nl.

Meer informatie

Hebt u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met projectleider mevrouw M. (Mojgan) Irvani. U kunt haar telefonisch bereiken via 14 078 of e-mail m.irvani@dordrecht.nl.