Scholencluster Noordendijk

Aan de rand van het centrum ligt een cluster van scholen. Het gebied – dat goed ontsloten is richting A16 en N3 – beslaat in totaal zo’n 3,5 hectare. Vanwege de technische staat van de schoolgebouwen, zullen de scholen verhuizen naar een andere locatie. Onlangs is een van de schoolgebouwen met gymzalen gesloopt, de drie overige scholen zijn op dit moment nog in gebruik. Uiteindelijk zullen alle vier de panden gesloopt worden, hiermee komt het plangebied op korte termijn vrij.

Waar ligt deze locatie?

Het plangebied ‘Scholencluster Noordendijk’ ligt tussen de Nagtegaalplaats en de Baden-Powelllaan in Dordrecht. Gemeente Dordrecht wil op deze locatie een unieke woonomgeving aan de stad toevoegen.

Wat komt er?

Uitgangspunt voor de ontwikkeling is een uniek en plaats specifiek woongebied met een woningbouwprogramma in het duurdere segment. Om in de toekomst het gebied meer te laten aansluiten op zijn omgeving, komt er een ‘Rustig Groen’ leefmilieu. Daarmee zetten we duidelijk in op de aanwezige groene en blauwe kwaliteiten van het gebied en de duurdere woonmilieus in de omgeving.

Inwonersavond donderdag 20 juni

Gemeente Dordrecht nodigt u, als betrokkenen, uit om de bouwenvelop te bekijken en vragen te stellen. Om 19.00 uur is er een presentatie om u meer informatie te geven over de bouwenvelop en het proces. Hierna is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een medewerker van de gemeente.

• Wanneer: donderdag 20 juni 2019
• Tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur
• Waar: basisschool De Regenboog, adres: Noordendijk 264, Dordrecht

Tijdelijk beheer braakliggend terrein

Op de vorige inwonersavond zijn ook ideeën opgehaald over tijdelijk beheer van het braakliggend terrein aan de Baden-Powelllaan. De meeste voorkeur ging uit naar het inrichten van het terrein als speelplaats/bloemweide. We zijn blij met de informatie die is opgehaald op de inwonersavond. Naar aanleiding hiervan hebben we vier voorstellen serieus onderzocht. We hebben gekozen voor een combinatie van een speeltuin en bloemenweide. De eerste week van juni begint de aannemer met de werkzaamheden voor de tijdelijke inrichting van het braakliggend terrein.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief door te mailen naar: Sonja de Keizer (projectsecretaris) via e-mailadres: sca.de.keizer@dordrecht.nl. De meest recente nieuwsbrief leest u hier.

Meer informatie

Hebt u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, mevrouw M. (Mojgan) Irvani. U kunt haar telefonisch bereiken via 14 078 of e-mailadres m.irvani@dordrecht.nl.