Scholencluster Noordendijk

Aan de Noordendijk staan enkele scholen. De technische staat van de schoolgebouwen is slecht. De scholen verhuizen om die reden naar een andere plek.

Een van de schoolgebouwen met gymzalen is al gesloopt. De drie andere scholen zijn op dit moment nog in gebruik. Uiteindelijk zullen we alle vier panden slopen. Daarna komt het gebied vrij. We noemen dit gebied 'Scholencluster Noordendijk'. 

Waar ligt dit gebied?

Het ‘Scholencluster Noordendijk’ ligt tussen de Nagtegaalplaats en de Baden-Powelllaan. We willen op deze plek bijzondere woningen bouwen voor mensen met een hoger inkomen.

Wat komt er?

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het gebied is dat de nieuwe huizen aansluiten bij de omgeving. Gekozen is voor een ‘rustig en groen’ leefmilieu. Daarmee zetten we duidelijk in op de aanwezige groene en blauwe kwaliteiten van het gebied en de duurdere woonmilieus in de omgeving.

Tweede inwonersavond goed bezocht

Eind juni was er een tweede inwonersavond voor het project 'Scholencluster Noordendijk'. Er was een presentatie die informatie gaf over het proces en de aanbesteding. Daarna was er de mogelijkheid om vragen te stellen. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.

Tijdelijk beheer braakliggend terrein

Op de vorige inwonersavond zijn ook ideeën opgehaald over tijdelijk beheer van het braakliggend terrein aan de Baden-Powelllaan. De voorkeur van de meeste mensen ging uit naar het inrichten van het terrein als speelplaats/bloemweide. In de eerste week van juni heeft de aannemer werkzaamheden verricht voor de tijdelijke inrichting. Er is gras ingezaaid voor trapveldjes en ook zijn bloemen gezaaid. De vervuilde grond is bedekt met stelconplaten.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan door te mailen naar: Sonja de Keizer (projectsecretaris) via e-mailadres: sca.de.keizer@dordrecht.nl. Lees de laatste nieuwsbrief.

Meer informatie

Hebt u na het lezen van bovenstaande nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, mevrouw M. (Mojgan) Irvani. U kunt haar telefonisch bereiken via 14 078 of e-mailadres m.irvani@dordrecht.nl.