Bestemmingsplan

Om het terrein voor woningbouw te kunnen gebruiken is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk.

In 2019 begon de gemeente met het ontwikkelen van een plan voor het projectgebied Oudland. Eind 2019 hebben we twee keer met de inwoners uit de buurt gesproken over het plan. Ook zijn er goede gesprekken geweest met een aantal mensen die in de buurt wonen.

Het geldende bestemmingsplan Dubbeldam uit 2014 staat de bouw van woningen niet toe. Om toch het terrein voor woningbouw te kunnen gebruiken, is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het aangepaste  bestemmingsplan '12e herziening bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Oudland' is er inzage gelegd. Dat gebeurde in de periode van 30 september tot 11 november 2021. Binnen deze periode was er ook de mogelijkheid om bezwaar te maken en dat in te leveren bij de gemeente.

De gemeenteraad beslist over de ingediende zienswijzen en over het bestemmingsplan Oudland. Beijk het Ontwerp bestemmingsplan 12e herziening Dubbeldam, locatie Oudland .