Minder auto's en alle ruimte voor fietsen en wandelen

Amstelwijck is goed bereikbaar met de auto. Toch is dit vervoermiddel van ondergeschikt belang. De auto zal geen overheersende rol spelen in het toekomstige straatbeeld.

De regels zijn duidelijk. Bij elke woning mag maar één auto op eigen terrein of in de buurt van de woning staan. De tweede auto’s moeten vaak verder van de woning worden geparkeerd.

We hopen dat mensen gebruik maken van een deelauto, deelfiets of het openbaar vervoer. Het is aan alle ontwikkelende partijen de uitdaging om op creatieve en vernieuwende manieren met mobiliteit om te gaan. De plannen moeten zo worden vormgegeven dat er ruimte is om in te spelen op ontwikkelingen in de komende jaren. Door het terugdringen van de auto ontstaat in de buurt van de woningen zoveel mogelijk ruimte voor groen, om te spelen, om te ravotten en om te bewegen.