Groenblauw Amstelwijck

Onze planten en dieren zijn nuttig. Ze zorgen ervoor dat de lucht en het water schoner wordt. Daarom hebben zij in de wijk een belangrijke rol gekregen.

Groen met waterpartijWe ontwikkelen een groenblauwe wijk. Het wordt een wijk waar ruimte is voor verschillende planten en dieren. We noemen dit biodiversiteit.
Wat betekent dit eigenlijk en wat gaat de bewoner er straks van merken? Biodiversiteit staat voor verschillend ('divers') leven ('bios'). Het gaat om alle wilde planten en dieren die voorkomen. Het is belangrijk dat we de biodiversiteit beschermen en verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen om de verzameling van verschillende planten en dieren, maar ook om de leefgebieden waarin die soorten voorkomen. 

Om dit voor elkaar te krijgen zijn er uitgangspunten bepaald. Bij de ontwikkeling wordt minimaal 40% van het terrein groen of blauw (water) ingericht. Voor het water geldt dat de historische Oostkil, een oude zeearm, onaangeroerd blijft. Op een aantal plekken verdwijnen kleine slootjes maar er komen ook nieuwe sloten bij. Het is belangrijk dat alles blijft groeien en leven wat in en om het water leeft. 

Een van de belangrijkste eisen van de gemeente is dat alle waardevolle bomen in het gebied blijven staan. Dit betekent niet dat al het groen dat er is blijft. De bomen moeten gezond zijn en nog lang mee kunnen gaan. Het meeste van het verwilderde groen verdwijnt. Op heel veel plekken planten we nieuwe bomen en struiken. Een deel van de voortuinen worden alvast groen ingericht voordat de bewoners er zijn. Bij het uitzoeken van alle planten en bomen denken we aan de diversiteit. Verschillende soorten groen zorgen ook voor meer verschillende dieren. 
Als gemeente zijn we erg benieuwd wat het bouwen van een wijk voor gevolgen heeft op lange termijn. Daarom zijn we een onderzoek begonnen. Kijk op de pagina Amstelwijck als onderzoeksgebied voor zeldzame planten en dieren.